Goudse gezinsongevallenverzekering 2017-10-18T13:01:25+00:00

Gezinsongevallenverzekering

De Gezinsongevallenverzekering verzekert u tegen de gevolgen van een ongeval van uzelf of uw gezinsleden. Bijvoorbeeld tegen de financiële gevolgen van blijvende invaliditeit of het overlijden van een gezinslid.

Een aantal voordelen op een rij

 • Dekking geldt over de hele wereld.
 • Keuze uit twee dekkingsvormen.
 • Geen eigen risico.

Dekking

De verzekering is afhankelijk van de gezinssamenstelling voor:

 • U als verzekeringnemer.
 • De eventuele echtgenoot, partner of huisgenoot.
 • De eventuele ongehuwde kinderen (zowel inwonend als uitwonend om te studeren).

De dekking geldt over de hele wereld als u in Nederland woont. Zodra u niet meer in Nederland woont, vervalt de dekking. Bij tijdelijk verblijf in het buitenland voor een studie of een daarbij behorende stage, geldt de dekking nog 1 jaar na vestiging in het buitenland.

Wat is verzekerd?

Er is keuze tussen twee dekkingsvormen. Wij hebben bij de omzetting de keuze aangehouden die het meest aansluit bij uw vorige dekking.

Excellent Excellent Plus
Overlijden* € 10.000,- € 20.000,-
Blijvende invaliditeit* € 50.000,- € 100.000,-
Geneeskundige kosten € 1.000,- € 2.000,-
Tandheelkundige kosten per tand/kies (niet voor volwassenen) € 300,- € 400,-
Daggeldvergoeding bij ziekenhuisopname (alleen voor volwassenen) € 20,- € 30,-
Vergoeding thuishulp per dag
(alleen voor volwassenen)
€ 50,- € 70,-

* Bij kinderen jonger dan 16 jaar en personen van 70 jaar of ouder wordt de uitkering gehalveerd.

Eigen risico

Er geldt geen eigen risico.

Wat te doen bij schade

U hoopt natuurlijk dat het nooit gebeurt, maar schades kunnen helaas voor komen. Wilt u weten welke schade er wordt vergoed? Bekijk dan de voorwaarden.

Heeft u schade? Dan kunt u bij ons uw schade melden en regelen wij de rest.

schade melden

Voorwaarden

Dit is een beperkt overzicht van de kenmerken. Voor een compleet overzicht van de voorwaarden verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden.

Privé Pakket Online Algemene Voorwaarden 2.0 (PPO AV 2.0)
Privé Pakket Online Ongevallen Aanvullende voorwaarden 1.0 (AV ONG 1.0)

Aanvullende dekkingen

Er kan gekozen worden voor de volgende aanvullende dekkingen:

 • Schoolongevallen
 • Ongevallen motorrijtuigen
 • Verhoogde uitkering bij blijvende invaliditeit

Wat vergoeden wij?

 • Bij overlijden keren wij het verzekerde bedrag uit.
 • Bij blijvende invaliditeit bepalen wij de hoogte van de uitkering op grond van medische rapporten en de verwachte invaliditeit. Voor de andere onderdelen van de verzekering geldt de vergoeding per dag of per gebeurtenis.

Wat is niet verzekerd?

De Ongevallenverzekering heeft een ruime dekking. Maar wij vergoeden niet alles. U ontvangt bijvoorbeeld geen vergoeding in de volgende situaties:

 • Algemene uitsluitingen zoals bij atoomkernreactie of molest.
 • Gebruik van alcohol, drugs of medicijnen.
 • Uitoefenen van gevaarlijke sporten zoals parachutespringen, bungee jumpen en raften.
 • Als u een ongeval heeft als bestuurder van een motorvliegtuig of zweefvliegtuig.

Zelf uw verzekeringen inzien en beheren

Via www.saa.nl/mijndossier kunt u al uw verzekeringen eenvoudig inzien en beheren. Dit verlost u van veel papierwerk en u weet zeker dat u altijd de laatste informatie bij de hand heeft. Naast het inzien en beheren kunt u online verzekeringen toevoegen en ervoor kiezen om alle post via Mijn dossier te ontvangen. Heeft u nog vragen, neemt u dan gerust contact op met uw adviseur.