Vrijkomende lijfrente en vrijkomend pensioen 2018-05-31T09:21:51+00:00

Vrijkomende lijfrente en pensioen

Heeft u aanvullend pensioen opgebouwd en komt uw lijfrente vrij? Wat nu? U staat voor de keuze wat u ermee wilt doen. U kunt uw lijfrente laten uitkeren als u graag een uitkering wilt, maar als u deze nog niet nodig heeft kunt u het geld ook nog vastzetten.

Expirerend lijfkapitaal: Oud en nieuw regime

Wat te doen met een polis die de einddatum bereikt?

 • De ingangsdatum van uw premiecontract ligt vóór 16 oktober 1990;
 • Het koopsomcontract is gesloten vóór 1 januari 1992;
  Alle polissen met een latere ingangsdatum vallen onder het fiscaal nieuw regime.

Let op: Indien u een oud-regime polis heeft verlengd conform de fiscale eisen, blijft het contract vallen onder het oude regime. Stamrechtovereenkomsten vormen hier een uitzondering op.

 • U kunt een tijdelijke of levenslange lijfrente aankopen op één of twee levens;*
 • U kunt schenken, bijvoorbeeld aan uw kinderen;
 • U kunt uw kapitaal geheel of gedeeltelijk laten uitkeren in contanten;
 • U kunt uw kapitaal laten staan (mits fiscaal toegestaan) en de uitkering uitstellen.*

Welke mogelijkheden heeft u met een lijfrenteverzekeringen onder het nieuwe regime?

 • U kunt een tijdelijke oudedagslijfrente aankopen. Deze mag lopen vanaf het jaar waarin u 65 jaar wordt of het jaar dat u AOW gaat ontvangen. De maximale ingangsdatum van een tijdelijke oudedagslijfrente is 5 jaar na het jaar dat u AOW ontvangt.*
 • U kunt een levenslange of tijdelijke oudedagslijfrente aankopen, de minimale uitkeringsduur is 5 jaar;.*
 • U kunt een overbruggingslijfrente met het gespaarde lijfrentekapitaal tot 31 december 2005 aankopen. Deze dient te lopen tot het jaar waarin u 65 jaar word of het jaar waarin u AOW gaat ontvangen;
 • U kunt uw kapitaal nog laten staan en de uitkering uitstellen.*

Wanneer heeft u een stamrechtverzekering (schadeloosstelling) onder het oude regime?

 • Uw stamrechtverzekering is gesloten voor 1 januari 1995;
 • U heeft uw stamrechtverzekering na deze datum niet verlengd of gewijzigd;
  Alle polissen met een latere ingangsdatum vallen onder het fiscaal nieuwe regime.

Welke mogelijkheden heeft u met een oud en nieuw regimestamrechtverzekering?

 • U kunt een tijdelijke of levenslange lijfrente aankopen op één of twee levens*, de uitkeringen kunnen alleen aan de verzekerden uitgekeerd worden, uitkering aan b.v. kinderen is niet mogelijk;
 • Als de oorspronkelijke einddatum van uw oud regime stamrechtverzekering na het jaar dat u AOW gaat ontvangen ligt mag de ingangsdatum van de lijfrente ook na het jaar dat u AOW ontvangt zijn. Bij een nieuw regime verzekering moet de uitkering starten in het jaar dat u AOW gaat ontvangen;
 • U heeft sinds 1 januari 2015 de mogelijkheid om uw Stamrechtverzekering (of -rekening) in één keer op te nemen. U zal dan over het gehele kapitaal inkomstenbelasting moeten betalen.
 • U kunt uw kapitaal nog laten staan en de uitkering uitstellen. Let op: bij oud regime verzekeringen betekent dit dat de polis dan onder het nieuwe regime gaat vallen en dan is uitstel alleen mogelijk tot het jaar dat u AOW gaat ontvangen.*

Expirerend Lijfrentekapitaal: Banksparen

Met ingang van 2008 is het ook mogelijk geworden om een lijfrentetegoed op te bouwen via een bankspaarrekening. Ook kan het opgebouwde lijfrentetegoed worden uitgekeerd via een bankrekening.

Bancaire lijfrente:

 • Oudedagslijfrente: Ingangsdatum uiterlijk 5 jaar na het jaar dat u AOW ontvangt.
  Looptijd tenminste 20 jaar + 65 jaar -/- leeftijd bij ingang. Maximale uitkering onbeperkt.
 • Tijdelijke Oudedagslijfrente: Ingangsdatum niet eerder dan in het jaar waarin de leeftijd van 65 jaar wordt bereikt en niet later dan 5 jaar na het jaar dat u AOW ontvangt.
  Looptijd minimaal 5 jaar. Maximale uitkering is € 20.953,- per jaar.
 • Nabestaandenlijfrente: Ingangsdatum direct na overlijden, tenzij uw partner en/of kinderen een ANW-uitkering ontvangen. Looptijd ten minste 5 of 20 jaar (afhankelijk van de bloed- of aanverwantschap van de gerechtigde met de overledene). Maximale uitkering onbeperkt.

Expirerend Lijfrentekapitaal: Regeling afkoop kleine lijfrentes

Wat houdt de regeling in?

In het belastingplan 2009 is de mogelijkheid opgenomen tot afkoop kleine lijfrente zonder boete (revisierente). De waarde (in het economisch verkeer) van de lijfrente mag niet hoger zijn dan € 4.281 (2015). Deze afkoop kleine lijfrente wordt gezien als een periodieke uitkering en is belast volgens het tarief van box 1.

De verzekeraar zal alvast loonbelasting inhouden als voorheffing op de inkomstenbelasting. Sinds 2010 houdt de verzekeraar standaard 52% loonheffing in. Als dat teveel is voor de afkoop van uw kleine lijfrente dan corrigeert u dat via uw aangifte inkomstenbelasting. Om alvast een rem te zetten op een creatieve benadering van de afkoop kleine lijfrentes worden meerdere lijfrentespaarrekeningen en -beleggingsrechten bij 1 aanbieder gezien als een eenheid.

Wanneer is deze regeling niet van toepassing?

Het kan zijn dat de afkoopsom op uw jaaropgaaf niet meer is dan € 4.281, maar dat daarop niet deregeling afkoop kleine lijfrenten van toepassing is. De afkoopsom valt dan niet onder deze regeling, ook al staat op de jaaropgaaf van de verzekeraar, bank of andere financiële instelling een bedrag van niet meer dan € 4.281. Het gaat om de volgende drie situaties:

 • Uw afkoopsom was meer dan € 4.281, maar de verzekeraar, bank of andere financiële instelling heeft voor de loonheffing de afkoopsom verminderd met het bedrag aan premies die u niet hebt afgetrokken. Daardoor is het bedrag in uw jaaropgaaf € 4.281 of lager. Omdat het gaat om uw bruto-afkoopsom, moet u in dit geval het bedrag van de jaaropgaaf invullen bij ‘Afkoopsommen lijfrente waarover u revisierente moet betalen’.
 • Uw afkoopsom was niet meer dan € 4.281. Dat staat ook op uw jaaropgaaf van de verzekeraar, bank of andere financiële instelling, maar bij dezelfde verzekeraar, bank of andere financiële instelling liepen op het moment van afkoop nog 1 of meer lijfrenten. Voor de beoordeling of deze bijzondere regeling van toepassing is, moet u de waarde van die andere lijfrente(n) bij uw afkoopsom optellen. U telt alleen de andere lijfrenten mee waarvan de uitkeringen nog niet waren ingegaan. Is het gezamenlijke bedrag meer dan € 4.281? Vul dan het bedrag van de jaaropgaaf in bij ‘Afkoopsommen lijfrente waarover u revisierente moet betalen’.
 • Uw afkoopsom was niet meer dan € 4.281. Dat staat ook op uw jaaropgaaf van de verzekeraar, bank of andere financiële instelling, maar uw lijfrente was al ingegaan en u had al eerder een uitkering ontvangen. Ook dan moet u het bedrag van de jaaropgaaf invullen bij ‘Afkoopsommen lijfrente waarover u revisierente moet betalen’.

De keuze is aan u!

* U kunt kiezen uit een product op basis van garantie of op basis van beleggingen! Vraag uw adviseur om raad. Wij helpen u graag met een op maat gesneden advies, ook bij combinaties van mogelijkheden!

Telefoonnummer: 088-551 41 90
E-mail: leven@saa.nl

 • U kunt een tijdelijke oudedagslijfrente aankopen. Deze mag lopen vanaf het jaar waarin u 65 jaar wordt of het jaar dat u AOW gaat ontvangen. De maximale ingangsdatum van een tijdelijke oudedagslijfrente is 5 jaar na het jaar dat u AOW ontvangt.*
 • U kunt een levenslange of tijdelijke oudedagslijfrente aankopen, de minimale uitkeringsduur is 5 jaar;.*
 • U kunt een overbruggingslijfrente met het gespaarde lijfrentekapitaal tot 31 december 2005 aankopen. Deze dient te lopen tot het jaar waarin u 65 jaar word of het jaar waarin u AOW gaat ontvangen;
 • U kunt uw kapitaal nog laten staan en de uitkering uitstellen.*
 • Uw stamrechtverzekering is gesloten voor 1 januari 1995;
 • U heeft uw stamrechtverzekering na deze datum niet verlengd of gewijzigd;
  Alle polissen met een latere ingangsdatum vallen onder het fiscaal nieuwe regime.
 • U kunt een tijdelijke of levenslange lijfrente aankopen op één of twee levens*, de uitkeringen kunnen alleen aan de verzekerden uitgekeerd worden, uitkering aan b.v. kinderen is niet mogelijk;
 • Als de oorspronkelijke einddatum van uw oud regime stamrechtverzekering na het jaar dat u AOW gaat ontvangen ligt mag de ingangsdatum van de lijfrente ook na het jaar dat u AOW ontvangt zijn. Bij een nieuw regime verzekering moet de uitkering starten in het jaar dat u AOW gaat ontvangen;
 • U heeft sinds 1 januari 2015 de mogelijkheid om uw Stamrechtverzekering (of -rekening) in één keer op te nemen. U zal dan over het gehele kapitaal inkomstenbelasting moeten betalen.
 • U kunt uw kapitaal nog laten staan en de uitkering uitstellen. Let op: bij oud regime verzekeringen betekent dit dat de polis dan onder het nieuwe regime gaat vallen en dan is uitstel alleen mogelijk tot het jaar dat u AOW gaat ontvangen.*

Expirerend Lijfrentekapitaal: Banksparen

Met ingang van 2008 is het ook mogelijk geworden om een lijfrentetegoed op te bouwen via een bankspaarrekening. Ook kan het opgebouwde lijfrentetegoed worden uitgekeerd via een bankrekening.

Bancaire lijfrente:

 • Oudedagslijfrente: Ingangsdatum uiterlijk 5 jaar na het jaar dat u AOW ontvangt.
  Looptijd tenminste 20 jaar + 65 jaar -/- leeftijd bij ingang. Maximale uitkering onbeperkt.
 • Tijdelijke Oudedagslijfrente: Ingangsdatum niet eerder dan in het jaar waarin de leeftijd van 65 jaar wordt bereikt en niet later dan 5 jaar na het jaar dat u AOW ontvangt.
  Looptijd minimaal 5 jaar. Maximale uitkering is € 20.953,- per jaar.
 • Nabestaandenlijfrente: Ingangsdatum direct na overlijden, tenzij uw partner en/of kinderen een ANW-uitkering ontvangen. Looptijd ten minste 5 of 20 jaar (afhankelijk van de bloed- of aanverwantschap van de gerechtigde met de overledene). Maximale uitkering onbeperkt.

Expirerend Lijfrentekapitaal: Regeling afkoop kleine lijfrentes

Wat houdt de regeling in?
In het belastingplan 2009 is de mogelijkheid opgenomen tot afkoop kleine lijfrente zonder boete (revisierente). De waarde (in het economisch verkeer) van de lijfrente mag niet hoger zijn dan € 4.281 (2015). Deze afkoop kleine lijfrente wordt gezien als een periodieke uitkering en is belast volgens het tarief van box 1.

De verzekeraar zal alvast loonbelasting inhouden als voorheffing op de inkomstenbelasting. Sinds 2010 houdt de verzekeraar standaard 52% loonheffing in. Als dat teveel is voor de afkoop van uw kleine lijfrente dan corrigeert u dat via uw aangifte inkomstenbelasting. Om alvast een rem te zetten op een creatieve benadering van de afkoop kleine lijfrentes worden meerdere lijfrentespaarrekeningen en -beleggingsrechten bij 1 aanbieder gezien als een eenheid.

Het kan zijn dat de afkoopsom op uw jaaropgaaf niet meer is dan € 4.281, maar dat daarop niet de regeling afkoop kleine lijfrenten van toepassing is. De afkoopsom valt dan niet onder deze regeling, ook al staat op de jaaropgaaf van de verzekeraar, bank of andere financiële instelling een bedrag van niet meer dan € 4.281. Het gaat om de volgende drie situaties:

 • Uw afkoopsom was meer dan € 4.281, maar de verzekeraar, bank of andere financiële instelling heeft voor de loonheffing de afkoopsom verminderd met het bedrag aan premies die u niet hebt afgetrokken. Daardoor is het bedrag in uw jaaropgaaf € 4.281 of lager. Omdat het gaat om uw bruto-afkoopsom, moet u in dit geval het bedrag van de jaaropgaaf invullen bij ‘Afkoopsommen lijfrente waarover u revisierente moet betalen’.
 • Uw afkoopsom was niet meer dan € 4.281. Dat staat ook op uw jaaropgaaf van de verzekeraar, bank of andere financiële instelling, maar bij dezelfde verzekeraar, bank of andere financiële instelling liepen op het moment van afkoop nog 1 of meer lijfrenten. Voor de beoordeling of deze bijzondere regeling van toepassing is, moet u de waarde van die andere lijfrente(n) bij uw afkoopsom optellen. U telt alleen de andere lijfrenten mee waarvan de uitkeringen nog niet waren ingegaan. Is het gezamenlijke bedrag meer dan € 4.281? Vul dan het bedrag van de jaaropgaaf in bij ‘Afkoopsommen lijfrente waarover u revisierente moet betalen’.
 • Uw afkoopsom was niet meer dan € 4.281. Dat staat ook op uw jaaropgaaf van de verzekeraar, bank of andere financiële instelling, maar uw lijfrente was al ingegaan en u had al eerder een uitkering ontvangen. Ook dan moet u het bedrag van de jaaropgaaf invullen bij ‘Afkoopsommen lijfrente waarover u revisierente moet betalen’.

Hoe kan ik mijn lijfrente of pensioen laten uitkeren?

De direct ingaande lijfrenteverzekering is zowel geschikt voor het besteden van kapitaal wat opgebouwd is middels een lijfrenteverzekering als voor het besteden van kapitaal opgebouwd in een bancaire lijfrente (zie voor meer informatie over de opbouwende fase het onderdeel “Vermogen Opbouwen” op onze website).

Kenmerken:
De direct ingaande lijfrenteverzekering is een levensverzekering en valt onder de categorie direct ingaande lijfrentes (DIL). De uitkeringen zijn onderdeel van het zogenaamde derde pijlerpensioen.

Doeleinden:

 • Een aanvulling op de Pensioen- en AOW-uitkering
 • Veelal gebruikt wanneer de Uitkerende lijfrentebankspaarrekening niet de meest gewenste en passende oplossing biedt bijvoorbeeld door bepaalde fiscaliteiten of wensen.

Mogelijkheden:

 • Een levenslange uitkering (oudedagslijfrente) op één of twee levens;
  De maximale uitkeringsduur is tot het overlijden van de verzekerde
 • Een tijdelijke uitkering (oudedagslijfrente);
  De vroegste ingangsdatum is het jaar waarin u 65 jaar wordt of het jaar dat u AOW gaat ontvangen
  De uiterlijke ingangsdatum is 5 jaar na het jaar dat u AOW ontvangt
  De minimale uitkeringsduur is afhankelijk van de leeftijd van de verzekerde
 • Een tijdelijke uitkering (overbruggingslijfrente) met het tot 31 december 2005 gespaarde lijfrentekapitaal. De maximale uitkeringsduur is tot het jaar waarin u 65 jaar wordt of het jaar waarin u AOW gaat ontvangen.

De uitkerende bancaire lijfrente is zowel geschikt voor het besteden van kapitaal opgebouwd middels een lijfrenteverzekering als voor het besteden van kapitaal opgebouwd in een bancaire lijfrente (zie voor meer informatie over de opbouwende fase het onderdeel “Vermogen Opbouwen” op onze website).

Kenmerken:
De uitkerende bancaire lijfrente is een bankspaarproduct en valt onder de categorie direct ingaande lijfrentes (DIL). De uitkeringen zijn onderdeel van het zogenaamde derde pijlerpensioen.

Doeleinden:

 • Een aanvulling op de Pensioen- en AOW-uitkering
 • Veelal gebruikt als “goedkoper” alternatief voor de direct ingaande lijfrenteverzekering mits de eisen, wensen en doelstellingen dit toelaten.

Mogelijkheden:
Ingangsdatum niet eerder dan in het jaar waarin de leeftijd van 65 jaar wordt bereikt en niet later dan 5 jaar na het jaar dat u AOW ontvangt.
Looptijd minimaal 5 jaar en maximaal 20 jaar (+ 65 jaar -/- leeftijd bij ingang).
Maximale hoogte van de uitkering is € 20.953,- per jaar (bij een kortere looptijd dan 20 jaar).
Maximale hoogte van de uitkering is onbeperkt (bij een looptijd van 20 jaar).

De direct ingaande pensioenverzekering is de enige mogelijkheid om tijdens een loondienstverband opgebouwd pensioenkapitaal (vallend onder de Pensioen en Spaarfondsen Wet of de Pensioen Wet) te besteden. Opgebouwd pensioenkapitaal mag dus niet zoals lijfrentekapitaal worden uitgekeerd in een bancair product.

Kenmerken:
Een direct ingaande pensioenverzekering is een levensverzekering en valt onder de categorie direct ingaande pensioenen (DIP). De uitkeringen zijn onderdeel van het zogenaamde tweede pijlerpensioen.

Doeleinden:

 • Een aanvulling op de AOW-uitkering
 • Het besteden van het tijdens het loondienstverband opgebouwde pensioenkapitaal.

Mogelijkheden:

 • Een levenslange uitkering (ouderdomspensioen)
 • Een hoog/laag pensioen
 • Uitruil partnerpensioen
 • Pensioenknip

Vermogen afbouwen

Na een (lange) periode van vermogen opbouwen vangt in bepaalde situaties (o.a. bij pensioen- en lijfrentevoorzieningen) de volgende fase aan: het vermogen afbouwen. Bij pensioen en lijfrente dient dit fiscaal en wettelijk gezien “periodiek” te gebeuren.

Alhoewel er bij het opstarten van de vermogensopbouw altijd uitgebreid wordt stilgestaan bij de meest ideale datum waarop het opgebouwde kapitaal tot uitkering dient te komen kan er gedurende de looptijd veel zijn gewijzigd in de wet- en regelgeving danwel in uw persoonlijke en/of financiële positie.

Hierdoor is het niet altijd wenselijk om op de datum dat het lijfrentekapitaal beschikbaar komt (expiratiedatum of beoogde einddatum) een uitkering aan te kopen. Er dient op dat moment goed bekeken te worden wat de mogelijkheden zijn en welke optie het beste bij uw persoonlijke situatie past.

Heeft u vragen?

Wilt u ondersteuning bij het vrijkomende pensioenkapitaal of heeft u hier verdere vragen over? Onze adviseurs helpen u graag.

U kunt contact met ons opnemen per e-mail via: leven@saa.nl of telefonisch via: 088 – 551 4190. (Openingstijden: ma t/m vr van 08.00 tot 20.00 uur).