Blog - SAA Zakelijk

Cascowaarde autoverzekering

Voor welk bedrag verzeker ik mijn bedrijfsauto?

Door: Patrick den Hertog  |  14 juli  |  Leestijd: 2 minuten

Dagelijks ontvangen wij wel vragen met betrekking tot het verzekeren van zakelijke auto’s. Het gaat hierbij om het te verzekeren bedrag bij cascodekking. Wat moet er in het verzekerde bedrag worden meegenomen en wat niet? In dit artikel komen een vier aspecten aan bod om rekening mee te houden bij het afsluiten van een zakelijke autoverzekering.

BTW
Heeft u als verzekeringnemer een bedrijf waarvoor u de BTW kunt verrekenen? Dan kan op de cascoverzekering de cataloguswaarde exclusief BTW worden aangehouden. Bij schade keert de verzekeraar de schade uit exclusief BTW.

BPM
Heeft u een auto geïmporteerd? Dan is de vuistregel dat de BPM wordt meegenomen in het verzekerde bedrag. Het enige, en veel voorkomende uitzondering hierop, is de cascoverzekering van een zakelijke bestelauto. Veelal kunnen bedrijven bij de Belastingdienst in aanmerking komen voor een vrijstelling van de BPM op grond van de ‘ondernemersregeling’. De belangrijkste voorwaarde hiervoor is dat de bestelauto voor minstens 10% wordt gebruikt voor de eigen onderneming. Overigens is het altijd aan het bedrijf zelf om te (laten) bepalen of men in aanmerking komt voor deze vrijstelling. Een accountant of de Belastingdienst kan u hierbij helpen. Wanneer een bedrijf in aanmerking komt voor deze vrijstelling, dan is het onnodig om de BPM mee te nemen in het te verzekeren bedrag voor de cascoverzekering. In dat geval volstaat het met de cataloguswaarde exclusief BTW en exclusief BPM.

Accessoires
Ook de  accessoires dienen altijd meegenomen te worden bij het afsluiten van een cascodekking. Een eenduidige richtlijn is hiervoor niet te geven, omdat elke verzekeraar weer andere voorwaarden hanteert. Doorgaans zijn de gebruiksklare accessoires meegenomen in de cataloguswaarde. Wees vooral alert op de accessoires die na levering door de fabriek zijn toegevoegd, zoals een trekhaak, ingebouwd navigatiesysteem of audioapparatuur. Denk bij zakelijke (bestel)auto’s ook aan betimmeringen en belettering; zaken die vaak over het hoofd worden gezien. Sommige verzekeraars dekken voor dit soort accessoires een standaard tot een maximum bepaald bedrag. Bij andere verzekeraars dienen accessoires van uw bedrijfsauto specifiek te worden aangemeld. Kijk dus altijd wat uw verzekeraar in zijn polisvoorwaarden hierover vermeldt. 

Werkmaterieel
Wanneer een voertuig is voorzien van werkmaterieel, zoals bijvoorbeeld een laadkraan, dan kan de waarde van deze machine worden opgenomen onder de cascodekking van de autoverzekering. Over het algemeen heeft het de voorkeur om dergelijk materieel afzonderlijk te verzekeren op een land-/werkmaterieelpolis tegen condities casco-uitgebreid. Deze dekking is ruimer dan de cascodekking onder de autoverzekering, onder meer schade door eigen gebrek is hieronder verzekerd. Daarnaast kan onder de land-/werkmaterieelpolis ook het WA-risico (werkrisico) worden afgedekt. Dit risico is bij de meeste verzekeraars niet mee te verzekeren onder de motorrijtuigenpolis. Een bijkomend voordeel om het materieel apart te verzekeren op een land-/werkmaterieelpolis kan zijn dat een schade aan of veroorzaakt door het werkmaterieel geen invloed heeft op de Bonus Malus-korting van de autoverzekering.


Kan ik u helpen?

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen over het verzekeren van uw zakelijke auto? Neem dan gerust contact op met mij of met een van onze collega's. 

Patrick, Teamleider Accountmanagement Zakelijk


Uw sessie verloopt binnenkort. U wordt binnen {{countDown}} seconden automatisch uitgelogd.