Geen versoepeling fiscale aflossings­verplichting voor eigen­woning­schulden

De huidige fiscale aflossingsverplichting van 100% voor eigenwoning­schulden blijft ongewijzigd aldus staatssecretaris Menno Snel van Financiën. Hij antwoordt hiermee op de motie van Kamerleden Snels en Dijkgraaf. Zij stelden november vorig jaar dat de aflossings­verplichting van 100%, die sinds 2013 voor nieuwe leningen geldt als voorwaarde om in aanmerking te komen voor hypotheekrente­aftrek, de lasten voor mensen “in het spitsuur van hun leven” verhoogt. Daarnaast zou er geen financiële of inhoudelijke reden zijn om het volledige bedrag binnen 30 jaar af te moeten lossen.

Geen noodzaak tot aanpassen

De staatssecretaris heeft de mogelijkheden laten doorrekenen door het CPB, maar ziet geen noodzaak om een en ander aan te passen. Zowel de bestaande wetgeving als de Gedragscode Hypothecaire Financieringen laten het al toe om minder dan volledig af te lossen. Hoewel hierbij alleen de hypotheekrente aftrekbaar is van het deel van de woningschuld dat volgens de aflossings­verplichting wordt afgelost, biedt dit ruimte voor hypotheek­vormen waarmee huishoudens op korte termijn al lagere maand­lasten kunnen realiseren.

Evaluatie in 2019

De fiscale eigenwoning­regeling, waarvan de aflossings­verplichting deel uitmaakt, wordt in 2019 geëvalueerd. Een versoepeling van de aflossings­verplichting ligt daarom op dit moment niet voor de hand.

Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn?

Bent u benieuwd wat voor u de mogelijkheden zijn om op korte termijn al lagere maandlasten te realiseren? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via het telefoonnummer 088 – 551 4140 of via e-mail: hypotheken@saa.nl. Of ga naar de productpagina hypotheken voor meer informatie of het maken van een afspraak.

Contactgegevens

2018-07-12T13:39:31+00:00