Werkgever en hogere pensioenleeftijd 2017-10-09T14:15:38+00:00

Werkgever en hogere pensioenleeftijd Sinds de Noodwet Ouderdomsvoorziening uit 1947 ligt de leeftijd waarop iemand een ouderdomsuitkering ontvangt, op 65 jaar. Zo’n 65 jaar later gaat de AOW-leeftijd omhoog, langzaam maar gestaag.

Wat zijn de gevolgen voor u als werkgever? Door de verhoging van de AOW-leeftijd blijven mensen langer in dienst. Zij zullen dus langer inzetbaar moeten zijn. Dit kan gevolgen hebben voor uw beleid op het gebied van scholing, gezondheid en individueel maatwerk. SAA Pensioen adviseert u hierover. De AOW-leeftijd gaat in 2013 met 1 maand omhoog naar 65 jaar plus 1 maand. Vervolgens stijgt de leeftijd stapgewijs naar 66 in 2018 en 67 jaar in 2021. Deze wetswijziging heeft ook arbeidsrechtelijke gevolgen. Zo zullen niet alleen cao-bepalingen moeten worden aangepast maar ook de individuele arbeidsovereenkomsten die u met uw werknemers heeft afgesloten. Ook zijn er gevolgen voor de pensioenregeling. Bijna alle pensioenregelingen moeten worden aangepast. Bij ongewijzigde voortzetting worden de pensioenregelingen fiscaal bovenmatig en zijn zware fiscale sancties van toepassing.

Kortom deze wetswijzigingen brengen zowel fiscaalrechtelijke als arbeidsrechtelijke aandachtspunten met zich mee binnen de arbeidsverhouding die u met uw medewerkers heeft. Laat u goed adviseren, SAA Pensioenen brengt de gevolgen voor u in kaart.

In het Regeerakkoord is tevens besloten de fiscale aftrekbaarheid van de pensioenpremies op twee manieren te beperken vanaf 2015. Het maximaal fiscaal gefaciliteerde opbouwpercentage wordt met 0,4% verlaagd. Ten tweede vervalt de fiscale aftrekbaarheid van pensioenpremies voor het loon boven 100.000 euro per jaar. Beide maatregelen gelden zowel voor het werkgeverspensioen als voor het aanvullend pensioen, dit maakt ook pensioenreparaties in de lijfrentesfeer fiscaal onaantrekkelijk. Voor uw medewerkers zal het pensioen in veel gevallen dus versoberen.SAA Pensioenen geeft u ook een goed advies over bijvoorbeeld een aanvullende pensioenregeling voor uw medewerkers. Neemt u daarvoor dan ook gerust contact met ons op.