Uitvaartverzekering 2017-11-02T13:18:34+00:00

Uitvaartverzekering

Een uitvaartverzekering (in de volksmond ook wel een begrafenisverzekering genoemd) is een verzekering die evenals de overlijdensrisicoverzekering tot uitkering komt bij het overlijden van de verzekerde. In tegenstelling tot de overlijdensrisicoverzekering is met de uitvaartverzekering een relatief laag bedrag verzekerd die is bedoeld om op korte termijn de kosten van de uitvaart (een begrafenis of crematie) te kunnen betalen. De betaling van een uitvaartverzekering kan door middel van een koopsom of door middel van een periodieke premie.

Uitvaartverzekering tegen periodieke premiebetaling

Bij periodieke premiebetaling betaal je per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar premie. Hoe lang je premie betaalt, bepaal je (binnen de keuzemogelijkheden van de verzekeraar) zelf.

Overzicht
De periodieke kosten zijn laag en overzichtelijk. Je weet dat je periodiek een laag bedrag moet betalen.

Behoud van spaargeld
Bij het aangaan van de verzekering hoef je niet ineens een groot bedrag te betalen, maar betaal je periodiek een laag bedrag.

Spreiding risico
Bij een onverhoopt overlijden van de verzekerde, kort na de totstandkoming van de verzekering, is er slechts een gering bedrag (de periodieke premie maal het aantal verstreken periodes) betaald voor de verzekerde uitkering.

De kosten komen periodiek terug gedurende de gehele looptijd van de afgesproken premiebetaling.

Het totaalbedrag dat je betaalt, wanneer je niet voor de afgesproken einddatum van premiebetaling komt te overlijden, is hoger dan bij een koopsom.

Uitvaartverzekering tegen koopsom

In sommige gevallen is het mogelijk om een uitvaartverzekering tegen koopsombetaling af te sluiten. Bij een koopsom moet het bedrag in één keer gestort worden en is er levenslange dekking (dus totdat je komt te overlijden). U betaalt dan eenmalig één bedrag (een zogenaamde koopsom) waarmee de uitvaartverzekering tot het moment van overlijden van de verzekerde betaald is. In het algemeen is de eenmalige koopsom goedkoper dan alle bij elkaar opgetelde premies bij periodieke premiebetaling.

Gemak
Met één storting zijn de kosten van de uitvaart direct verzekerd.

Extra vrijstelling in box 3
Wellicht betaalt u minder belasting. De waarde van de uitvaartverzekering (dus niet het verzekerd bedrag) is in 2017 tot € 6.977,- vrijgesteld van vermogensrendementsheffing in box 3. Wanneer de waarde van de koopsomverzekering lager is dan deze vrijstelling, dan hoeft u over de uitvaartverzekering zelf geen belasting te betalen.

Lagere eigen bijdrage in geval van chronische zorg
Nog een mogelijk voordeel. Het CAK (de organisatie die voor de uitvoering van overheidsregelingen zorgt, zoals bijvoorbeeld de Wet maatschappelijke onderdsteuning (Wmo) en Wet langdurige zorg (Wlz)) stelt een eigen bijdrage vast voor chronische zorg. De eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen. Door een koopsomstorting in een uitvaartverzekering kan de eigen bijdrage voor chronische zorg dus lager uitvallen. Daarmee vangt u twee vliegen in één klap: u heeft de uitvaart verzekerd én betaalt minder eigen bijdrage aan de zorg die u nodig heeft.

Leeftijd
Een uitvaartverzekering tegen koopsom kan ook gesloten worden op latere leeftijd.

Jawel, de voorwaarde voor een uitvaartverzekering tegen eenmalige koopsom is dat je bij een eenmalige koopsom wel over een groot bedrag moet beschikken.

Een ander nadeel is wanneer de verzekerde onverhoopt kort na de totstandkoming van de verzekering zou overlijden hiervoor een totale koopsom ingelegd is, terwijl dit bij bijvoorbeeld maandbetaling slechts de maandpremie maal het aantal verstreken maanden zou zijn.

Wilt u meer weten?

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 088 – 551 4190 of stuur een e-mail naar leven@saa.nl. Wij helpen u graag verder.