Aansprakelijkheidsverzekering

De Aansprakelijkheidsverzekering biedt u dekking als u schade of letsel bij een ander veroorzaakt. Hoe voorzichtig u ook bent, het risico dat dit gebeurt, is altijd aanwezig. Gelukkig kunt u in elk geval de financiële gevolgen met deze verzekering goed afdekken.

Een aantal voordelen op een rij

 • Met de aanvullende dekking Verhaalsbijstand kunt u schade verhalen die u zelf geleden heeft.

 • Vriendendienst is meeverzekerd (ook zonder aansprakelijkheid) tot € 15.000,-.

 • Geen beperking opzichtschade voor kinderen jonger dan 14 jaar.

Dekking

 • Alleenstaande
 • Gezin
  Een gezin bestaat uit twee of meer personen. Dit kan zijn:
  – Een alleenstaande met kind(eren).
  – Een gezin met/zonder kind(eren).

De dekking geldt alleen als particulier. Er is geen dekking bij het uitoefenen van een (neven)bedrijf, (neven)beroep of andere betaalde arbeid.

Wel meeverzekerd is:

 • Vriendendienst (ook zonder aansprakelijkheid) tot € 15.000,-.
 • Schade door kinderen als zij tijdens vakantie of vrije tijd werkzaamheden voor anderen verrichten.
 • Geen beperking opzichtschade* voor kinderen jonger dan 14 jaar.

*) Opzichtsschade is schade die u veroorzaakt aan spullen die niet van uzelf zijn. Bijvoorbeeld uw zoon van 12 jaar heeft de camera van de buurman geleend en laat deze per ongeluk uit zijn handen vallen.

Dekkingsgebied

De dekking geldt voor de hele wereld. Als u niet meer in Nederland woont, vervalt de dekking na 30 dagen. Als u voor studie of een daarbij behorende stage in het buitenland verblijft, geldt er een termijn van 1 jaar.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag is standaard € 2.500.000,- per gebeurtenis voor alle verzekerden samen.

Wat te doen bij schade

U hoopt natuurlijk dat het nooit gebeurt, maar schades kunnen helaas voor komen. Wilt u weten welke schade er wordt vergoed? Bekijk dan de voorwaarden.

Heeft u schade? Dan kunt u bij ons uw schade melden en regelen wij de rest.

Voorwaarden

Dit is een beperkt overzicht van de kenmerken. Voor een compleet overzicht van de voorwaarden verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden.

Privé Pakket Online Algemene Voorwaarden 2.0

Privé Pakket Online Aansprakelijkheid Particulier Aanvullende voorwaarden 2.0

Eigen risico

Er geldt standaard geen eigen risico.

Aanvullende dekking Verhaalsbijstand

Met de aanvullende verzekering Verhaalsbijstand kan u schade verhalen die u zelf geleden heeft. Dit in tegenstelling tot de Aansprakelijkheidsverzekering, deze geeft u dekking voor schade die u aan een ander toebrengt. Op uw polis kunt u zien of u deze dekking meeverzekerd heeft.

Wat is niet verzekerd?

De Aansprakelijkheidsverzekering vergoedt veel soorten schade. Maar wij vergoeden niet alles. Dit geldt bijvoorbeeld voor schade door opzet.

beeld-dossier

Zelf uw verzekeringen inzien en beheren

Via www.saa.nl/mijndossier kunt u al uw verzekeringen eenvoudig inzien en beheren. Dit verlost u van veel papierwerk en u weet zeker dat u altijd de laatste informatie bij de hand heeft. Naast het inzien en beheren kunt u online verzekeringen toevoegen en ervoor kiezen om alle post via Mijn dossier te ontvangen. Heeft u nog vragen, neemt u dan gerust contact op met uw adviseur.