Tariefswijziging avero achmea 2017-10-18T11:15:56+00:00

Avèro Achmea heeft de premies voor een aantal particuliere schadeverzekeringen aangepast. De aanpassingen zijn het gevolg van de indexcijfers, toename in het aantal schades en een stijging van het gemiddelde schadebedrag. De aanpassingen gaan voor nieuwe aanvragen in per 1 september 2013. De premies van polissen waarop geen mutaties plaatsvinden worden vanaf 1 november 2013 per hoofdvervaldatum aangepast aan het nieuwe tarief.

Inboedelverzekering

De tarieven van de inboedelverzekering van het Compleet bij Elkaar Pakket worden als volgt verhoogd:

  1. Het basispremietarief wordt verhoogd met 10%.
  2. De factoren “postcode” en “aantal kamers” zijn gewijzigd.
  3. Het standaard eigen risico wordt verhoogd van €100 naar €150 (geldt enkel voor dekking uniek).
  4. De factor “afkoop uniek eigen risico” wordt verhoogd van 1,10 naar 1,15 (geldt enkel voor de dekking uniek).

Voor de overige inboedelverzekeringen geldt een verhoging van 10%.

Opstalverzekering

De tarieven van de opstalverzekering van het Compleet bij Elkaar Pakket worden als volgt verhoogd:

  1. De factor voor postcodes vallend in regio 5 wordt verhoogd met 20%.
  2. Het basispremietarief wordt verhoogd met 10%.
  3. Het standaard eigen risico wordt verhoogd van €100 naar €150 (geldt enkel voor de dekking uniek).
  4. De factor “afkoop uniek eigen risico” wijzigt van 1,10 naar 1,15 (geldt enkel voor de dekking uniek).

Voor de overige opstalverzekeringen geldt een verhoging van 10%.

Pleziervaartuigen

Voor de pleziervaartuigenverzekeringen worden de premies voor WA- beperkt en volledig casco voor alle klassen en leeftijdscategorieën verhoogd met 5%.

Oldtimer/Klassieker

Voor de verzekeringen van de klassieke automobielen/oldtimers zijn de premies op basis van de premiefactor “leeftijd auto” aangepast. Vooral in de categorie automobielen tot 30 jaar is de laatste jaren een forse toename van de schadelast te zien. Dit omdat het gebruik van deze voertuigen vaak niet past in de geest van de oldtimerverzekering. Voor de voertuigen die in de leeftijdscategorie 15-24 jaar vallen is het om die reden niet meer mogelijk om vanaf 1 september 2013 nieuwe risico’s te accepteren.

Vanaf 1 september 2013 geldt voor nieuwe verzekeringen voor de categorie 25-29 jaar een verhoogd eigen risico van €500 (dit was €135,-).