Storm van 18 januari en asbestschade

Via SAA zijn er ongeveer 2000 schade­meldingen door storm geregistreerd. Waaronder ook meldingen met asbest­schade. Vanwege het verbod op asbest­houdende daken in 2024 nemen verzekerings­maatschappijen hun maatregelen voor het vergoeden van deze schade. Alle grote agrarische verzekeraars hebben inmiddels hun wijzigingen in acceptatie­beleid, continuatie van brand­verzekeringen in geval van asbesthoudende daken en dergelijke, aangepast en beperkt.

Verzekerden kunnen gelukkig na schade subsidie aanvragen voor het verwijderen van asbest. De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbest­dak (met een maximum van € 25.000,- per adres).  In de praktijk zal het om niet hele grote bedragen gaan. Uiteraard dient dit op de uitkering in mindering te worden gebracht.

ASR heeft ons het volgende laten weten met betrekking tot de schade­behandeling.

Bericht ASR:

Voorwaarden voor schadevergoeding asbest­dakbedekking bedrijfs­gebouwen aangepast

Wij zien een toename van de schadelast bij schade aan asbest­dakbedekking. Redenen zijn onder andere de klimatologische omstandigheden (bijv. de hagelschade van 23-06-2017). Een groot deel van deze dak­bedekking is beschadigd / sterk verweerd en heeft nog een beperkte levensduur. Daarom hebben wij de voorwaarden met betrekking tot bedrijfs­gebouwen voor de vergoeding van schade aan asbestdak­bedekking aangepast. Vooralsnog geldt dit alleen voor de zakelijke portefeuille.
Graag leggen wij u uit hoe de schade aan asbest­dakbedekking wordt vastgesteld.

Voor gebouwen met asbest­houdende dak­bedekking stellen wij de schade aan het dak vast op basis van dagwaarde. Dit gebeurt altijd door een expert. Wij volgen hierbij het TNO-rapport “Beoordelingssystematiek voor het bepalen van de levensduur van asbestcement daken”.

Hoe wordt dit berekend:

  • Wij volgen het onafhankelijke TNO-rapport.
  • Op basis van de leeftijd van de beplating en de puntenscore uit het beoordelings­systeem van dit rapport wordt de restlevensduur bepaald.
  • Omdat een asbesthoudend dak een levensduur heeft van 55 jaar (maximum volgens TNO), hanteren wij voor elk jaar van de restlevensduur een vergoeding van 1,82% (100:55).

Bij een goede kwaliteit van het dak waarbij de functionaliteit in orde is (bepaald op basis van het beoordelings­systeem van TNO) hanteren wij de volgende minimale restwaarde:

Aantal punten uit de beoordeling kwaliteit   Minimale vergoeding als % van de herbouwwaarde
t/m 8 punten 30%
9 t/m 13 punten 20%
14 t/m 19 punten 15%

Voorbeeld:Een asbest dak heeft een ouderdom van 41 jaar en heeft een kwaliteitsscore uit bijgaande tabel van 12 punten. De schadevergoeding bedraagt dan als volgt:

Volgens de tabel van TNO is de restlevensduur van het dak 7 jaar. De berekening wordt als volgt: 7 x 1,82% = 12,74%. Gelet op de 12 punten wordt er geen 12,74%, maar de minimale vergoeding van 20% van de herbouwwaarde vergoed.

Contactgegevens

2018-09-05T12:52:00+00:00