Wijziging voorwaarden

Uitbreiding a.s.r. overstromingsdekking

a.s.r. overstromingsdekking

Via SAA heeft u een a.s.r. woonhuis-, inboedel- en/of recreatiewoningverzekering lopen. De voorwaarden van de overstromingsdekking zijn door a.s.r. uitgebreid. 
Om de uitbreiding van de overstromingsdekkingsvoorwaarden duidelijk te maken, gebruiken wij een aantal begrippen. Deze begrippen leggen wij hieronder uit.

Begrippen

Wat is een overstroming?
Met overstroming bedoelen we een overstroming van water uit rivieren, meren, sloten of kanalen door het onvoorzien bezwijken, overlopen of falen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen. Het maakt daarbij niet uit of de overstroming de oorzaak of het gevolg is van een gebeurtenis die verzekerd is. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een ontploffing die een overstroming veroorzaakt of andersom. Een overstroming is ook het uitstromen van water via beschadigingen aan waterkeringen. 

Wat zijn primaire en niet-primaire waterkeringen?
Met waterkeringen bedoelen wij objecten die bedoeld zijn om water tegen te houden. Hierbij maken we onderscheid tussen primaire en niet-primaire waterkeringen. Primaire waterkeringen bieden bescherming tegen overstromingen bij hoogwater vanuit bijvoorbeeld de Noordzee, de Waddenzee, het IJsselmeer, het Markermeer of de grote rivieren zoals de Rijn, de Maas en de IJssel. De primaire waterkeringen zijn vastgelegd in de Waterwet. Bekijk het Nationaal Basisbestand Primaire Waterkeringen voor een duidelijk overzicht van alle primaire waterkeringen. Niet-primaire waterkeringen zijn alle waterkeringen die niet als primair zijn opgenomen in de Waterwet.


De uitbreiding van uw overstromingsdekking

Wat is verzekerd?

U bent nu ook verzekerd voor schade door water dat onvoorzien het gebouw is binnengedrongen als gevolg van overstroming door het bezwijken, overlopen of falen van een niet-primaire waterkering. 

Wat is niet verzekerd?

 U bent niet verzekerd voor schade door: 

  • water dat helemaal of gedeeltelijk afkomstig is van de zee;
  • water dat helemaal of gedeeltelijk afkomstig is van een binnenwater doordat een primaire waterkering is bezweken, is overgelopen of heeft gefaald;
  • water dat buiten de oevers is getreden in buitendijkse gebieden. Bijvoorbeeld buitendijkse havens, uiterwaarden en gebieden die door de overheid zijn aangewezen voor waterberging;
  • overstroming die veroorzaakt wordt door directe actie van de overheid.


Let op: vinden er tegelijkertijd overstromingen plaats door het bezwijken, overlopen of falen van niet-primaire waterkering(en) én van primaire waterkering(en) of door water afkomstig van de zee? En heeft het water van deze overstromingen zich vermengd? Dan bent u niet verzekerd. U bent wel verzekerd als er geen vermenging van water plaatsvindt en u alleen schade hebt door water afkomstig van de overstroming door het bezwijken, overlopen of falen van de niet-primaire waterkering.


Heeft u vragen?

Mocht u naar aanleiding van de a.s.r. uitbreiding overstromingsdekking nog vragen hebben, neemt u dan gerust telefonisch contact met ons op via 088 - 511 444 of stel uw vraag via het contactformulier:

Christine, adviseur


Uw sessie verloopt binnenkort. U wordt binnen {{countDown}} seconden automatisch uitgelogd.

Vanwege een storing aan onze telefooncentrale zijn wij telefonisch helaas minder goed te bereiken.
U kunt ons bereiken via info@saa.nl of WhatsApp 06 30 99 61 30.