Conversie Delta Lloyd 100 agenten binnenvaart 2018-08-22T11:15:19+00:00
Inloggen
Contact
Over SAA
Schade
Verzekeringen

Welkom bij SAA

Wij heten u hartelijk welkom als klant bij SAA Verzekeringen. Vanaf 1 april 2018 kunt u voor nieuwe en bestaande aanvragen rechtstreeks contact opnemen met ons Binnenvaartteam. Heeft u nog geen samenwerkingsovereenkomst? Neem dan contact op met onze afdeling Agentenbeheer.

Het Binnenvaartteam: 010 – 441 8922
Afdeling Agentenbeheer: 088 – 551 4250

of ga naar de Veelgestelde vragen

Handige document

Uw verzekering wordt uitgebreid met:

 • Dekking voor het inloop risico.

 • Bij schade betrekking op meerdere rubrieken wordt slechts 1x het (hoogste) eigen risico gehanteerd.

 • Dekking voor schoonmaakkosten.

 • Geen eigen risico van toepassing bij totaal verlies, hellingskosten en sleepkosten.

 • Stakersmolest wordt meeverzekerd.

 • Bij vergoeding op basis van motordagwaarde geen aftrek of eigen risico van toepassing.

Contact

Binnenvaarteam
Voor inhoudelijke vragen over binnenvaartverzekeringen kunt u contact opnemen met ons Binnenvaartteam: 010 – 441 8922.

Afdeling Agentenbeheer
Heeft u vragen over de aanstellingsprocedure of andere vragen? Neem dan contact op met de afdeling Agentenbeheer: 088 – 551 4250.
Kijk hier voor het volledige dienstenoverzicht.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik schades melden? 2018-04-04T14:59:21+00:00

Zolang de polis nog bij Delta Lloyd loopt, worden de schades door Delta Lloyd afgehandeld. Schades op polissen die via SAA Verzekeringen zijn afgesloten worden door SAA afgehandeld.

Verandert er iets aan de voorwaarden? 2018-04-04T14:58:27+00:00

De voorwaarden zullen worden uitgebreid. Het volgende valt ook onder de dekking:

 • Dekking voor het inloop risico.
 • Dekking voor schoonmaakkosten bij schade.
 • Stakersmolest meeverzekeren.
 • Bij vergoeding op basis van motordagwaarde geen aftrek of eigen risico van toepassing.
 • Geen eigen risico van toepassing bij totaal verlies, hellingskosten en sleepkosten
 • Bij schade betrekking op meerdere rubrieken wordt slechts 1x het (hoogste) eigen risico gehanteerd.
Verandert de premie? 2018-04-04T14:57:26+00:00

De premie blijft ongewijzigd. Wel zullen de voorwaarden worden verbeterd. Het volgende valt ook onder de dekking:

 • Dekking voor het inloop risico.
 • Dekking voor schoonmaakkosten bij schade.
 • Stakersmolest meeverzekeren.
 • Bij vergoeding op basis van motordagwaarde geen aftrek of eigen risico van toepassing.
 • Geen eigen risico van toepassing bij totaal verlies, hellingskosten en sleepkosten
 • Bij schade betrekking op meerdere rubrieken wordt slechts 1x het (hoogste) eigen risico gehanteerd.
Wat verandert er met de polis en het polisnummer? 2018-04-04T15:13:34+00:00

U krijgt een nieuwe polis en polisnummer. De premie-incasso zal via SAA Verzekeringen gaan lopen. De overgang heeft verder geen gevolgen voor de premie en de dekking wordt verder uitgebreid. Het volgende valt ook onder de dekking:

 • Dekking voor het inloop risico.
 • Dekking voor schoonmaakkosten bij schade.
 • Stakersmolest meeverzekeren.
 • Bij vergoeding op basis van motordagwaarde geen aftrek of eigen risico van toepassing.
 • Geen eigen risico van toepassing bij totaal verlies, hellingskosten en sleepkosten.
 • Bij schade betrekking op meerdere rubrieken wordt slechts 1x het (hoogste) eigen risico gehanteerd.
Moet mijn klant opnieuw tekenen voor de automatische incasso? Zo ja, wat moeten wij dan doen? 2018-04-04T14:45:39+00:00

Als Delta Lloyd de premie op dit moment incasseert wel. In dat geval zal uw klant een nieuwe SEPA-machtiging van SAA Verzekeringen ontvangen.

Ik incasseer premies voor mijn klanten. Moet ik door deze omzetting nieuwe machtigingen aanvragen? 2018-04-04T14:44:34+00:00

Nee, het is niet nodig om nieuwe machtigingen aan te vragen.

Hoe kan ik een Binnenvaart Cascoverzekering bij SAA Verzekeringen aanvragen? 2018-04-04T14:43:26+00:00

U kunt hiervoor rechtstreeks contact opnemen met SAA Verzekeringen via het telefoonnummer 010 – 441 8922.

Tot wanneer kan ik een Binnenvaart Cascoverzekering bij Delta Lloyd aanvragen? 2018-04-04T14:42:33+00:00

Tot 1 april 2018 is dit mogelijk. Mutaties op lopende polissen kunnen nog zolang de polis nog bij Delta Lloyd loopt.

Hoe ziet het proces van omzetting naar SAA Verzekeringen er uit? 2018-04-04T14:41:28+00:00

Vanaf 1 juni zullen de polissen per contractvervaldatum worden omgezet. U en uw klant ontvangen hierover nog een apart bericht als het zover is.

Zijn er consequenties voor de doorlooptijden van mutaties? 2018-04-04T14:40:28+00:00

Delta Lloyd verwacht de doorlooptijden gelijk te houden, mocht hier verandering in komen dan zullen wij u hierover uiteraard informeren.

Behoud ik mijn vaste contactpersoon / aanspreekpunt van Delta Lloyd? 2018-04-04T14:39:50+00:00

Voor de lopende polissen en claims behoudt u tot 1 juni 2019 uw vaste aanspreekpunt. Voor nieuwe zaken krijgt u een nieuwe contactpersoon bij SAA Verzekeringen.

Wat gebeurt er met andere producten die bij Delta Lloyd lopen? 2018-04-04T14:38:49+00:00

De wijzigingen gelden nu alleen voor de binnenvaartcasco. U wordt (of bent al) geïnformeerd door Nationale-Nederlanden of Delta Lloyd over eventuele wijzigingen van andere producten.

Ik wil de samenwerkingsovereenkomst met Delta Lloyd behouden. Kan dat? 2018-04-04T14:37:57+00:00

Die blijft bestaan, maar dit specifieke product kan helaas niet meer gesloten worden.

Hoe kan ik wijzigingen of schades doorgeven? 2018-04-04T14:36:49+00:00

De polissen zullen vanaf 1 juni per contractvervaldatum worden omgezet naar SAA Verzekeringen. Vanaf dit moment verloopt het contact via SAA Verzekeringen.

Voor mutaties of vragen op polissen die nog bij Delta Lloyd lopen, kunnen op de oude manier worden gecommuniceerd met de bestaande contactpersonen. Dit geldt ook voor de lopende claims of nieuwe claims die nog op de lopende polissen worden gedaan. Als een polis is omgezet naar SAA Verzekeringen en er ontstaat een nieuwe claim, dan moet deze schade bij SAA Verzekeringen worden gemeld.

Wat gebeurt er met de P&I dekking? 2018-04-04T13:54:02+00:00

De mogelijkheid om P&I mee te verzekeren blijft bij SAA Verzekeringen. SAA Verzekeringen heeft de bevoegdheid om schades zelf af te handen, heeft een vlotte schadeafhandeling en verzorgt de uitbetaling via de tussenpersoon.

Verandert er iets aan de aard van de verzekeringen, omdat het naar het beurskanaal gaat? 2018-04-04T13:52:25+00:00

Ja, in positieve zin. De dekking is nog uitgebreider en SAA treedt op als serviceprovider met Delta Lloyd /Nationale Nederlanden als risicodrager. De verbeteringen zijn:

 • Dekking voor het inloop risico.
 • Dekking voor schoonmaakkosten bij schade.
 • Stakersmolest meeverzekeren.
 • Bij vergoeding op basis van motordagwaarde geen aftrek of eigen risico van toepassing.
 • Geen eigen risico van toepassing bij totaal verlies, hellingskosten en sleepkosten.
 • Bij schade betrekking op meerdere rubrieken wordt slechts 1x het (hoogste) eigen risico gehanteerd.
Over welke verzekeringsproducten gaat het? 2018-04-04T13:48:15+00:00

Het gaat om de Binnenvaart Cascoverzekering inclusief de aanvullende P&I dekking.

Wat biedt SAA Verzekeringen u nog meer?

SAA Verzekeringen houdt u graag tevreden. Wanneer u een verzekering bij ons afsluit, bent u niet alleen verzekerd, maar ook verzekerd van goede service.

Met ons brede assortiment aan financiële producten hebben wij voor elke situatie een passende oplossing. U kunt hierbij denken aan verzekeringen, pensioenen, hypotheken, financieringen, financiële planning en advies.

Hier vindt u een overzicht van onze online producten:

Particuliere producten >
Zakelijke producten >