Goudse woonhuisverzekering 2017-10-18T12:04:16+00:00

Woonhuisverzekering

De Woonhuisverzekering is een opstalverzekering die u verzekert voor de financiële risico’s die het bezit van een koophuis met zich meebrengt. Bijvoorbeeld schade die u krijgt als gevolg van brand of blikseminslag.

Een aantal voordelen op een rij

 • Garantie tegen onderverzekering.
 • Glas en fundamenten standaard meeverzekerd.
 • Glasservice, 24 uur per dag via Uniglas.

Dekking

De Woonhuisverzekering biedt standaard de meest uitgebreide dekking (All Risk). Wij vergoeden schade door een onverwachte gebeurtenis aan de woning waar u in woont. U bent dus verzekerd in geval van brand, blikseminslag, ontploffing, neerslag, inbraak en diefstal en ook als er een bal door de ruit gaat of graffiti op een buitenmuur is gespoten. U heeft een beperkte dekking als:

 • U bezig bent met een verbouwing van of aanbouw aan uw woning.
 • De woning leeg staat, niet in gebruik is of gekraakt is.

Eigen risico

Bij schade door storm geldt een eigen risico van € 250,- per gebeurtenis.

Garantie tegen onderverzekering

Op de polis wordt geen verzekerd bedrag opgenomen. Bij schade heeft u garantie tegen onderverzekering. Dit betekent dat u de schade vergoed krijgt, ongeacht de werkelijke waarde van de woning. Aankopen en aan- of verbouwingen die u tussentijds doet, vallen ook onder de garantie.

Glas en fundamenten

Glas en fundamenten zijn standaard meeverzekerd. Glasservice, 24 uur per dag, via Uniglas.

Wat te doen bij schade

U hoopt natuurlijk dat het nooit gebeurt, maar schades kunnen helaas voor komen. Wilt u weten welke schade er wordt vergoed? Bekijk dan de voorwaarden.

Heeft u schade? Dan kunt u bij ons uw schade melden en regelen wij de rest.

schade melden

Voorwaarden

Dit is een beperkt overzicht van de kenmerken. Voor een compleet overzicht van de voorwaarden verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden.
Privé Pakket Online Algemene Voorwaarden 2.0 (PPO AV 2.0)
Privé Pakket Online Woonhuis Excellent Plus Aanvullende voorwaarden 3.0 (AV Woonhuis 3.0)

Wat keren wij uit?

Als de schade onder de dekking valt, vergoeden wij:

 • Het bedrag dat nodig is om de woning te herbouwen of te herstellen. In geval van herstel kan er ook een herstelbedrijf ingeschakeld worden dat de schade herstelt. In dat geval is er sprake van herstel in natura.
 • Wanneer u de woning niet gaat herbouwen, vergoeden wij de verkoopwaarde.

Ook extra kosten die op een schade betrekking hebben, bijvoorbeeld van een expert of kosten voor opruiming en sanering.
De Woonhuisverzekering vergoedt veel soorten schade. Maar wij vergoeden niet alles. Dit geldt bijvoorbeeld voor:

 • Algemene uitsluitingen (zoals atoomkernreacties of een aardbeving).
 • Waterschade (zoals schade door overstromingen of neerslag via openstaande ramen).
 • Geleidelijke of voorzienbare schade (zoals schade door slijtage, slecht onderhoud of verzakking).
 • Illegale activiteiten, zoals bijvoorbeeld een hennepkwekerij.
 • Overige schades (zoals schade door eigen gebrek of door huisdieren).

Zelf uw verzekeringen inzien en beheren

Via www.saa.nl/mijndossier kunt u al uw verzekeringen eenvoudig inzien en beheren. Dit verlost u van veel papierwerk en u weet zeker dat u altijd de laatste informatie bij de hand heeft. Naast het inzien en beheren kunt u online verzekeringen toevoegen en ervoor kiezen om alle post via Mijn dossier te ontvangen. Heeft u nog vragen, neemt u dan gerust contact op met uw adviseur.