Asr 2017-10-10T08:33:50+00:00

De verzoeken om schade-uitkeringen en de hoogte ervan nemen onafgebroken toe. ASR heeft daarom besloten om een aantal maatregelen te nemen, zodat premie en schade weer in balans komen.

Woonhuis- en inboedelverzekering
Per 1 februari 2013 zal de premie voor de woonhuis- en inboedelverzekering verhoogd worden. De verhoging is afhankelijk van de regio, bouwaard en verzekerd bedrag en is van toepassing op de basispremie én de toeslagen die voor het product gebruikelijk zijn.

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren
ASR heeft besloten dat het verzekerde bedrag voor de AVP enkel nog maar €1.250.000,- of €2.500.000, – mag zijn. De overige bedragen worden uit het assortiment gehaald. Dit houdt in dat alle polissen verhoogd zullen worden naar één van deze bedragen. Is het verzekerd bedrag nu lager dan €1.250.000, – dan zal het verzekerd bedrag €1.250.000, – worden. Is het verzekerd bedrag hoger dan €1.250.000, – , maar lager dan €2.500.000, – dan zal het verzekerd bedrag €2.500.000, – worden. Gelijktijdig met deze aanpassing zullen alle polissen op het juiste tarief gezet worden.

De aanpassingen gelden voor nieuwe polissen per 1 februari 2013 en voor de bestaande portefeuille vanaf 1 maart 2013 per hoofdvervaldatum.