Wet BeZaWa 2018-08-24T08:33:50+00:00

Heeft u tijdelijke krachten (flexwerknemers) in dienst gehad vanaf 01-01-2010? Dan is dit artikel interessant voor u.

Tot nu toe betaalt een werkgever een van zijn UWV-sector afhankelijke Ziektewetpremie. Vanaf 2014 verandert dit.

Wat wijzigt er?

Per 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid (BeZaVa) ingegaan. Deze wet bestaat uit maatregelen voor flexwerknemers en financiële prikkels voor werkgevers met als doel, een snellere werkhervatting.

Hoe informeert het UWV u als werkgever?

Het UWV informeert werkgevers over de Ziektewetuitkeringen in 2012. Het UWV stuurt daarvoor een overzicht met uw ex-werknemers die in 2012 recht hadden op een Ziektewetuitkering. De eerste overzichten zijn al door het UWV verzonden, dus wellicht dat u deze al ontvangen heeft.

Wat moet u als werkgever doen met dit overzicht?

In de tot nu toe verzonden overzichten zijn fouten geconstateerd. Een voorbeeld hiervan is: Opgave van werknemers die niet bij u als werkgever in dienst zijn geweest. Het is dus erg belangrijk om deze lijsten direct te controleren, omdat u anders een verkeerde premie toegerekend krijgt. Uw adviseur kan u hierbij helpen.

Enkele tips:

  • Binnen vier weken na ontvangst van het overzicht van de Ziektewetuitkeringen die in 2012 door het UWV zijn toegekend aan uw (ex-)werknemers, dient u de bijbehorende beschikkingen op te vragen. Daarvoor kunt u gebruikmaken van de door het UWV geleverde antwoordenvelop.
  • Heeft u de beschikkingen ontvangen? Controleer deze dan samen met uw adviseur.
  • Is er reden om bezwaar aan te tekenen? Doe dit binnen zes weken na ontvangst van de beschikkingen.

U wilt meer informatie of ontvangt uw lijst van het UWV?

Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.