Thema

Overlijden en uitvaart

Overlijden en Uitvaart

We staan er liever niet bij stil maar bij het overlijden van een dierbare kunnen er grote financiële problemen ontstaan. Met name nabestaanden van de overledene kunnen hier grote nadelige gevolgen van ondervinden. De financiële gevolgen van een overlijden ontstaan in twee stadia:
  • Kort na het overlijden (kosten uitvaart)
  • Op langere termijn (inkomensverlies, extra kosten verzorging van wezen)


Wat is een uitvaartverzekering?

Een uitvaartverzekering (in de volksmond ook wel een begrafenisverzekering genoemd) is een verzekering die evenals de overlijdensrisicoverzekering tot uitkering komt bij het overlijden van de verzekerde.

In tegenstelling tot de overlijdensrisicoverzekering is met de uitvaartverzekering een relatief laag bedrag verzekerd welke is bedoeld om op korte termijn de kosten van de uitvaart (een begrafenis of crematie) te kunnen betalen.

Koopsom of periodieke premiebetaling?

Wat is verstandiger? Een uitvaartverzekering als koopsom afsluiten of een uitvaartverzekering met een periodieke premiebetaling? 
Lees hier meer over de voor- en nadelen.Overlijdensrisicoverzekeringen vergelijken

Stel eenvoudig een overlijdensrisicoverzekering samen en vraag deze online aan. Wanneer uw adviseur met ons samenwerkt zorgen wij er automatisch voor dat uw verzekeringen bij hen ondergebracht worden.
Uitkeren in geld of natura?


Geld uitvaartverzekering
Een geld uitvaartverzekering behoort tot de groep levensverzekeringen. De verzekering keert een vast bedrag uit bij overlijden van de verzekerde aan de nabestaanden waarmee de nabestaanden de uitvaart kunnen regelen. De nabestaanden zijn volledig vrij in de besteding van het geld dat is vrijgekomen.


Natura uitvaartverzekering
Een natura uitvaartverzekering behoort tot de groep levensverzekeringen. De verzekering keert bij overlijden van de verzekerde persoon een dienstenpakket uit. In de polis staat genoteerd welke dienstverlening of dienstenpakket er wordt uitgekeerd als de verzekerde persoon komt te overlijden.

Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Een ORV (overlijdensrisicoverzekering) is een levensverzekering die tot uitkering komt bij het overlijden van de verzekerde.

Waarom en wanneer sluit u een overlijdensrisicoverzekering af?

Een overlijdensrisicoverzekering sluit u af om iemand in staat te stellen om bepaalde (grote) financiële verplichtingen te kunnen voldoen na uw overlijden. De uitkering van de overlijdensrisicoverzekering kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor:
  • Aflossen van een financiering.
  • Opvangen van verlies van inkomen.
  • Voortzetting van een bedrijf als een van de eigenaren overlijdt.
  • Maatregelen voor de zorg voor de (half)wezen of nabestaande.


Soorten overlijdensrisicoverzekering

Gelijkblijvende ORV

Bij een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering blijft het verzekerde bedrag gedurende de gehele looptijd gelijk.


Erfrente verzekering

Bij een erfrenteverzekering vindt bij overlijden van de verzekerde de uitkering plaats in de vorm van een vast bedrag dat periodiek (elke maand, kwartaal, half jaar of zelfs jaar) aan de nabestaanden wordt uitgekeerd. Wat u dus verzekert op een erfrente is een (netto)inkomen in de vorm van een periodieke uitkering.Annuïtair dalende ORV

Bij een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering daalt jaarlijks het verzekerde bedrag op basis van de door u gekozen annuïteit (bijv. 5 of 6%).


Lineair dalende ORV

Bij een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering daalt jaarlijks het verzekerde bedrag met een gelijk bedrag.Uw sessie verloopt binnenkort. U wordt binnen {{countDown}} seconden automatisch uitgelogd.