Bedrijfsaansprakelijkheid

Bedrijfsaansprakelijkheid

De aansprakelijkheidsverzekering probeert te voorkomen dat u voor zware financiële lasten komt te staan als gevolg van fouten waarvoor u aansprakelijk bent. De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven biedt dekkingen voor bedrijfs-, werkgevers-, product- en milieuaansprakelijkheid. Waarbij de uiteindelijke dekking afhankelijk is van uw keuze en bedrijf.

Deze verzekering dekt aansprakelijkheid voor schade die u veroorzaakt aan personen of spullen. En schade die daaruit voortvloeit. Het gaat hierbij om schade tijdens activiteiten binnen uw beroep of bedrijf. U verzekert hiermee ook aansprakelijkheid, als uw producten schade veroorzaken.

Veelgestelde vragen

+ Wat is er niet verzekerd?

- Opzet 
- Milieuschade 
- Schade door/met motorrijtuigen en/of luchtvaartuigen 
- Schade aan geleverde zaken 
- Overtreding van voorschriften 
- Molest, atoomkernreactie en brand 
- Risicoverzwarende bedingen 
- Zaken onder opzicht 
- Zuivere vermogensschade

+ Waar moet u extra op letten?

Sluit tegelijkertijd ook een particuliere aansprakelijkheidsverzekering af. Niet alleen vanwege premievoordeel maar vooral ook omdat het soms lastig is te bepalen of u schade als ondernemer of als privé persoon hebt veroorzaakt.

Laat u voorlichten over de dekking, wat is verzekert en wat niet. Vaak vallen motorrijtuigen buiten deze verzekering. Ook als u met onderaannemers werkt wil de dekking nogal eens variëren.

En hoe zit het met eigen schuld dikke bult? Elk bedrijf is anders en de verzekering moet hier wel bij passen. Wordt 100% vergoed of een kleiner percentage. Is er eigen risico dat u zelf moet dragen?

+ Wij hebben al een rechtsbijstandverzekering. Waarom zouden wij een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

Een rechtsbijstandverzekering helpt u om schade op anderen te verhalen. Deze verzekering biedt ook juridische hulp als iemand u aansprakelijk stelt voor schade. Maar als uw bedrijf aansprakelijk is voor schade – en dan gaat het vaak om aanzienlijke bedragen – dan dekt een rechtsbijstandverzekering die niet. Daarvoor hebt u een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering nodig.

De voordelen van SAA

  • Afgestemd op individuele wensen en eisen van de verzekerde
  • Uitgebreide risicoanalyse en preventieadvies op maat mogelijk
  • WEGAM dekking is mee te verzekeren én als los product verkrijgbaar
  • Werelddekking met uitzondering van USA/Canada
Wat te doen bij schade

Wat te doen bij schade

U hoopt natuurlijk dat het nooit gebeurt, maar schades kunnen helaas voor komen. Wilt u weten welke schade is vergoed? Bekijk dan onze voorwaarden.

Heeft u schade? Dan kunt u bij ons uw schade melden en regelen wij de rest.