Documenten

Wat betaalt u precies?

Wat betaalt u precies?

Bij het afsluiten en verlengen van een verzekering worden er polis- en verlengingskosten in rekening gebracht. Op deze pagina wordt toegelicht wat u precies betaalt.

Nieuwe verzekering

De poliskosten zijn € 12,10 inclusief 21% assurantiebelasting.

Verlenging

De verlengingskosten zijn € 2,42 inclusief 21% assurantiebelasting. U betaalt dit per betaaltermijn. Heeft u meerdere  polissen in één pakket? Dan betaalt u € 2,42 per pakket  per betaaltermijn.

Wanneer betaal ik polis- of verlengingskosten?

Wijzigt u de dekking, zegt u uw verzekering tussentijds op of sluit u een nieuwe verzekering? Dan betaalt u poliskosten. Verlengingskosten worden per polis/pakket bij elke verlengingstermijn in rekening gebracht.

U betaalt geen poliskosten wanneer de polis op ons initiatief wordt afgegeven, wanneer u om een kopie polis vraagt.  Ook groene kaarten en verzekeringsbewijzen verstrekken wij kosteloos.

Wij brengen bij beëindiging van een contract geen kosten in rekening. Uitzondering hierop is wanneer u ons verzoekt een polis met terugwerkende kracht te beëindigen en de gewenste beëindigingsdatum is meer dan een jaar geleden. Wij brengen in dergelijke gevallen € 75,- kosten in rekening, omdat wij in dit soort gevallen meer moeten uitzoeken, nakijken en verrekenen. Wij zullen dit bedrag verrekenen met de terug te geven premie.

              


Uw sessie verloopt binnenkort. U wordt binnen {{countDown}} seconden automatisch uitgelogd.