Acceptatievragen

Controleer of de aangenomen antwoorden juist zijn

Acceptatievragen

Belangrijk

Wij hebben uw antwoorden op de gestelde vragen nodig voor een juiste risicobeoordeling en premieberekening. Niet volledige of onjuiste antwoorden kunnen ertoe leiden dat u in geval van schade uw recht op uitkering verliest,

Wij verzoeken u de vragen niet alleen voor uzelf in te vullen maar ook voor de andere belanghebbenden bij deze verzekering. Met belanghebbenden bedoelen wij de:

  • Medeverzekerden
  • Regelmatige bestuurder

Privacy en geheimhouding

Met betrekking tot alle gegevens en informatie in het algemeen en persoonsgegevens in het bijzonder die aan ons worden toevertrouwd nemen wij volledige geheimhouding in acht. Wij dragen die niet aan derden over, tenzij wij daartoe wettelijk of contractueel zijn verplicht of dit ten dienste staat aan de doelen waarom wij over die gegevens beschikken, zoals bijvoorbeeld aan banken en verzekeraars. Meer informatie vindt u in de Verklaring privacy en geheimhouding op onze website www.saa.nl.

Wij verwerken deze persoonsgegevens met als doel om een overeenkomst tot stand te brengen en bestaande overeenkomsten te beheren en uit te voeren.

Slotvragen

  • Bent u, of een andere belanghebbende, in de afgelopen 8 jaar verdacht (geweest) van of veroordeeld voor:
  • Diefstal, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte of poging daartoe
  • Vernieling, beschadiging, mishandeling, afpersing, of een misdrijf gericht tegen de vrijheid of het leven of een poging daartoe
  • Overtreding van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet of de Wet economische delicten
  • Een verkeersmisdrijf, zoals rijden onder invloed, snelheidsovertreding van meer dan 50 km/uur of doorrijden na een aanrijding?

Let op: Ook als u als verdachte een schikking hebt getroffen, bent vrijgesproken of de rechter u een maatregel heeft opgelegd moet u deze vraag met 'ja' beantwoorden.

Antwoord: NEE

2. Heeft u of een andere belanghebbende bij deze verzekering(en) afgelopen 3 jaar, 2 of meer schades geleden door gebeurtenissen als door aangevraagde verzekering(en) worden gedekt? 

Antwoord: NEE

3. Bent u, of een andere belanghebbende, de laatste 8 jaar geweigerd of opgezegd door een verzekeraar of betrokken (geweest) bij verzekeringsfraude of opzettelijke misleiding van een financiële instelling?

Antwoord: NEE

4. Bent u, of een andere belanghebbende, de laatste 5 jaar failliet verklaard, in een schuldsanering betrokken of is de rechter akkoord gegaan met een (uitstel) surseance van betaling?

Antwoord: NEE

Aanvullend bij een autoverzekering

5. Is u, de regelmatige bestuurder van de auto of de houder van het kentekenbewijs in de laatste 8 jaar de rijbevoegdheid (voorwaardelijk) ontzegd?

Antwoord: NEE

Aanvullend bij een rechtsbijstandsverzekering

6. Is er al een geschil bekend dat mogelijk aanleiding is om een beroep op de rechtsbijstandsverzekering te moeten doen?

Antwoord: NEE


Uw sessie verloopt binnenkort. U wordt binnen {{countDown}} seconden automatisch uitgelogd.