Verlopen redelijke termijn(en) en lijfrente

Wanneer uw lijfrente vrijvalt (expireert), moet u bepalen wat u met uw lijfrente wilt gaan doen: bijvoorbeeld verder opbouwen of laten uitkeren. Deze keuze moet afgerond worden binnen de “redelijke termijn”. De redelijke termijn is in de wet vastgelegd. U heeft tot 31 december 2018 de tijd om uw in 2017 vrijgevallen (geëxpireerde) lijfrente(s) op een juiste wijze aan te wenden. Gebeurt dit niet tijdig, dan ziet de Belastingdienst het niet maken van een keuze als “afkoop” met als gevolg dat u 72% belasting moet betalen over het lijfrente­kapitaal.

Is het lijfrente­kapitaal vrijgevallen door overlijden, dan heeft u tot 31 december 2018 de tijd om de in 2016 vrijgevallen lijfrente(s) op een juiste wijze aan te wenden. Als u na 31 december 2018 nog geen keuze heeft gemaakt, dan wordt de uitkering in één keer belast.

Heeft u in het verleden een ontslag­vergoeding ontvangen en komt deze vrij in een lijfrente (stamrecht) dan heeft u zes maanden de tijd om een nieuw stamrecht­product af te sluiten.

Wat te doen bij overschrijding van de redelijke termijn?

Is de overschrijding van de redelijke termijn ontstaan door bijzondere omstandigheden dan kunt u de belasting­inspecteur verzoeken om hier rekening mee te houden en vragen om verlenging van de termijn.

Wilt u meer weten?

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot uw expirerende of geëxpireerde lijfrente of over uw financiële situatie bij diverse scenario’s zoals bijvoorbeeld bij pensionering? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Neem ook eens een kijkje op onze themapagina.

Contactgegevens

2018-11-08T09:42:50+00:00