Expirerend Lijfrentekapitaal: Oud en Nieuw Regime 2015-11-05T10:56:33+00:00

[vc_row][vc_column width=”5/6″][vc_column_text]

Expirerend Lijfrentekapitaal: Oud en Nieuw Regime

Wat te doen met een polis die de einddatum bereikt?

Wanneer heeft u een oud regime lijfrenteverzekering?

– De ingangsdatum van uw premiecontract ligt vóór 16 oktober 1990;
– Het koopsomcontract is gesloten vóór 1 januari 1992;
Alle polissen met een latere ingangsdatum vallen onder het fiscaal nieuw regime.

Let op: Indien u een oud-regime polis heeft verlengd conform de fiscale eisen, blijft het contract vallen onder het oude regime. Stamrechtovereenkomsten vormen hier een uitzondering op.

Welke mogelijkheden heeft u met een lijfrenteverzekering onder het oude regime?

– U kunt een tijdelijke of levenslange lijfrente aankopen op één of twee levens;*
– U kunt schenken, bijvoorbeeld aan uw kinderen;
– U kunt uw kapitaal geheel of gedeeltelijk laten uitkeren in contanten;
– U kunt uw kapitaal laten staan (mits fiscaal toegestaan) en de uitkering uitstellen.*

Welke mogelijkheden heeft u met een lijfrenteverzekeringen onder het nieuwe regime?

– U kunt een tijdelijke oudedagslijfrente aankopen. Deze mag lopen vanaf het jaar waarin u 65 jaar wordt of het jaar dat u AOW gaat ontvangen. De maximale ingangsdatum van een tijdelijke oudedagslijfrente is 5 jaar na het jaar dat u AOW ontvangt.*
– U kunt een levenslange of tijdelijke oudedagslijfrente aankopen, de minimale uitkeringsduur is 5 jaar;.*
– U kunt een overbruggingslijfrente met het gespaarde lijfrentekapitaal tot 31 december 2005 aankopen. Deze dient te lopen tot het jaar waarin u 65 jaar word of het jaar waarin u AOW gaat ontvangen;
– U kunt uw kapitaal nog laten staan en de uitkering uitstellen.*

Wanneer heeft u een stamrechtverzekering (schadeloosstelling) onder het oude regime?

– Uw stamrechtverzekering is gesloten voor 1 januari 1995;
– U heeft uw stamrechtverzekering na deze datum niet verlengd of gewijzigd;
Alle polissen met een latere ingangsdatum vallen onder het fiscaal nieuwe regime.

Welke mogelijkheden heeft u met een oud en nieuw regimestamrechtverzekering?

– U kunt een tijdelijke of levenslange lijfrente aankopen op één of twee levens*, de uitkeringen kunnen alleen aan de verzekerden uitgekeerd worden, uitkering aan b.v. kinderen is niet mogelijk;
– Als de oorspronkelijke einddatum van uw oud regime stamrechtverzekering na het jaar dat u AOW gaat ontvangen ligt mag de ingangsdatum van de lijfrente ook na het jaar dat u AOW ontvangt zijn. Bij een nieuw regime verzekering moet de uitkering starten in het jaar dat u AOW gaat ontvangen;
– U heeft sinds 1 januari 2015 de mogelijkheid om uw Stamrechtverzekering (of -rekening) in één keer op te nemen. U zal dan over het gehele kapitaal inkomstenbelasting moeten betalen.
– U kunt uw kapitaal nog laten staan en de uitkering uitstellen. Let op: bij oud regime verzekeringen betekent dit dat de polis dan onder het nieuwe regime gaat vallen en dan is uitstel alleen mogelijk tot het jaar dat u AOW gaat ontvangen.*

Expirerend Lijfrentekapitaal: Banksparen

Met ingang van 2008 is het ook mogelijk geworden om een lijfrentetegoed op te bouwen via een bankspaarrekening. Ook kan het opgebouwde lijfrentetegoed worden uitgekeerd via een bankrekening.

Bancaire lijfrente:

– Oudedagslijfrente: Ingangsdatum uiterlijk 5 jaar na het jaar dat u AOW ontvangt.
Looptijd tenminste 20 jaar + 65 jaar -/- leeftijd bij ingang. Maximale uitkering onbeperkt.
– Tijdelijke Oudedagslijfrente: Ingangsdatum niet eerder dan in het jaar waarin de leeftijd van 65 jaar wordt bereikt en niet later dan 5 jaar na het jaar dat u AOW ontvangt.
Looptijd minimaal 5 jaar. Maximale uitkering is € 20.953,- per jaar.
– Nabestaandenlijfrente: Ingangsdatum direct na overlijden, tenzij uw partner en/of kinderen een ANW-uitkering ontvangen. Looptijd ten minste 5 of 20 jaar (afhankelijk van de bloed- of aanverwantschap van de gerechtigde met de overledene). Maximale uitkering onbeperkt.

Expirerend Lijfrentekapitaal: Regeling afkoop kleine lijfrentes

Wat houdt de regeling in?

In het belastingplan 2009 is de mogelijkheid opgenomen tot afkoop kleine lijfrente zonder boete
(revisierente). De waarde (in het economisch verkeer) van de lijfrente mag niet hoger zijn dan
€ 4.281 (2015). Deze afkoop kleine lijfrente wordt gezien als een periodieke uitkering en is belast
volgens het tarief van box 1.

De verzekeraar zal alvast loonbelasting inhouden als voorheffing op de inkomstenbelasting. Sinds 2010
houdt de verzekeraar standaard 52% loonheffing in. Als dat teveel is voor de afkoop van uw kleine
lijfrente dan corrigeert u dat via uw aangifte inkomstenbelasting. Om alvast een rem te zetten op
een creatieve benadering van de afkoop kleine lijfrentes worden meerdere lijfrentespaarrekeningen en
-beleggingsrechten bij 1 aanbieder gezien als een eenheid.

Wanneer is deze regeling niet van toepassing?

Het kan zijn dat de afkoopsom op uw jaaropgaaf niet meer is dan € 4.281, maar dat daarop niet de
regeling afkoop kleine lijfrenten van toepassing is. De afkoopsom valt dan niet onder deze regeling,
ook al staat op de jaaropgaaf van de verzekeraar, bank of andere financiële instelling een bedrag
van niet meer dan € 4.281. Het gaat om de volgende drie situaties:

– Uw afkoopsom was meer dan € 4.281, maar de verzekeraar, bank of andere financiële instelling heeft voor de loonheffing de afkoopsom verminderd met het bedrag aan premies die u niet hebt afgetrokken. Daardoor is het bedrag in uw jaaropgaaf € 4.281 of lager. Omdat het gaat om uw bruto-afkoopsom, moet u in dit geval het bedrag van de jaaropgaaf invullen bij ‘Afkoopsommen lijfrente waarover u revisierente moet betalen’.
– Uw afkoopsom was niet meer dan € 4.281. Dat staat ook op uw jaaropgaaf van de verzekeraar, bank of andere financiële instelling, maar bij dezelfde verzekeraar, bank of andere financiële instelling liepen op het moment van afkoop nog 1 of meer lijfrenten. Voor de beoordeling of deze bijzondere regeling van toepassing is, moet u de waarde van die andere lijfrente(n) bij uw afkoopsom optellen. U telt alleen de andere lijfrenten mee waarvan de uitkeringen nog niet waren ingegaan. Is het gezamenlijke bedrag meer dan € 4.281? Vul dan het bedrag van de jaaropgaaf in bij ‘Afkoopsommen lijfrente waarover u revisierente moet betalen’.
– Uw afkoopsom was niet meer dan € 4.281. Dat staat ook op uw jaaropgaaf van de verzekeraar, bank of andere financiële instelling, maar uw lijfrente was al ingegaan en u had al eerder een uitkering ontvangen. Ook dan moet u het bedrag van de jaaropgaaf invullen bij ‘Afkoopsommen lijfrente waarover u revisierente moet betalen’.

De keuze is aan u!

* U kunt kiezen uit een product op basis van garantie of op basis van beleggingen! Vraag uw adviseur
om raad. Wij helpen u graag met een op maat gesneden advies, ook bij combinaties van mogelijkheden!

Telefoonnummer : 088-551 44 44
Internet : www.saa.nl
E-mail : leven@saa.nl[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row]