Alles over bedrijfspensioenfonds

Bedrijfspensioenfonds

Alles over bedrijfspensioenfonds

Wat is het grootste risico dat u loopt als u een pensioenregeling heeft afgesloten voor uw werknemers? Niet dat u teveel premie betaalt, niet dat u bij de verkeerde verzekeraar zit, niet dat de kosten ophoog schieten na het einde van de contractperiode. Nee, het grootste risico is dat uw werknemers al van rechtswege een pensioenregeling hebben. Wij doelen hierbij op het probleem van de verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen.

Er zijn meer dan 70 van deze fondsen in Nederland en uw bedrijf valt onder de werkingssfeer van zo’n fonds als u in hoofdzaak bepaalde activiteiten uitvoert of bent gaan uitvoeren.

We horen vaak bij werkgevers dat ze nergens onder vallen omdat ze geen CAO hebben of zich niet hebben aangesloten bij een werkgeversvereniging. Helaas is dit niet sluitend. Het gaat om beoordeling van de feitelijke omstandigheden. Uit een onderzoek in 2010 door de financiële toezichthouder, de AFM, is gebleken dat in 75% van de onderzochte pensioenadviezen ten onrechte geen onderzoek heeft plaatsgevonden naar de werkingssfeer van een bedrijfstakpensioenfonds en zij in meer dan 50% van de gevallen vermoeden dat die werkgevers wel verplicht aangesloten hadden moeten zijn.

Wat is dan het risico dat werkgevers lopen? Het fonds kan met terugwerkende kracht de ten onrechte niet afgedragen premies vorderen. Deze terugwerkende kracht is zeker 5 jaar, maar kan in voorkomende gevallen ook 20 jaar zijn. Kan de onderneming niet betalen of gaat het failliet dan wordt de bestuurder in privé aangesproken. Normaal wordt een bestuurder slechts in uitzonderlijke gevallen in privé aansprakelijk gesteld voor schulden van de onderneming, maar deze vloeit rechtstreeks voort uit de wet. Niet betalen betekent onbehoorlijk bestuur.

Het is dus zeer belangrijk een dergelijk onderzoek uit te laten voeren door een partij die hierin is gespecialiseerd. Uiteraard kunnen wij u ook bijstaan in het beperken of voorkomen van schade voortvloeiend uit een eventuele verplichtstelling.

Uw sessie verloopt binnenkort. U wordt binnen {{countDown}} seconden automatisch uitgelogd.