Documenten

Fraudebeleid

Wat betaalt u precies?

Bij het afsluiten en verlengen van een verzekering worden er polis- en verlengingskosten in rekening gebracht. 

Nieuwe verzekering

De poliskosten zijn € 12,10 voor een motorrijtuigverzekering en € 6,05 voor een andere verzekering. Deze kosten zijn inclusief 21% assurantiebelasting. In het geval van een pakketaanvraag met één of meer onderdelen zijn de eenmalige poliskosten minimaal € 6,05 en maximaal € 12,10.

Verlengings- en wijzigingskosten

De verlengingskosten zijn € 2,42 inclusief 21% assurantiebelasting. U betaalt dit per betalingstermijn. Heeft u meerdere  polissen in één pakket? Dan betaalt u € 2,42 per pakket  per betalingstermijn.

De wijzigingskosten zijn afhankelijk van het type wijziging:

Type

Kosten

Wijziging motorrijtuigen met aanmelding kenteken

€ 12,10

Wijziging motorrijtuigen zonder aanmelding kenteken

€ 6,05

Wijziging andere verzekeringen

€ 6,05

 

Wanneer betaal ik polis- verlengings- of wijzigingskosten?

Wijzigt u de dekking, zegt u uw verzekering tussentijds op of sluit u een nieuwe verzekering? Dan betaalt u polis- of wijzigingskosten. Verlengingskosten worden per polis/pakket bij elke betalingstermijn in rekening gebracht.

U betaalt geen poliskosten wanneer de polis op ons initiatief wordt afgegeven of wanneer u om een kopie polis vraagt. Ook groene kaarten en verzekeringsbewijzen verstrekken wij kosteloos.

Wij brengen  bij beëindiging van een contract op de contractvervaldatum geen kosten in rekening. Uitzondering hierop is wanneer u ons verzoekt een polis met terugwerkende kracht te beëindigen en de gewenste beëindigingsdatum is meer dan een jaar geleden. Wij brengen in dergelijke gevallen € 75,- kosten in rekening, omdat wij in dit soort gevallen meer moeten uitzoeken, nakijken en verrekenen. Wij zullen dit bedrag verrekenen met de terug te geven premie.


Uw sessie verloopt binnenkort. U wordt binnen {{countDown}} seconden automatisch uitgelogd.