Blog

Corona: Wat dekt de verzekering?

Meestgestelde vragen over het coronavirus

16 maart 2020

In december 2019 is het coronavirus (COVID-19) voor het eerst vastgesteld in regio Wuhan in China. Het aantal besmettingen loopt sindsdien wereldwijd op. Er is sprake van een pandemie. Nu het coronavirus voor aardig wat opschudding zorgt, roept het ook veel verzekeringsvragen op. Het Verbond voor Verzekeraars geeft antwoord op de meestgestelde vragen over het reizen en werken in combinatie met het coronavirus. Ook vindt u hier wat u kunt doen als u het virus zelf heeft opgelopen.


Vragen over het reizen van en naar een corona-risicogebied 

annuleringsverzekering corona

 1. Ik heb een reis gepland naar een gebied waar het coronavirus geconstateerd is. Kan ik een beroep doen op mijn annuleringsverzekering?
  De annuleringsverzekering richt zich alleen op risico’s van de verzekerde zelf en zijn directe omgeving (u wordt ziek of één van uw ouders overlijdt). Wat er op uw bestemming gebeurt, vormt dus meestal geen geldige reden om te mogen annuleren. Er zijn wel ‘allrisk’-annuleringsverzekeringen die wellicht dekking bieden.

 2. Ik ben van plan om af te reizen naar een gebied waar het reisadvies nu oranje of rood is. Ben ik verzekerd?
  In dit geval loopt u kans dat u dan onverzekerd bent. Neem daarom contact op met uw reisverzekeraar. Er zijn gespecialiseerde verzekeraars die onder bepaalde omstandigheden ook dekking bieden wanneer u naar een risicogebied reist. 

 3. Als er in Nederland een gebied wordt afgesloten door het virus, maar ik heb een weekendje weg geboekt in dit gebied, kan ik dan wel een beroep doen op mijn annuleringsverzekering?
  Nee, bij een annuleringsverzekering maakt het niet uit of de bestemming zich in het buitenland of in Nederland bevindt. Een annuleringsverzekering richt zich doorgaans alleen op risico’s van de verzekerde zelf en zijn directe omgeving (u wordt ziek of één van uw ouders overlijdt). Wat er op uw bestemming gebeurt, vormt dus meestal geen geldige reden om te mogen annuleren. Er zijn wel ‘allrisk’ annuleringsverzekeringen die wellicht dekking bieden.

 4. Mijn werkgever verplicht mij om naar een risicogebied af te reizen. Mag ik weigeren?
  In de wet is geregeld dat u als werknemer in deze gevallen kan weigeren om naar het risicogebied te reizen. Dit individuele recht hebben werknemers. Als dit tot een conflict komt bij de rechter, omdat de werkgever van mening is dat de werknemer er heen moet reizen en anders loon weigert te betalen, dan moet de werkgever aantonen dat er geen sprake was/is van een onveilige situatie.

 5. Ik ben in een gebied waar het coronavirus actief is. Word ik gerepatrieerd door mijn reisverzekeraar?
  Repatriëring zit niet in de basisdekking van een reisverzekering. Repatriëring door medische redenen valt wel onder de dekking. Dat wil zeggen dat u terug naar Nederland wordt gehaald bij een medisch ongeval omdat de hulpdiensten in het buitenland u onvoldoende kunnen verzorgen/helpen.

 6. Het reisadvies is veranderd naar oranje/rood. Ben ik nu niet meer verzekerd?
  U bent nog steeds verzekerd. Het reisadvies is namelijk veranderd terwijl u al in het gebied aanwezig was.

 7. Ik word in quarantaine geplaatst en moet langer in het gebied blijven. Kan ik een beroep doen op mijn reisverzekering?
  Extra reis-, verblijf- en telefoonkosten vallen in zo’n geval bij veel reisverzekeraars doorgaans niet onder de dekking. Als het wel onder de dekking valt, dan zijn de kosten gemaximeerd. 

 8. Ik word in quarantaine geplaatst en dreig daardoor mijn volgende reis te missen. Kan ik een beroep doen op mijn annuleringsverzekering?
  Als u niet ziek bent, kunt u geen beroep doen op uw annuleringsverzekering. Als u wel ziek bent, dan valt het onder de dekking. 

Vragen over het zelf oplopen van het coronavirus 

reisverzekering corona

 1. Ik heb het virus. Kunnen andere mensen mij aansprakelijk stellen als zij door mij besmet raken?
  Waarschijnlijk niet. Om iemand daarvoor aansprakelijk te stellen, moet u kunnen aantonen dat hij/zij een onrechtmatige daad heeft gepleegd, die hem haar kan worden toegerekend en dat daardoor de schade is veroorzaakt. Dat zal in de praktijk erg lastig worden om aan te tonen.

 2. Ik heb het virus opgelopen op het vliegveld/in het hotel. Kan ik het hotel/vliegveld aansprakelijk stellen?
  Om iemand daarvoor aansprakelijk te stellen, moet u kunnen aantonen dat hij/zij een onrechtmatige daad heeft gepleegd, die hem haar kan worden toegerekend en dat daardoor de schade is veroorzaakt. Dat zal in de praktijk erg lastig worden om aan te tonen.

 3. Ik heb het virus opgelopen en kan daardoor niet meer op reis. Kan ik een beroep doen op mijn annuleringsverzekering?
  Dat zou kunnen. Neem hiervoor contact op met uw reisverzekeraar.

 4. Ik ben het virus opgelopen en ben daardoor in quarantaine geplaatst. Daardoor kan ik niet meer op reis. Kan ik een beroep mijn annuleringsverzekering?
  Ja, dat kan omdat u ziek bent. U moet wel een doktersverklaring kunnen overhandigen.

 5. Mijn werkgever verplichtte mij om naar een risicogebied af te reizen. Dat heb ik gedaan, maar daardoor heb ik het coronavirus opgelopen. Kan ik mijn werkgever aansprakelijk stellen?
  Dat is misschien mogelijk, er zou sprake kunnen zijn van opzet. De werkgever weet immers dat de (aanmerkelijke) kans bestaat dat u ziek wordt en dat terwijl de werkgever veilige en gezonde omstandigheden moet garanderen.

 6. Stel dat er iemand overlijdt aan het coronavirus. Hoe zit het dan met levensverzekeringen, uitvaartverzekeringen en nabestaandenpensioen?
  Het feit dat iemand overleden is door het coronavirus zorgt er niet voor dat er niet uitgekeerd wordt. Eventuele uitsluitingen in polisvoorwaarden met betrekking tot verblijven in gebieden waar een negatief reisadvies geldt zijn niet bedoeld voor een situatie zoals deze nu met het virus aan de hand is. Wij verwachten dan ook dat verzekeraars gewoon zullen uitkeren. 

Heeft u nog een andere vragen over het coronavirus?

Mocht u nog andere vragen hebben over bijvoorbeeld de dekking van uw reis- of annuleringsverzekering , neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier. In verband met de voorzorgsmaatregelen zijn wij telefonisch minder goed bereikbaar dan gebruikelijk.  Wij doen ons uiterste best om uw vraag zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Christine, adviseur


Uw sessie verloopt binnenkort. U wordt binnen {{countDown}} seconden automatisch uitgelogd.