Overlijden en uitvaart 2017-11-27T10:22:31+00:00

Overlijden en Uitvaart

We staan er liever niet bij stil maar bij het overlijden van een dierbare kunnen er grote financiële problemen ontstaan. Met name nabestaanden van de overledene kunnen hier grote nadelige gevolgen van ondervinden.

Twee stadia

De financiële gevolgen van een overlijden ontstaan in twee stadia:

  • Kort na het overlijden (kosten uitvaart)
  • Op langere termijn (inkomensverlies, extra kosten verzorging van wezen)

Risico scanner

Met de risicoscanner kan men de verschillende scenario’s bekijken wat er gebeurt als een van de partners wegvalt. Zowel de situatie aan de hand van een duidelijke video als de situatie aan de hand van cijfers wordt in deze risicoscanner weergegeven.

Klik op de afbeelding om de risicoscanner te starten

Overlijdensrisicoverzekeringen vergelijken

Stel eenvoudig een overlijdensrisicoverzekering samen en vraag deze online aan. Wanneer uw adviseur met ons samenwerkt zorgen wij er automatisch voor dat uw verzekeringen bij hen ondergebracht worden.

overlijdensrisicoverzekering berekenen

Wat is een uitvaartverzekering?

Een uitvaartverzekering (in de volksmond ook wel een begrafenisverzekering genoemd) is een verzekering die evenals de overlijdensrisicoverzekering tot uitkering komt bij het overlijden van de verzekerde.

In tegenstelling tot de overlijdensrisicoverzekering is met de uitvaartverzekering een relatief laag bedrag verzekerd welke is bedoeld om op korte termijn de kosten van de uitvaart (een begrafenis of crematie) te kunnen betalen.

Koopsom of periodieke premiebetaling?

Wat is verstandiger? Een uitvaartverzekering als koopsom af te sluiten of een uitvaartverzekering met een periodieke premiebetaling?

Lees meer over de voor- en nadelen

Uitkeren in geld of natura?

Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Een ORV (overlijdensrisicoverzekering) is een levensverzekering die tot uitkering komt bij het overlijden van de verzekerde.

Waarom en wanneer sluit u een overlijdensrisicoverzekering af?
Een overlijdensrisicoverzekering sluit u af om iemand in staat te stellen om bepaalde (grote) financiële verplichtingen te kunnen voldoen na uw overlijden. De uitkering van de overlijdensrisicoverzekering kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor:

  • Aflossen van een financiering
  • Opvangen van verlies van inkomen.
  • Voortzetting van een bedrijf als een van de eigenaren overlijdt
  • Maatregelen voor de zorg voor de (half)wezen of nabestaande

Soorten overlijdensrisicoverzekering

0
Cijfer klantvriendelijkheid
In 2017 geven onze klanten dit gemiddeld voor vriendelijkheid.

SAA draagt Happy Child een warm hart toe.

0
Klanten gingen u voor