De Goudse Privé Pakket Online

Bekijk hier wat er precies voor u verandert

Inboedelverzekering

De Inboedelverzekering beschermt u tegen de gevolgen van bijvoorbeeld brand of diefstal of storm, maar ook als een gezinslid per ongeluk een lamp stuk stoot. Alles wat verhuisbaar is, valt onder uw inboedel.

Dekking

De verzekering is voor iedereen die zijn inboedel wil verzekeren. De spullen van de inwonende gezinsleden en kinderen vallen hier ook onder.
De Inboedelverzekering biedt standaard de meest uitgebreide dekkingsvariant (Excellent Plus). Als de inboedel zich in de woning bevindt, vergoeden wij schade door een onverwachte gebeurtenis. U bent dus verzekerd in geval van brand, blikseminslag, ontploffing, neerslag, inbraak en diefstal, en ook als een kind per ongeluk een lamp stuk stoot. U heeft een beperkte dekking als de inboedel:

 • Buiten de woning maar op het perceel waarop de woning staat.
 • Buiten het perceel waarop de woning staat.


Eigen risico

Er geldt een eigen risico van € 150,- per gebeurtenis, behalve bij schade ontstaan door:

 • Brand, ontploffing, motorrijtuigen en (lucht)vaartuigen.
 • Blikseminslag en overspanning door bliksem.
 • (Hevige plaatselijke) neerslag.
 • Water of stoom uit waterleidingen en permanent daarop aangesloten toestellen.
 • Inbraak, diefstal, poging tot diefstal en vandalisme. Bij schade ontstaan tijdens verhuur van een recreatiewoning geldt het eigen risico wel.

Bij schade door storm geldt een eigen risico van € 250,- per gebeurtenis in geval van huurdersbelang.


Garantie tegen onderverzekering

Op de polis wordt geen verzekerd bedrag opgenomen. Bij schade heeft u garantie tegen onderverzekering. Dit betekent dat u de schade vergoed krijgt, ongeacht de werkelijke waarde van de inboedel. Aankopen die u tussentijds doet, vallen ook onder de garantie. Voor enkele onderdelen gelden echter wel maximale vergoedingen.

Maximale vergoedingen

Voor de volgende onderdelen geldt een maximumvergoeding:

Sieraden € 5.000,-
Foto-, video-, audio- en computerapparatuur € 15.000,-
Bijzondere bezittingen (verzamelingen, antiek, kunst en muziekinstrumenten) € 30.000,-
Geld en geldswaardig papier € 1.500,-
Vaartuigen, caravans, aanhangwagens e.d. € 1.500,-
Eigendommen van anderen € 1.500,-


Aanvullende dekkingen

U kunt uw Inboedelverzekering uitbreiden met een aantal aanvullende dekkingen. Mocht u deze voor de omzetting verzekerd hebben, zullen wij deze dekking ook na de omzetting verzekeren.

In de woning
U kunt de dekking in de woning uitbreiden tot maximaal :

Sieraden € 10.000,-
Foto-, video-, audio- en computerapparatuur €25.000,-
Bijzondere bezittingen (verzamelingen, antiek, kunst en muziekinstrumenten) € 50.000,-


Buiten de woning

Deze dekking geldt overal buiten het perceel waarop de woning staat. U heeft dekking voor sieraden, foto-, video-, audio- en computerapparatuur, muziekinstrumenten en golf- en onderwatersportuitrusting tot maximaal € 7.500,-. (Tele)communicatieapparatuur en navigatiesystemen zijn tot € 250,- gedekt.

Eigenaarsbelang
Als u een koopappartement heeft, kunt u het eigenaarsbelang tot maximaal € 75.000,- meeverzekeren.

Glas
Als u een huurwoning of koopappartement heeft, kunnen we glas aanvullend verzekeren. Bijzonder glas is ook meeverzekerd tot € 500,-.

Inventaris voor Kantoor/Praktijk
Als u een woonhuis met kantoor/praktijk heeft, kan de inventaris tot maximaal € 10.000,- meeverzekerd worden. Goederen zitten tot maximaal 10% van dit bedrag in de dekking. Voor een hoger bedrag is het aan te raden om een inventaris-goederenverzekering te sluiten. Neemt u hiervoor contact op met uw tussenpersoon.


Wat is niet verzekerd?

De Woonhuisverzekering vergoedt veel soorten schade. Maar wij vergoeden niet alles. Dit geldt bijvoorbeeld voor:

 • Algemene uitsluitingen (zoals atoomkernreacties of een aardbeving).
 • Waterschade (zoals schade door overstromingen of neerslag via openstaande ramen).
 • Geleidelijke of voorzienbare schade (zoals schade door slijtage, slecht onderhoud of krassen door normaal gebruik).
 • Illegale activiteiten, zoals bijvoorbeeld een hennepkwekerij.
 • Overige schades (zoals schade door eigen gebrek of door huisdieren).


Uw sessie verloopt binnenkort. U wordt binnen {{countDown}} seconden automatisch uitgelogd.