Assurantiecentrum Amstelveen 2018-10-29T08:52:28+00:00

Samenwerking Assurantie Centrum Amstelveen

Per 1 december 2015 hebben Assurantiecentrum Amstelveen en SAA Verzekeringen de handen ineen geslagen. Dit samenwerkingsverband biedt een aantal belangrijke voordelen welke de bekende persoonlijke dienstverlening voor de bestaande klanten van Assurantiecentrum Amstelveen versterken.

Vanaf 1 december 2015 neemt SAA de administratieve afhandeling van facturering, polisadministratie en schade-afhandeling op zich. Bestaande klanten van Assurantiecentrum Amstelveen zullen in deze gevallen dan ook correspondentie vanuit SAA Verzekeringen gaan ontvangen. Alle overige contacten lopen natuurlijk als vanouds via Assurantiecentrum Amstelveen, bereikbaar op de vertrouwde wijze.

Vanaf heden kunt u ons vinden op de Bovenkerkerweg 37 te Amstelveen, waar we samen met SAA Ten Kroode en SAA Lazard & Willing Assurantiën zijn gevestigd!

Assurantiecentrum Amstelveen is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad.

Wij zijn u graag van dienst voor het bemiddelen in financiële producten en diensten van diverse aanbieders.
Dit betekent dat wij samen met u een overzicht maken van de financiële risico’s waar u mee te maken heeft of kunt krijgen en dat wij u kunnen adviseren over de financiële producten die naar ons oordeel aansluiten bij uw (toekomstige) wensen en persoonlijke omstandigheden.
Bemiddeling houdt in dat wij u onder meer begeleiden bij het afsluiten van de geadviseerde producten.
Wij nemen contact op met aanbieders van financiële producten en vragen een offerte op. Hierna leest u op welke gebieden wij u van dienst kunnen en mogen zijn:

  • Schadeverzekeringen
  • Levensverzekeringen
  • Hypotheken

Ons kantoor doet zaken met verschillende aanbieders (banken en verzekeraars) van financiële producten. Wij behoren geheel tot de groep van ongebonden en onpartijdige bemiddelaars en baseren ons advies op een analyse van een toereikend aantal op de markt verkrijgbare, vergelijkbare financiële producten.
Het AcA werkt samen met vele verzekeraars/of financiële instellingen. Op uw verzoek geven wij graag aan met welke instellingen wij samenwerken.
Geen enkele financiële instelling zoals een bank of een verzekeraar, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming.

Vergoeding via de premie

De kosten van onze dienstverlening op het gebied van schadeverzekeringen, betaalrekeningen en elektronisch geld kunnen onderdeel zijn van de prijs van het product. Bij verzekeringen is dat de premie die u betaalt. Bij betaalrekeningen en elektronisch geld is dat de vergoeding die u aan de bank betaalt.
Als u de premie hebt betaald, dan hebt u ook betaald voor onze dienstverlening, tenzij u vooraf andere afspraken met ons hebt gemaakt.

Vergoeding per uur of vast tarief

U kunt er ook voor kiezen om onze dienstverlening te betalen op basis van declaratie. U betaalt ons dan rechtstreeks voor onze dienstverlening op basis van het aantal uur dat wij voor u hebben gewerkt vermenigvuldigd met ons uurtarief.
De hoogte van de uiteindelijke vergoeding is niet afhankelijk van het financiële product dat u via onze bemiddeling bij een financiële instelling afsluit.
Ook als er via onze bemiddeling geen financieel product tot stand komt, bent u ons een vergoeding verschuldigd.
Wij brengen u nooit zonder schriftelijke of mondeling afspraken voorafgaand aan onze dienstverlening separaat van de premie of de vergoeding die u aan de bank betaalt rechtstreeks een bedrag in rekening. Daarvoor is het noodzakelijk dat wij hierover vooraf afspraken met u maken over de hoogte en de wijze van de honorering van onze dienstverlening.

Wij behartigen de belangen van onze klanten op het brede terrein van financiële diensten. Onze dienstverlening omvat meer dan wij u in dit dienstverleningsdocument kunnen aangeven. Hebt u vragen, aarzel dan niet ons om een verdere toelichting te vragen. Wij zijn u graag van dienst.

Neem contact op

Bellen
Algemeen: 
020 – 6431729

Schrijven
Wisselwerking 12
1112 XM Diemen

E-mail: amstelveen@saa.nl

Bezoeken
Assurantie centrum Amstelveen
Postbus 502
1110 AM Diemen

Website
www.saa.nl/amstelveen

Klantenservice

Wijziging doorgeven
Schade melden

Downloads

Dienstenwijzer

0
Cijfer klantvriendelijkheid
In 2017 geven onze klanten dit gemiddeld voor vriendelijkheid.

SAA draagt Happy Child een warm hart toe.

0
Klanten gingen u voor