Avero Achmea Doorlopende Reisverzekering 2017-10-18T11:20:00+00:00

Doorlopende Reisverzekering

Met de reis­verzekering verzekert u zichzelf en uw gezin voor de financiële gevolgen van schade, verlies of diefstal van uw bagage of een ongeval tijdens uw vakantie. U heeft met deze reis­verzekering dekking in heel Europa. U kunt hierbij zelf aangeven welke modules u wilt toevoegen op uw basisverzekering.

Een aantal voordelen op een rij

 • Uitgebreide basisdekking.
 • Ruime keuze in aanvullende dekkingen.
 • Geen eigen risico.

Wat is er verzekerd onder de basisdekking?

 • Verzekerd binnen heel Europa.
 • Aansprakelijkheid van uw vakantieverblijf.
 • Hulpverlening bij een ongeval, ziekte of overlijden.
 • Uw reisbagage is tot maximaal € 2.500 ,- meeverzekerd.

Wat kunt u aanvullend meeverzekeren?

De aanvullende verzekeringen zijn niet los af te sluiten. U kunt ze alleen afsluiten in combinatie met het basispakket. U kunt kiezen uit de volgende aanvullende verzekeringen:

 • Aanvullende ziektekosten.
 • Voer- en vaartuigenhulp in het buitenland.
 • Winter- en onderwatersport.

Werelddekking

U heeft dekking binnen de gehele wereld.

Ongevallen

Voor deze rubriek gelden de volgende verzekerde bedragen:

 • Bij overlijden van verzekerde door een ongeval € 10.000,- per verzekerde.
 • Bij algehele blijvende invaliditeit van verzekerde door een ongeval een maximum verzekerd bedrag van € 70.000,- per verzekerde.

Aanvullende ziektekosten

Deze dekking is een eventuele aanvulling op uw ziektekostenverzekering en dus geen vervanging van uw ziektekostenverzekering.

Annulering

Deze dekking geeft u recht op vergoeding van kosten bij annulering, vertreks-/aankomstvertraging en afbreking van de reis tot de op het polisblad genoemde verzekerde bedragen per verzekerde per reis en per verzekeringsjaar.

Wat te doen bij schade

U hoopt natuurlijk dat het nooit gebeurt, maar schades kunnen helaas voor komen. Wilt u weten welke schade er wordt vergoed? Bekijk dan de voorwaarden.

Heeft u schade? Dan kunt u bij ons uw schade melden en regelen wij de rest.

schade melden

Voorwaarden

Dit is een beperkt overzicht van de kenmerken. Voor een compleet overzicht van de voorwaarden verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden.

Voorwaarden Vrij op Reisverzekering (P-R415)
Voorwaarden Voer- en Vaartuighulp (P-R615)
Voorwaarden Annulering (P-R508)

Voer- en vaartuigenhulp in het buitenland

Bij deze dekking is onder andere verzekerd:

 • Ziekte, ongeval of overlijden van de verzekerde.
 • Uitvallen van de bestuurder van het vervoermiddel.
 • Uitvallen van het vervoermiddel.
 • Rechtsbijstand.

Zakenreizen

Onder deze dekking zijn de volgende reizen verzekerd:

 • Vrijwilligerswerk.
 • Reizen die in relatie staan tot een beroep, bedrijf of betaalde functie zoals bij ondernemers, zakenmensen, directeuren en staffunctionarissen.
 • Studie of zonder dat er een relatie is tot een beroep, bedrijf of betaalde functie.

Winter- en onderwatersport

Bij deze dekking is onder andere verzekerd:

 • Bagage, schade aan of verlies van ski-passen en winter- en onderwatersportuitrusting.
 • Bij acute ziekte of ongeval niet in staat zijn de winter- en onderwatersport te beoefenen, tevens vergoeding schade wegens het niet kunnen deelnemen aan ski- en duiklessen. Ook het niet kunnen gebruiken van skipassen en de huur van ski’s, schoenen, stokken en duikuitrusting vallen onder de vergoeding.

Eigen risico

Er is geen eigen risico van toepassing.

Zelf uw verzekeringen inzien en beheren

Via www.saa.nl/mijndossier kunt u al uw verzekeringen eenvoudig inzien en beheren. Dit verlost u van veel papierwerk en u weet zeker dat u altijd de laatste informatie bij de hand heeft. Naast het inzien en beheren kunt u online verzekeringen toevoegen en ervoor kiezen om alle post via Mijn dossier te ontvangen. Heeft u nog vragen, neemt u dan gerust contact op met uw adviseur.