Doorlopende Reisverzekering

Met de reis­verzekering verzekert u zichzelf en uw gezin voor de financiële gevolgen van schade, verlies of diefstal van uw bagage of een ongeval tijdens uw vakantie. U heeft met deze reis­verzekering dekking in heel Europa. U kunt hierbij zelf aangeven welke modules u wilt toevoegen op uw basisverzekering.

Een aantal voordelen op een rij

 • Uitgebreide basisdekking.

 • Ruime keuze in aanvullende dekkingen.

 • Geen eigen risico.

Wat is er verzekerd onder de basisdekking?

 • Verzekerd binnen heel Europa.
 • Aansprakelijkheid van uw vakantieverblijf.
 • Hulpverlening bij een ongeval, ziekte of overlijden.
 • Uw reisbagage is tot maximaal € 2.500 ,- meeverzekerd.

Wat kunt u aanvullend meeverzekeren?

De aanvullende verzekeringen zijn niet los af te sluiten. U kunt ze alleen afsluiten in combinatie met het basispakket. U kunt kiezen uit de volgende aanvullende verzekeringen:

 • Aanvullende ziektekosten.
 • Voer- en vaartuigenhulp in het buitenland.
 • Winter- en onderwatersport.

Werelddekking

U heeft dekking binnen de gehele wereld.

Ongevallen

Voor deze rubriek gelden de volgende verzekerde bedragen:

 • Bij overlijden van verzekerde door een ongeval € 10.000,- per verzekerde.
 • Bij algehele blijvende invaliditeit van verzekerde door een ongeval een maximum verzekerd bedrag van € 70.000,- per verzekerde.

Aanvullende ziektekosten

Deze dekking is een eventuele aanvulling op uw ziektekostenverzekering en dus geen vervanging van uw ziektekostenverzekering.

Annulering

Deze dekking geeft u recht op vergoeding van kosten bij annulering, vertreks-/aankomstvertraging en afbreking van de reis tot de op het polisblad genoemde verzekerde bedragen per verzekerde per reis en per verzekeringsjaar.

Wat te doen bij schade

U hoopt natuurlijk dat het nooit gebeurt, maar schades kunnen helaas voor komen. Wilt u weten welke schade er wordt vergoed? Bekijk dan de voorwaarden.

Heeft u schade? Dan kunt u bij ons uw schade melden en regelen wij de rest.

Voorwaarden

Dit is een beperkt overzicht van de kenmerken. Voor een compleet overzicht van de voorwaarden verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden.

Voorwaarden Vrij op Reisverzekering (P-R415)
Voorwaarden Voer- en Vaartuighulp (P-R615)
Voorwaarden Annulering (P-R508)

Voer- en vaartuigenhulp in het buitenland

Bij deze dekking is onder andere verzekerd:

 • Ziekte, ongeval of overlijden van de verzekerde.
 • Uitvallen van de bestuurder van het vervoermiddel.
 • Uitvallen van het vervoermiddel.
 • Rechtsbijstand.

Zakenreizen

Onder deze dekking zijn de volgende reizen verzekerd:

 • Vrijwilligerswerk.
 • Reizen die in relatie staan tot een beroep, bedrijf of betaalde functie zoals bij ondernemers, zakenmensen, directeuren en staffunctionarissen.
 • Studie of zonder dat er een relatie is tot een beroep, bedrijf of betaalde functie.

Winter- en onderwatersport

Bij deze dekking is onder andere verzekerd:

 • Bagage, schade aan of verlies van ski-passen en winter- en onderwatersportuitrusting.
 • Bij acute ziekte of ongeval niet in staat zijn de winter- en onderwatersport te beoefenen, tevens vergoeding schade wegens het niet kunnen deelnemen aan ski- en duiklessen. Ook het niet kunnen gebruiken van skipassen en de huur van ski’s, schoenen, stokken en duikuitrusting vallen onder de vergoeding.

Eigen risico

Er is geen eigen risico van toepassing.

beeld-dossier

Zelf uw verzekeringen inzien en beheren

Via www.saa.nl/mijndossier kunt u al uw verzekeringen eenvoudig inzien en beheren. Dit verlost u van veel papierwerk en u weet zeker dat u altijd de laatste informatie bij de hand heeft. Naast het inzien en beheren kunt u online verzekeringen toevoegen en ervoor kiezen om alle post via Mijn dossier te ontvangen. Heeft u nog vragen, neemt u dan gerust contact op met uw adviseur.