Nieuws SAA Pensioenen 2018-08-22T11:01:38+00:00

SAA Pensioenen

In 2012 hebben wij u geïnformeerd over SAA Pensioenen als nieuwe dienst voor het intermediair. In een aantal informatiebijeenkomsten is zowel het intermediair dat wel Wft-vergunning Pensioen aanvraagt als het intermediair dat besluit te stoppen met pensioenadvies in de gelegenheid gesteld kennis te maken met de propositie van SAA Pensioenen.

Nieuw vergunningsstelsel

De overgangstermijn voor Wft-Pensioen loopt ten einde op 1 januari 2014. Voor beide van de bovengenoemde groepen is de SAA propositie interessant. Lees meer

Overdracht in het verleden afgesloten ‘Tweedepijler’-pensioenproducten

Financieel dienstverleners kunnen, indien zij in het verleden wel een of meerdere van deze verzekeringen hebben afgesloten, hun portefeuille over dragen. Aan het overdragen van zo’n portefeuille zitten echter de nodige haken en ogen.

SAA Pensioenen informeert en ondersteunt u daarbij graag!

Samenwerken op pensioengebied

Ook de financieel dienstverleners die besloten hebben hun pensioenadviespraktijk te continueren, zullen keuzes moeten maken over hun consultancy- en beheersactiviteiten.

De veranderende wet- en regelgeving dwingen tot een verder gaande professionalisering en efficiency :

  • Wetsvoorstel Wet verlaging en maximering pensioenopbouw
  • Nieuw dienstverleningsdocument
  • Sociaal Akkoord: afspraken omtrent pensioen
  • Advies STAR inzake rol werkgever in pensioencommunicatie
  • Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW
  • Belangenafweging bij eenzijdig wijzigingsbeding
  • Afstandsverklaring, toch nabestaandenpensioen

Ook voor deze intermediairs is SAA Pensioenen een prima gesprekspartner.

Mocht u meer informatie willen, stuur dan een e-mailbericht met uw contactgegevens naar SAA Pensioenen (info@saa-pensioenen.nl) en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.