Thema

Vrije keuze van advocaat met rechtsbijstandverzekering

Mensen met een rechtsbijstandverzekering hebben voortaan het recht zelf hun advocaat te kiezen.

Volgens de uitspraak van het Europees Hof van justitie van 7 november 2013 moeten rechtsbijstandverzekeraars nu voor alle procedures de verzekerde zelf een advocaat laten kiezen, als die dat wil.

Geen van de grote verzekeraars biedt op dit moment het recht zelf te kiezen bij procedures waarbij een advocaat niet verplicht is. Dit zijn vooral procedures bij de Kantonrechter en de Bestuursrechter.

Rechtsbijstandverzekeraars laten nu vaak de meeste geschillen behandelen door hun eigen medewerkers, die geen advocaat zijn. Dat drukt de kosten en de premies.

De betreffende polisvoorwaarden zijn met deze uitspraak strijdig verklaard met de wet, wat betekent dat veel verzekeraars zich genoodzaakt zullen zien hun voorwaarden aan te passen.

Kosten

Als verzekerden vaker een externe advocaat inschakelen, zullen de kosten voor rechtsbijstand waarschijnlijk flink omhooggaan. Verzekeraars berekenen dit vervolgens door aan hun klanten, door middel van hogere premies.

De uitspraak is uitgelokt door vragen van de Hoge Raad of de polisvoorwaarden van rechtsbijstandsverzekeringen niet in strijd zijn met het Europees recht. In die voorwaarden wordt staat namelijk dat de verzekeraar in beginsel zelf rechtshulp verleent, tenzij de verzekeraar zelf beslist dat de zaak mag worden uitbesteed.

Verzekeraars hebben naar eigen zeggen in Nederland drie miljoen particulieren en vierhonderdduizend ondernemingen als klant. Jaarlijks behandelen ze vierhonderdduizend geschillen.

Heeft u vragen over (uw) rechtsbijstandverzekering? Wij vernemen het graag.

Bron: 
Legaldutch

Uw sessie verloopt binnenkort. U wordt binnen {{countDown}} seconden automatisch uitgelogd.