Boete bij reparatieopdrachten 2017-10-09T11:29:28+00:00

Bij het in dienst nemen van personeel van buiten de Europese Unie is de Wet Arbeid Vreemdelingen van toepassing. Daarom moet voor bijvoorbeeld elk scheepsbemanningslid van buiten de Europese Unie een tewerkstellingsvergunning worden aangevraagd. Is er geen tewerkstellingsvergunning voor het bemanningslid dan riskeert de scheepseigenaar een boete van € 12.000,00 per werknemer.

De scheepseigenaar kan deze boete ook opgelegd krijgen wanneer deze aan een scheepswerf of reparateur een opdracht verleent.

In sommige gevallen kan de scheepseigenaar dan aangemerkt worden als “feitelijk werkgever” van de werknemers van de scheepswerf of reparateur.

Vergunning

Wat zijn de eisen voor een tewerkstellingsvergunning?

  1. De scheepseigenaar moet eerst gezocht hebben naar een werknemer uit Nederland en de Europese Unie.
  2. De scheepseigenaar moet de vacature op tijd aanmelden bij het UWV.
  3. De scheepseigenaar moet voldoen aan alle geldende arbeidsvoorwaarden die ook voor Nederlandse werknemers gelden. Bijvoorbeeld het wettelijk minimum loon.
  4. Het bemanningslid moet een verblijfsvergunning of visum hebben waarmee werk mag worden verricht.
  5. Voor de volledige eisen en de formulieren, zie de website van het UWV:

Inlenen van personeel en reparatieopdrachten

De verplichtingen uit de Wet Arbeid Vreemdelingen kunnen ook gelden voor de “feitelijke werkgever”. In bepaalde gevallen kunt u als scheepseigenaar aangemerkt worden als de “feitelijke werkgever”.

Bijvoorbeeld wanneer de scheepseigenaar werknemers via het uitzendbureau inhuurt, kan er sprake zijn van werkgeverschap in de zin van de Wet Arbeid Vreemdelingen. Hierdoor kunnen aan de scheepseigenaar boetes worden opgelegd in het geval het uitzendbureau bijvoorbeeld geen tewerkstellingsvergunning heeft aangevraagd.

Dit kan onder omstandigheden ook gelden wanneer een scheepseigenaar een opdracht geeft aan een werf of reparateur. Als de werf niet aan de eisen van de Wet Arbeid Vreemdelingen voldoet door bijvoorbeeld illegalen te laten werken, kan aan de scheepseigenaar een boete worden opgelegd. Deze wordt dan aangemerkt als “feitelijk werkgever” van de werknemers die aan boord werkzaamheden verrichten, dit noemt men ketenaansprakelijkheid.

Advies

De verplichtingen voor de scheepseigenaar verschillen per geval, maar om de risico’s te beperken adviseren wij verzekerden rekening te blijven houden met de Wet Arbeid Vreemdelingen.

  • Omschrijf de opdracht aan de werf zo volledig mogelijk in een schriftelijk contract.
  • Neem in het contract een clausule op waarin staat dat de opdrachtnemer zich aan de Wet Arbeid Vreemdelingen moet houden en verantwoordelijk is voor alle overtredingen hiervan en de scheepseigenaar schadeloos stelt voor alle daaruit voortkomende boetes en/of kosten.

Communiceer tijdens de werkzaamheden alle instructies en opmerkingen altijd via de opdrachtnemer of leidinggevende en niet direct aan werknemers van de werf.