Avero Achmea Pleziervaartuigenverzekering 2017-10-18T11:19:13+00:00

Pleziervaartuigenverzekering

Als u een boot heeft, is het belangrijk om deze goed te verzekeren. Uw boot kan beschadigen of worden gestolen. Maar het is ook belangrijk om u te verzekeren voor schade die u aan anderen veroorzaakt met uw boot. Daarvoor is de pleziervaartuigenverzekering.

Een aantal voordelen op een rij

 • Uw volgboot, buitenboordmotor en trailer zijn standaard meeverzekerd bij het hoofdvaartuig.
 • Aansprakelijkheid verzekerd tot € 2.500.000,-.
 • Schade aan de huishoudelijke inboedel van het vaartuig als gevolg van beschadiging, verlies en diefstal tot 20% van de verzekerde som meeverzekerd.

Bootverzekering met ruime dekking

De Watersportverzekering van Avéro Achmea biedt u drie verschillende basis dekkingen. Daarnaast kunt u aanvullende verzekeringen afsluiten. Op de watersportpolis is een kortingsregeling van toepassing. De maximale no-claimkorting bedraagt 40%.

Drie verschillende basisdekkingen:

Aansprakelijkheidsverzekering (WA)

U bent verzekerd voor een bedrag tot € 2.500.000,-.

WA + Beperkt Casco

U bent verzekerd tegen schade door brand, bliksem, ontploffing, verduisteren, hagel, storm en joy-varen.

WA + Volledig Casco

U bent verzekerd tegen onverwachte gebeurtenissen die leiden tot schade, dit is inclusief eigen schade. Bij totaalverlies keren wij de dagwaarde uit.

Standaard eigen risico bij (beperkte) cascoschade

Het standaard eigen risico bedraagt 0,5% van de verzekerde waarde van het hoofdvaartuig inclusief motor en scheepsuitrusting. Het eigen risico is minimaal € 110,-. U kunt uw eigen risico verhogen of verlagen. Dit heeft invloed op uw premie.

Volgboot, buitenboordmotor en trailer

Uw volgboot, buitenboordmotor en trailer zijn standaard meeverzekerd bij het hoofdvaartuig.

De berekening voor het bepalen van het eigen risico is 0,5% van de dagwaarde van het vaartuig.

Het eigen risico bedraagt minimaal € 110,-. U kunt uw eigen risico verhogen of verlagen. Dit heeft invloed op uw premie.

Inboedel

Boven het verzekerde bedrag zoals vermeld op de polis, is gratis meeverzekerd schade aan de huishoudelijke inboedel van het vaartuig als gevolg van beschadiging, verlies en diefstal tot ten hoogste 20% van de verzekerde som van het vaartuig (inclusief de motor). Dit geldt alleen voor beperkt cascodekking en volledig cascodekking.

Wat te doen bij schade

U hoopt natuurlijk dat het nooit gebeurt, maar schades kunnen helaas voor komen. Wilt u weten welke schade er wordt vergoed? Bekijk dan de voorwaarden.

Heeft u schade? Dan kunt u bij ons uw schade melden en regelen wij de rest.

schade melden

Voorwaarden

Dit is een beperkt overzicht van de kenmerken. Voor een compleet overzicht van de voorwaarden verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden.

Voorwaarden Watersportverzekering (P-R215)

Aanvullende verzekeringen

U heeft de mogelijkheid om onderstaand aanvullende verzekeringen af te sluiten. Hieronder ziet u een overzicht van de aanvullende dekkingen.

Ongevallen Opvarenden
Voor een ongeval, overkomen aan een opvarende die met toestemming van de verzekeringnemer aan boord is, of aan of van boord stapt, vergoedt de verzekeraar:

 • € 11.500,- per persoon bij overlijden ten gevolge van een ongeval.
 • € 23.000,- per persoon bij algehele blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval.

Het maximum per schadegeval is € 23.000,-.

Rechtshulp
Omvang van de dekking:

 • Verhaalshulp.
 • Hulp met betrekking tot verzekering, koop, aanbesteding, garantie, reparatie, onderhoud, stalling en financiering.
 • Strafzaken, direct in verband met uw pleziervaartuig.

Trailer
De trailer kan gratis worden meeverzekerd. Voor het meeverzekeren zijn de volgende gegevens nodig:

 • Merk en type.
 • Bouwjaar.
 • Dagwaarde.
 • Chassisnummer. (Als het chassisnummer niet bekend is, valt diefstal niet onder de dekking).
 • Kenteken (is verplicht >750kg).

Eigen risico bij (beperkte) cascodekking

U betaalt zelf € 135,- bij schade. Laat u uw motor repareren door een garage uit het netwerk van Avéro? Dan heeft u geen eigen risico.

Zelf uw verzekeringen inzien en beheren

Via www.saa.nl/mijndossier kunt u al uw verzekeringen eenvoudig inzien en beheren. Dit verlost u van veel papierwerk en u weet zeker dat u altijd de laatste informatie bij de hand heeft. Naast het inzien en beheren kunt u online verzekeringen toevoegen en ervoor kiezen om alle post via Mijn dossier te ontvangen. Heeft u nog vragen, neemt u dan gerust contact op met uw adviseur.