Waardering pensioen DGA op commerciële grondslagen wordt verplicht

2015-10-29T16:15:11+00:00

[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text] Waardering pensioen DGA op commerciële grondslagen wordt verplicht Door de structureel lage rentestanden wordt door waardering tegen fiscale grondslagen het eigen vermogen te hoog weergegeven. De RJ acht dit niet langer verantwoord. Bovendien legt de fiscus voor de dividenduitkeringstoets als maatstaf de “waarde in het economisch verkeer aan”. Onvoorwaardelijk toegezegde indexaties moeten volgens de [...]

Waardering pensioen DGA op commerciële grondslagen wordt verplicht 2015-10-29T16:15:11+00:00

Sociaal Akkoord: afspraken omtrent pensioen

2015-10-29T14:53:06+00:00

[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text] Sociaal Akkoord: afspraken omtrent pensioen Kabinet en sociale partners zijn het eens geworden over een mix van maatregelen om economisch herstel op korte termijn te stimuleren en de arbeidsmarkt aan te passen aan de wensen en eisen van de 21e eeuw. Met betrekking tot “pensioen” zijn de volgende afspraken gemaakt: Met ingang van 2015 [...]

Sociaal Akkoord: afspraken omtrent pensioen 2015-10-29T14:53:06+00:00

Advies STAR inzake rol werkgever in pensioencommunicatie

2018-05-22T10:24:23+00:00

Advies STAR inzake rol werkgever in pensioencommunicatie Werkgevers en pensioenuitvoerders zijn beiden verantwoordelijk voor pensioencommunicatie richting werknemers, zo schrijft de Stichting van de Arbeid (STAR) in haar advies van 18 maart jl. aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In het advies geeft de STAR verder antwoord op een vijftal in dit kader aan haar [...]

Advies STAR inzake rol werkgever in pensioencommunicatie 2018-05-22T10:24:23+00:00

Tussenstand pensioenverzekeringen

2015-10-29T16:14:34+00:00

[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text] Tussenstand pensioenverzekeringen Per 1 januari 2012 is de nieuwe deelvergunning Pensioenverzekeringen en Premiepensioenvorderingen geïntroduceerd. De vakbekwaamheidseisen voor het bemiddelen en adviseren in pensioenverzekeringen en premiepensioenvorderingen zijn per die datum aangescherpt. Voor bestaande adviseurs en bemiddelaars in pensioenverzekeringen gold de mogelijkheid om aanspraak te maken op een overgangsregime. Financiële dienstverleners die onder het overgangsregime vallen, [...]

Tussenstand pensioenverzekeringen 2015-10-29T16:14:34+00:00

Afstandsverklaring, toch nabestaandenpensioen

2015-10-29T16:11:58+00:00

[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text] Afstandsverklaring, toch nabestaandenpensioen Wederom is duidelijk geworden dat het werken met afstandverklaringen en het derhalve niet opnemen van medewerkers in een pensioenregeling voor een werkgever zeer risicovol (lees: kostbaar) kan zijn. Recent werd een kantonrechter gevraagd uitspraak te doen in een zaak die door de partner van een overleden werknemer tegen diens voormalige werkgever [...]

Afstandsverklaring, toch nabestaandenpensioen 2015-10-29T16:11:58+00:00

Afstempeling pensioen eigen beheer

2015-10-29T15:45:00+00:00

[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text] Afstempeling pensioen eigen beheer In antwoord op Kamervragen is onlangs toegezegd dat onder bepaalde voorwaarden wordt toegestaan om pensioenen in eigen beheer te verminderen zonder fiscale gevolgen. Het gaat dan om pensioenen van dga’s bij de eigen BV of bij een speciale pensioen-BV. Als het vermogen van de BV onvoldoende is om aan de [...]

Afstempeling pensioen eigen beheer 2015-10-29T15:45:00+00:00

Dekkingsgraden pensioenfondsen in herstel

2015-10-29T15:55:26+00:00

[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text] Dekkingsgraden pensioenfondsen in herstel Uit de kwartaalrapportage van enkele grote pensioenfondsen blijkt dat de dekkingsgraden zich langzaamaan herstellen. Dit is het gevolg van relatief goede beleggingsresultaten in 2012 en het aanpassen van de rekenrente. Naar verwachting is het herstel echter niet voldoende om de aangekondigde korting op de pensioenaanspraken en -rechten voor 2013 te [...]

Dekkingsgraden pensioenfondsen in herstel 2015-10-29T15:55:26+00:00

Rekenrente Uniform Pensioen Overzicht naar 2,4%

2015-10-29T16:45:50+00:00

[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text] Rekenrente Uniform Pensioen Overzicht naar 2,4% In het TROS-programma RADAR van afgelopen maandag 15 oktober heeft het Verbond van Verzekeraars, bij monde van directeur Richard Weurding, toegezegd dat verzekeraars met ingang van 2013 bij het samenstellen van het uniforme pensioenoverzicht (UPO) voor beschikbare premieregelingen niet meer zullen rekenen met 4% rente, maar met een [...]

Rekenrente Uniform Pensioen Overzicht naar 2,4% 2015-10-29T16:45:50+00:00

Resultaat kantoren met serviceprovider beter

2015-10-30T09:28:10+00:00

[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text] Resultaat kantoren met serviceprovider beter Financiële dienstverleners die gebruik maken van een serviceprovider laten over het algemeen betere economische resultaten zien dan bemiddelaars die alles in eigen hand houden. Die opvallende conclusie trekt Bureau D&O uit het pas verschenen jaarlijkse onderzoek naar de economische ontwikkeling van het intermediair. De bijna 500 kantoren die aan [...]

Resultaat kantoren met serviceprovider beter 2015-10-30T09:28:10+00:00

Overgangsregeling pensioenadvies voor…

2015-10-29T14:25:58+00:00

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Overgangsregeling pensioenadvies voor... De AFM heeft vorige week bekend gemaakt dat er, naast de bekende overgangsregeling voor pensioenadviseurs, eveneens een overgangsregeling wordt geïntroduceerd voor accountantskantoren en actuariële adviesbureaus voor het door hen te verstrekken pensioenadvies. Deze organisaties kunnen in het algemeen geen gebruik maken van de bestaande overgangsregeling voor pensioenadviseurs aangezien zij per 1 januari [...]

Overgangsregeling pensioenadvies voor… 2015-10-29T14:25:58+00:00