De Goudse Privé Pakket Online

Bekijk hier wat er precies voor u verandert

Aansprakelijkheidsverzekering

De Aansprakelijkheidsverzekering biedt u dekking als u schade of letsel bij een ander veroorzaakt. Hoe voorzichtig u ook bent, het risico dat dit gebeurt, is altijd aanwezig. Gelukkig kunt u in elk geval de financiële gevolgen met deze verzekering goed afdekken.

Dekking

  • Alleenstaande
  • Gezin (twee of meer personen)
  • Een alleenstaande met kind(eren).
  • Een gezin met/zonder kind(eren).

De dekking geldt alleen als particulier. Er is geen dekking bij het uitoefenen van een (neven)bedrijf, (neven)beroep of andere betaalde arbeid.


Voordelen op een rij

  • Met de aanvullende dekking Verhaalsbijstand kunt u schade verhalen die u zelf geleden heeft.
  • Vriendendienst is meeverzekerd (ook zonder aansprakelijkheid) tot € 15.000,-.
  • Geen beperking opzichtschade voor kinderen jonger dan 14 jaar.

Dekkingsgebied

De dekking geldt voor de hele wereld. Als u niet meer in Nederland woont, vervalt de dekking na 30 dagen. Als u voor studie of een daarbij behorende stage in het buitenland verblijft, geldt er een termijn van 1 jaar.


Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag is standaard € 2.500.000,- per gebeurtenis voor alle verzekerden samen.

Aanvullende dekking Verhaalsbijstand

Met de aanvullende verzekering Verhaalsbijstand kan u schade verhalen die u zelf geleden heeft. Dit in tegenstelling tot de Aansprakelijkheidsverzekering, deze geeft u dekking voor schade die u aan een ander toebrengt. Op uw polis kunt u zien of u deze dekking meeverzekerd heeft.


Eigen risico

Er geldt standaard geen eigen risico.Handig om te weten

Wel meeverzekerd is
  • Vriendendienst (ook zonder aansprakelijkheid) tot € 15.000,-.
  • Schade door kinderen als zij tijdens vakantie of vrije tijd werkzaamheden voor anderen verrichten.
  • Geen beperking opzichtschade* voor kinderen jonger dan 14 jaar.

*) Opzichtsschade is schade die u veroorzaakt aan spullen die niet van uzelf zijn. Bijvoorbeeld uw zoon van 12 jaar heeft de camera van de buurman geleend en laat deze per ongeluk uit zijn handen vallen.

Wat is niet verzekerd?

De Aansprakelijkheidsverzekering vergoedt veel soorten schade. Maar wij vergoeden niet alles. Dit geldt bijvoorbeeld voor schade door opzet.
Uw sessie verloopt binnenkort. U wordt binnen {{countDown}} seconden automatisch uitgelogd.