De Goudse Privé Pakket Online

Bekijk hier wat er precies voor u verandert

Rechtsbijstandverzekering

Met de Rechtsbijstandverzekering is uw hele gezin verzekerd van deskundige rechtshulp bij vrijwel alle juridische problemen. Arbeidsconflicten, huurgeschillen, verkeersongevallen en koopovereenkomsten die niet worden nagekomen.

Uitvoerende partij

Voor de uitvoering van deze verzekering is SRK verantwoordelijk. Dit is een onafhankelijke organisatie die gespecialiseerde juridische hulp biedt aan de relaties van De Goudse. Zij hebben per rechtsgebied gespecialiseerde juristen en ongeveer 50 advocaten in dienst. Kijk voor meer informatie op www.srk.nl.


    

Een aantal voordelen op een rij
 • Gespecialiseerde juridische hulp van SRK.
 • U ontvangt geen geld, maar concrete hulp.
 • Juridische hulp wanneer er nog geen conflict is.

Dekking

U bent alleen als particulier verzekerd. De verzekering geldt voor een ruime groep personen. Dit zijn:

 • Uzelf als verzekeringnemer.
 • De gezinsleden (echtgenoot/partner).
 • De ongehuwde inwonende kinderen.
 • De uitwonende studerende kinderen.

U kunt in allerlei situaties terechtkomen waarbij u rechtsbijstand kunt gebruiken. Bijvoorbeeld bij conflicten die te maken hebben met:

 • Het aankopen van goederen.
 • Uw werk.
 • Het verhalen van schade die anderen aan u toebrengen.
 • Het inhuren van personen of bedrijven waarmee u afspraken heeft gemaakt over het verlenen van werkzaamheden voor u.
 • Ook kunt u juridisch advies aan het SRK vragen als er geen conflict is. Bijvoorbeeld als u een nieuwe arbeidsovereenkomst wil laten beoordelen.


Aanvullende dekkingen

Er kan gekozen worden voor de volgende aanvullende dekkingen:

 • Eigen woning
 • Motorrijtuigen
 • Belasting- en vermogensrecht

Op uw polis kunt u terugvinden of u deze dekkingen verzekerd heeft. Indien u de dekkingen voor de omzetting verzekerd had, heeft u deze na de omzetting nog steeds verzekerd. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden, raadpleeg dan uw tussenpersoon.Eigen risico

Er geldt standaard geen eigen risico. Wel geldt dat:

 • Het belang van het conflict minimaal € 225 moet zijn.
 • Het belang van het conflict minimaal € 75 moet zijn als de zaak over een motorrijtuig gaat.

Bij conflicten die om een lager bedrag gaan, verleent SRK geen rechtsbijstand. U heeft wel recht op telefonische adviesservice of eenmalig schriftelijk advies.


Verzekerd bedrag

U ontvangt geen vergoeding in geld, maar concrete hulp van SRK.Wat is niet verzekerd?

Soms kunt u geen beroep doen op deze verzekering. Bijvoorbeeld als u de gebeurtenis kon voorzien bij het sluiten van deze verzekering of als het om een strafzaak gaat.
Uw sessie verloopt binnenkort. U wordt binnen {{countDown}} seconden automatisch uitgelogd.