Klachten 2018-06-21T12:51:57+00:00

Hoewel wij ons uiterste best doen om u van goede dienstverlening te voorzien kan het voorkomen dat uw beleving anders is. Wij vernemen dat dan graag van u en zullen alles in het werk stellen om aan uw verwachting te voldoen.

Stap 1. Uw bemiddelaar

Uw bemiddelaar behartigt uw belangen en is uw eerste aanspreekpunt. Bespreek daarom uw ongenoegen eerst met uw bemiddelaar. Deze kan vaak voor een oplossing zorgen.

Stap 2. SAA Verzekeringen

Wanneer uw bemiddelaar uw verwachting niet waar maakt dan kunt u uw ongenoegen aan ons kenbaar maken. Wij zullen dan samen met u naar een oplossing zoeken. Wanneer deze behandeling niet naar wens is dan kunt u dat schriftelijk aan de directie kenbaar maken of direct contact opnemen.

SAA Verzekeringen
T.a.v. Directie
Postbus 9000
3007 AA Rotterdam

Stap 3. KiFiD (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening)

In het geval u het niet eens bent met het standpunt van directie dan kunt u zich tot het KiFiD richten. Dit is het objectieve instituut waar u terecht kunt voor klachten en geschillen over verzekeringen, hypotheken, leningen, financieringen en beleggingen. U kunt binnen drie maanden na dagtekening van het schrijven van de directie een klacht indienen bij het KiFiD.

SAA is aangesloten bij het KIFID onder nr 300.007471, en bij de AFM onder nr 12011217

Op www.KiFiD.nl vindt u meer informatie over de voorwaarden voor het indienen van een klacht bij het KiFiD.

Conflicterende belangen

Er kan een belangenconflict ontstaan tussen het bemiddelings- en volmachtbedrijf. In dit geval zal de feitelijk leider uitsluitend en alleen de belangen van SAA Assuradeuren behartigen, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van zowel verzekerde en volmachtsgever.

Vragen?

Voor vragen of meer informatie kunt u direct contact opnemen.