Vernieuwde brandregres 2017-11-29T15:59:53+00:00

Vernieuwde Brandregres

Het Verbond van Verzekeraars heeft een nieuwe Bedrijfsregeling Brandregres ingevoerd. Deze regeling treedt in werking per 1 januari 2014. Voor niet-particulieren betekent dit dat volledig regres mogelijk zal zijn.

Heeft uw kantoor relaties met een aansprakelijkheidsverzekering bedrijven? Dan krijgt u een overzicht van deze polis(sen) in Excel van ons toegestuurd per e-mail. De brief die wij naar uw relaties met een volmacht-polis sturen, zenden wij u tevens toe.

Relaties met een provinciale polis ontvangen deze informatie van de desbetreffende verzekeraar.

Onderstaand staat een opsomming van de gevolgen per verzekeraar, waar SAA een volmacht van heeft, voor uw relaties. Heeft u vragen en/ of opmerkingen, neem dan gerust contact op met onze bedrijfsadviseurs (tel. 088 – 551 4600, of bedrijven@www.saa.nl).

Allianz (verzekerd bedrag € 1.250.000 of € 2.500.000, zonder brandgevaarlijke werkzaamheden)

 • De sublimiet voor brand/explosie vervalt, voor zover van toepassing (kosteloos).

Allianz (verzekerd bedrag lager dan € 1.250.000, zonder brandgevaarlijke werkzaamheden).

 • De sublimiet voor brand/explosie vervalt, voor zover van toepassing (kosteloos).
 • Het verzekerd bedrag van de polis wordt verhoogd naar € 1.250.000, – per aanspraak. (premie-aanpassing).

London (verzekerd bedrag € 1.250.000 of € 2.500.000, zonder brandgevaarlijke werkzaamheden)

 • De sublimiet voor brand/explosie vervalt, voor zover van toepassing (kosteloos).

London (verzekerd bedrag lager dan € 1.250.000, zonder brandgevaarlijke werkzaamheden)

 • De sublimiet voor brand/explosie vervalt, voor zover van toepassing (kosteloos).
 • Het verzekerd bedrag van de polis wordt verhoogd naar € 1.250.000, – per aanspraak. Dit betekent een premie-aanpassing.

Delta Lloyd

 • De sublimiet voor brand/explosie vervalt, voor zover van toepassing (kosteloos).

Avero Achmea (verzekerd bedrag € 2.500.000,-)

 • De sublimiet voor brand/explosie vervalt, voor zover van toepassing (kosteloos).
 • De polisvoorwaarden worden aangepast naar de meest recente voorwaarden (VAB 2013-03).
 • Opname clausule VMA15
  • Met ingang van 01-01-2014 zijn de artikelen 2.8 en 4.5.3 van de voorwaarden VAB 2013-03 vervallen. In plaats van artikel 4.5.3 geldt het volgende: Deze uitsluiting geldt niet in geval van aansprakelijkheid voor schade aan zaken, die een verzekerde onder zich heeft, als en voor zover schade aan die zaken is vergoed door een brandverzekeraar. Maar de uitsluiting blijft van kracht als verzekerde deze zaken in huur, pacht, lease, bruikleen of bewaarneming onder zich heeft.

Avero Achmea (verzekerd bedrag < € 2.500.000,-)

 • De sublimiet voor brand/explosie vervalt, voor zover van toepassing (kosteloos).
 • Het verzekerd bedrag van de polis wordt verhoogd naar € 2.500.000, – per aanspraak. (premie-aanpassing).
 • De polisvoorwaarden worden aangepast naar de meest recente voorwaarden (VAB 2013-03).
 • Opname clausule VMA15: Met ingang van 01-01-2014 zijn de artikelen 2.8 en 4.5.3 van de voorwaarden VAB 2013-03 vervallen. In plaats van artikel 4.5.3 geldt het volgende: Deze uitsluiting geldt niet in geval van aansprakelijkheid voor schade aan zaken, die een verzekerde onder zich heeft, als en voor zover schade aan die zaken is vergoed door een brandverzekeraar. Maar de uitsluiting blijft van kracht als verzekerde deze zaken in huur, pacht, lease, bruikleen of bewaarneming onder zich heeft.

Reaal (verzekerd bedrag € 2.500.000,-)

 • De sublimiet voor brand/explosie vervalt, voor zover van toepassing (kosteloos).
 • De polisvoorwaarden worden aangepast naar de meest recente voorwaarden (AVB A2014 of AVB H2014).

Reaal (verzekerd bedrag < € 2.500.000,-)

 • De sublimiet voor brand/explosie vervalt, voor zover van toepassing (kosteloos).
 • Het verzekerd bedrag van de polis wordt verhoogd naar € 2.500.000,- per aanspraak. (premie-aanpassing).
 • De polisvoorwaarden worden aangepast naar de meest recente voorwaarden (AVB A2014 of AVB H2014).

ASR (verzekerd bedrag € 2.500.000,-)

 • De sublimiet voor brand/explosie vervalt, voor zover van toepassing (kosteloos).
 • De polisvoorwaarden worden aangepast naar de meest recente voorwaarden (ALB06-2;AVB 06-2;AWG 11-1).

ASR (verzekerd bedrag < € 2.500.000,-)

 • De sublimiet voor brand/explosie vervalt, voor zover van toepassing (kosteloos).
 • De polisvoorwaarden worden aangepast naar de meest recente voorwaarden (ALB06-2;AVB 06-2;AWG 11-1).

Generali (verzekerd bedrag € 2.500.000,-)

 • De sublimiet voor brand/explosie vervalt, voor zover van toepassing (kosteloos).

Generali (verzekerd bedrag < € 2.500.000,-)

 • De sublimiet voor brand/explosie vervalt, voor zover van toepassing (kosteloos).

Aegon risicogroep1

 • De sublimiet voor brand/explosie vervalt, voor zover van toepassing (kosteloos).
 • Het verzekerd bedrag van de polis wordt verhoogd naar € 1.250.000 per aanspraak (premie-aanpassing per 01-04-2014).

Aegon risicogroep 2

 • De sublimiet voor brand/explosie vervalt, voor zover van toepassing (kosteloos).
 • Het verzekerd bedrag van de polis wordt verhoogd naar € 2.500.000 per aanspraak (premie-aanpassing per 01-04-2014).

Aegon risicogroep 3

 • De sublimiet voor brand/explosie vervalt, voor zover van toepassing (premie-aanpassing per 01-04-2014).
 • Het verzekerd bedrag van de polis wordt verhoogd naar € 2.500.000 per aanspraak (premie-aanpassing per 01-04-2014)
 • Opname clausule A2751 Brandgevaarlijke werkzaamheden.

Nationale Nederlanden

 • Over de periode 01-01-2014 tot 01-04-2014 tijdelijke kosteloze verhoging van zowel het algemeen verzekerd bedrag als de beperkte branddekking naar € 2.500.000,-
 • Tijdelijke dekking is om te zetten naar definitieve dekking, gebeurt dit niet dan vervalt de tijdelijke dekking per 01-04-2014 en gelden de huidige verzekerde bedragen.