Verzuimverzekering 2018-10-10T11:12:47+00:00

Verzuimverzekering

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Uitbreiding Loondoorbetaling Bij Ziekte (WULBZ) bent u als ondernemer wettelijk verplicht tot doorbetaling van ten minste 70% van het loon van een zieke werknemer gedurende de eerste twee jaar van ziekte. Cao’s kunnen verplichten tot een hogere loondoorbetaling. In de regel wordt gedurende het eerste jaar 100%, in het tweede jaar 70% doorbetaald. Diverse CAO’s kennen een volledige doorbetalings­verplichting.

(langdurig) Verzuim kan dus leiden tot zeer hoge schade. Twee jaar loon per werknemer, verhoogd met de werkgevers­lasten vormen het maximum, nog los van eventuele immateriële schade.

Alle grote verzekeraars concurreren met elkaar op de markt voor verzuim­verzekeringen. Dit waarborgt faire premiestellingen.

Het productenpalet is omvangrijk, iedere aanbieder streeft ernaar om niet alleen verzekerings­dekking te bieden, maar ook ondersteunende diensten op het gebied van verzuim­management. Vaak wordt bijvoorbeeld samenwerking met een Arbodienst integraal in één product aangeboden. Ook arbeids­deskundigheid en re-integratie maken deel uit van het product verzuim­verzekering. U als ondernemer heeft hier een hoge mate van keuzevrijheid.

Wij staan u graag bij in het maken van de juiste keuze.

Lees meer over zakelijke verzekeringen

Overzicht zakelijke verzekeringen

Hulp of advies nodig?

Neem dan gerust contact met ons op via het telefoonnummer: 0318 – 596 496. Wij helpen u graag verder. Ons kantoor is geopend van ma t/m do van 8.30 – 17.30 uur en vrijdag 8.30 – 17.00 uur.