Nieuwsbrief
november 2018

Inhoudsopgave

Lijfrente en jaarruimte in 2018

De zomer is net voorbij en we gaan alweer bijna naar het einde van het (belasting)jaar 2018 toe. U heeft nog drieënhalve maand de tijd voor het berekenen en/of volstorten van uw jaarruimte. Maar, hoe zit dat ook alweer?

Heeft u pensioentekort?

Wanneer u in 2018 een pensioentekort heeft, mag u uw uitgaven voor een lijfrente­verzekering, lijfrente­rekening of lijfrente­beleggings­recht aftrekken. Dit mag tot het bedrag van uw jaarruimte 2018. Om de jaarruimte 2018 te berekenen, gebruikt u uw financiële gegevens over 2017.

U mag alleen een bedrag aftrekken voor premies of stortingen voor een lijfrente als u een pensioen­tekort heeft. De hoogte van dit pensioen­tekort bepaalt hoeveel premies of stortingen u kunt aftrekken in uw aangifte inkomsten­belasting over 2018. U heeft bijvoorbeeld een pensioen­tekort als u in het buitenland heeft gewerkt en over deze periode geen pensioen heeft opgebouwd. Maar u kunt ook een pensioen­tekort hebben als u in Nederland in loondienst bent.

Berekenen jaarruimte

Om uw jaarruimte 2018 te berekenen, heeft u de volgende gegevens nodig:

  1. Het aangifteformulier over 2017 of een afdruk van uw digitale aangifte.
  2. Uw inkomensgegevens over 2017.
  3. Als u in loondienst was of zelf vrijwillig pensioen­premies betaalde: de opgave van uw pensioen­aangroei (factor A) over 2017 die u van het pensioen­fonds of de pensioen­verzekeraar heeft ontvangen.

Waarom de jaarruimte 2018 benutten?

Het fiscale voordeel van het benutten van de jaarruimte is dat over de ingelegde bedragen geen inkomsten­belasting betaald hoeft te worden. Deze betaalt u namelijk pas op het moment dat de bank of verzekeraar de bedragen uitkeert. Daarnaast rekent de Belastingdienst dit saldo niet tot het vermogen in box 3, waardoor er geen vermogens­rendements­heffing over betaald hoeft te worden.

Reserveringsruimte 2018

Heeft u uw jaarruimte over voorgaande jaren nog niet gebruikt, dan heeft u ook een reservering­sruimte 2018. Dat bedrag kunt u dit jaar alsnog inzetten bij uw aftrek. De reserverings­ruimte is het niet benutte deel van de zeven voorgaande jaarruimtes. U kunt de reserverings­ruimte 2018 alsnog geheel of gedeeltelijk gebruiken. Aan de reserverings­ruimte 2018 zit echter wel een maximum. Om de reserverings­ruimte 2018 te berekenen, heeft u de gegevens nodig over uw inkomen en uw eventuele pensioen­opbouw van de afgelopen 7 jaar.

Wilt u meer weten?

Wilt u weten wat uw financiële situatie wordt bij diverse scenario’s zoals bijvoorbeeld bij pensionering of overlijden, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Neem ook eens een kijkje op onze themapagina.

Contactgegevens

2018-09-24T09:49:34+00:00