Van beleggingsverzekering naar hersteladvies?

U wilt vermogen opbouwen?! Dan heeft u globaal de keuze tussen sparen of beleggen.

Vanaf de jaren 90 tot en met midden jaren 2000 was de keuze snel gemaakt, beleggen (in een verzekering) omdat dit “goedkoper” is dan sparen. Met minder inleg kon je namelijk een soortgelijk eindkapitaal verwachten of met een gelijke inleg een hoger eindkapitaal.

Goedkoper? Ja, tenminste als het rendement gehaald werd wat gebruikt is bij de berekening. Veelal was het gebruikte rendement ver onder het historische rendement maar helaas werden deze rendementen vaak niet gehaald. Beleggen betekent dan ook dat er altijd een risico bestaat dat het doelkapitaal niet behaald zal worden.

Risico’s van beleggingsverzekeringen:

Koersrisico
In beleggingsverzekeringen wordt meestal belegd in beleggingsfondsen. Bij beleggen loopt men ten alle tijden koersrisico, dit is het risico op negatieve waardeontwikkelingen. Bij het ene beleggingsfonds is het risico op negatieve waardeontwikkelingen groter dan bij het andere beleggingsfonds. Dit risico wordt gekenmerkt door het doelrisicoprofiel van een fonds, dit loopt van zeer defensief tot en met zeer offensief.

Welk fonds het beste bij u past kunt u vaststellen aan de hand van een risico inventarisatie. Mensen met een zeer defensieve risico houding voelen zich beter bij een zeer kleine kans op negatieve waardeontwikkelingen en vinden het niet erg dat er slechts een klein rendement wordt gemaakt. Mensen met een zeer offensieve risicohouding willen graag zo veel mogelijk rendement en vinden het niet erg als de waarde ineens met bijvoorbeeld 20% daalt.

Hefboomrisico/inteereffect
Standaard vervalt het opgebouwde kapitaal van een levensverzekering bij overlijden aan de verzekeraar, dit is verwerkt in de premie die betaald wordt/werd. Omdat de meeste mensen niet willen dat er bij overlijden niets overblijft voor de nabestaanden werd de beleggingsverzekering in combinatie met een overlijdensrisicoverzekering (ORV) gesloten. Soms werd voor dit risico de premie van de levensverzekering verhoogd maar veelal werd uit kostenoogpunt (helaas) de premie gelijk gehouden (het uiteindelijk verwachte eindkapitaal werd immers voornamelijk bepaald door de te behalen rendementen) en met het positieve rendement kon de premie betaald worden. Vanwege de relatief lage of in sommige gevallen zelfs negatieve rendementen zorgde (de onttrekkingen voor) de ORV premie ervoor dat er nog minder overbleef van de waarde van de verzekering.

Vanwege voornoemde risico’s moeten zowel de polishouder als de verzekeraar als de tussenpersoon een oogje in het zeil houden. De polishouder denkt vaak alleen aan de voorbeeld berekening/offerte en is zich niet bewust van het risico op een lager rendement. De tussenpersoon kan niets doen zonder nadrukkelijke toestemming van de polishouder en is vaak niet op de hoogte van de waardeontwikkelingen in de polis. De verzekeraar weet niet vaak wat het doel is van de polis, zodoende kunnen zij ook niet inschatten of er actie benodigd is op de polis. Om alle partijen weer te betrekken bij de polis dient er hersteladvies gegeven te worden.

Hersteladvies bij SAA
Alle klanten van SAA met een beleggingsverzekering willen wij op de hoogte brengen van de risico’s die zij lopen, dit doen wij door middel van hersteladvies. Dit advies is kosteloos en vrijblijvend. SAA heeft hiervoor speciaal voor haar klanten met een beleggingsverzekering het hersteladvies-team opgericht om klanten met een beleggingsverzekering te voorzien van hersteladvies. Bij het hersteladvies wordt een inventarisatie gedaan op het gebied van uw persoonlijke situatie, kennis & ervaring, uw risicobereidheid en dergelijke. Vervolgens worden de uitkomsten en de verschillende mogelijkheden met de klant besproken. Zodoende kan de klant een weloverwogen keuze maken. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot meer zekerheid dat een bepaald kapitaal behaald wordt of een hoger rendement met minder risico’s.
Wilt u meer informatie over hersteladvies? Stuur dan een e-mail naar hersteladvies@saa.nl, vergeet niet uw polisnummer(s) te vermelden.

2018-06-13T16:43:00+00:00