De Goudse Privé Pakket Online

Bekijk hier wat er precies voor u verandert

Woonhuisverzekering

De Woonhuisverzekering is een opstalverzekering die u verzekert voor de financiële risico’s die het bezit van een koophuis met zich meebrengt. Bijvoorbeeld schade die u krijgt als gevolg van brand of blikseminslag.

Dekking

De Woonhuisverzekering biedt standaard de meest uitgebreide dekking (All Risk). Wij vergoeden schade door een onverwachte gebeurtenis aan de woning waar u in woont. U bent dus verzekerd in geval van brand, blikseminslag, ontploffing, neerslag, inbraak en diefstal en ook als er een bal door de ruit gaat of graffiti op een buitenmuur is gespoten. U heeft een beperkte dekking als:

 • U bezig bent met een verbouwing van of aanbouw aan uw woning.
 • De woning leeg staat, niet in gebruik is of gekraakt is.

Glas en fundamenten

Glas en fundamenten zijn standaard meeverzekerd. Glasservice, 24 uur per dag, via Uniglas.


Een aantal voordelen

 • Garantie tegen onderverzekering.
 • Glas en fundamenten meeverzekerd.
 • Glasservice, 24 uur per dag via Uniglas.

Eigen risico

Bij schade door storm geldt een eigen risico van € 250,- per gebeurtenis.

Garantie tegen onderverzekering
Op de polis wordt geen verzekerd bedrag opgenomen. Bij schade heeft u garantie tegen onderverzekering. Dit betekent dat u de schade vergoed krijgt, ongeacht de werkelijke waarde van de woning. Aankopen en aan- of verbouwingen die u tussentijds doet, vallen ook onder de garantie.


Wat keren wij uit?

Als de schade onder de dekking valt, vergoeden wij:

 • Wanneer u de woning niet gaat herbouwen, vergoeden wij de verkoopwaarde.
 • Het bedrag dat nodig is om de woning te herbouwen of te herstellen. In geval van herstel kan er ook een herstelbedrijf ingeschakeld worden dat de schade herstelt. In dat geval is er sprake van herstel in natura.
 • Ook extra kosten die op een schade betrekking hebben, bijvoorbeeld van een expert of kosten voor opruiming en sanering.

De Woonhuisverzekering vergoedt veel soorten schade. Maar niet alles. Dit geldt bijvoorbeeld voor:

 • Algemene uitsluitingen (zoals atoomkernreacties of een aardbeving).
 • Waterschade (zoals schade door overstromingen of neerslag via openstaande ramen).
 • Geleidelijke of voorzienbare schade (zoals schade door slijtage, slecht onderhoud of verzakking).
 • Illegale activiteiten, zoals bijvoorbeeld een hennepkwekerij.
 • Overige schades (zoals schade door eigen gebrek of door huisdieren).Uw sessie verloopt binnenkort. U wordt binnen {{countDown}} seconden automatisch uitgelogd.