Arbeidsongeschiktheid 2018-10-10T11:13:59+00:00

Arbeidsongeschiktheid

Meer dan de helft van de bedrijven in Nederland is niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Zij lopen een bijzonder groot risico en dat is niet nodig. Een basisvoorziening is heel betaalbaar en biedt toch belangrijke zekerheid. Het verzekeringsaanbod is zeer complex en vaak verwarrend. SAA Maat kan u hierin adviseren.

Arbeidsongeschiktheid is één van de grootste risico’s waarmee een ondernemer te maken kan krijgen, een risico dat zowel hemzelf als zijn bedrijf kan raken. Ongeveer één op de tien ondernemers krijgt met (langdurige) arbeidsongeschiktheid te maken.

Sommigen menen nog dat de wet in financiële steun voorziet. Dit is een abuis: sinds 2004 (afschaffing van de WAZ) is er geen enkele overheidssteun meer voor arbeidsongeschikte zelfstandigen anders dan de Bijstand. Een bestaan op bijstandsniveau als gevolg van arbeidsongeschiktheid is dus een reëel risico.

Is het bovenstaande ook bij u van toepassing en wilt u uw risico’s beperken of zelfs uitsluiten neemt u dan contact met ons op.

Hulp of advies nodig?

Neem dan gerust contact met ons op via het telefoonnummer: 0318 – 596 496. Wij helpen u graag verder. Ons kantoor is geopend van ma t/m do van 8.30 – 17.30 uur en vrijdag 8.30 – 17.00 uur.