Nieuwsbrief
november 2018

Inhoudsopgave

Prinsjesdag 2018

Eigen woning

Afbouw van de aftrek eigen woning in hoogste versnelling

Op Prinsjesdag is bekendgemaakt dat de afbouw van hypotheek­rente­aftrek voor inkomens in de hoogste belasting­schijf (> € 68.507,-) in sneltreinvaart wordt verlaagd. Vanaf 2023 zijn de aftrekbare kosten eigen woning nog maximaal aftrekbaar tegen 37,05%. Nu is dit nog 49,5%.

Sinds 2014 is een daling van de kostenaftrek eigen woning ingezet van een half procentpunt (0,5%) per jaar. Vanaf 2020 gaat dit (veel) sneller en wel met drie procentpunt (3%) per jaar.

Met de opbrengst van de versnelde afbouw van de eigen woningaftrek wil het kabinet het eigen­woning­forfait verlagen. Het eigen­woning­forfait is kortgezegd een percentage van de WOZ-waarde van de woning waarover belasting moet worden betaald.

De NHG-kostengrens gaat in 2019 naar € 290.000,-

Voor woningen zonder energie­besparende voorzieningen is de NHG-kostengrens voor 2019 vastgesteld op € 290.000,-. Voor woningen met energie­besparende voorzieningen is de NHG-kostengrens 6% hoger. Deze is voor 2019 vastgesteld op € 307.400,-.

Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de NHG. Het kosten­grens­besluit 2019 legt het WEW ter goedkeuring voor aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks­relaties.

De Nationale Hypotheek Garantie is een garantie die u kunt krijgen als u een hypotheek afsluit voor het kopen of het verbouwen van een huis. Met NHG geeft u uw geldverstrekker de zekerheid dat de hypotheek­schuld wordt afbetaald. Als huiseigenaar loopt u minder risico en krijgt u een rentekorting op de hypotheek.

Inkomstenbelasting

Twee belastingschijven

Voor inkomens in de hoogste belastingschijf (> € 68.507,-) gaat het hoogste tarief voor de inkomsten­belasting terug van 51,75% (2019) naar 49,50% (2021). Vanaf dat jaar zijn er nog maar twee belasting­schijven met een basistarief en een toptarief. Het toptarief is 49,50% voor inkomens vanaf € 68.507,-). Het basistarief is 37,05% voor inkomens tot € 68.507,-. De midden­inkomens gaan volgend jaar dus al fors (-2,75%) minder belasting betalen.

Zorg

Uw eigen risico in 2019: € 385,-

Het eigen risico verandert niet en blijft € 385,-. Het eigen risico is het bedrag dat u zelf betaalt voor uw zorg.

Uw basisverzekering in 2019

De regering heeft bekendgemaakt wat er gaat veranderen in de basis­verzekering van 2019.

Nieuwe vergoedingen:

  • De leefstijlcoach voor mensen met een gezondheids­risico door overgewicht.
  • Oefentherapie bij COPD vanaf de eerste behandeling. Het aantal behandelingen en de periode dat de vergoeding geldt, hangt af van de medische indicatie.

Gewijzigde vergoedingen:

  • Verzekerden met een machtiging voor zittend zieken­vervoer krijgen een vergoeding voor vervoer naar consulten, onderzoek en controles die samenhangen met de behandeling.
  • De wettelijke eigen bijdrage voor medicijnen wordt beperkt tot maximaal € 250,- per jaar.

Vervallen vergoeding:

  • Paracetamol, vitaminen en mineralen die ook zonder recept bij de apotheek of drogist te verkrijgen zijn, worden niet meer vergoed uit de basisverzekering.

Contactgegevens

2018-10-08T09:02:01+00:00