Blog - Transport

De uitdagingen in de recyclingindustrie

Roger Geurtz vertelt over de uitdagingen in de recyclingindustrie

Door: SAA Verzekeringen  |  Transportmagazine: editie februari 2021  |  Leestijd: 3 minuten

Roger Geurtz is directielid van Collin: een van de oudste recyclingbedrijven van Nederland. Collin bestaat namelijk al 122 jaar en houdt zich bezig met de in- en verkoop van reststoffen. Roger Geurtz neemt ons mee binnen de recycling-business en de bijkomende uitdagingen waar zij in hun bedrijfsvoering mee te maken hebben.

“Laat ik beginnen met dat ik graag spreek over ‘reststoffen’ en niet over ‘afval’. Alles wat een bedrijf produceert aan reststoffen, nemen wij graag af. De reststoffen zijn onze basis en worden gebruikt als grondstoffen voor het maken van nieuwe producten. Bovendien ontzorgen wij de klant ook op het gebied van afvalmanagement. Wij bieden een oplossing voor nagenoeg alle reststoffen, behalve gevaarlijke reststoffen. Hiervoor kunnen wij terecht bij gecertificeerde partners,” vertelt Roger Geurtz.


De haken en ogen binnen de recyclingbranche

Vanuit de overheid worden er strenge restricties opgelegd om het werkproces binnen de recyclingbranche op een veilige manier te handhaven. Los van de vele vergunningen die een bedrijf zoals Collin moet hebben, zijn er ook regels over het reststoffenproces, zoals de afname en de behandelingswijze. Hier zit een hele administratieve verwerking achter. Roger Geurtz zegt hierover: “Het komt erop neer dat elke kilogram aan reststoffen die binnenkomt of eruit gaat, gemeld moet worden aan de overheid. Het algehele proces hiervan moet traceerbaar zijn. Als wij daarnaast iets gaan verhandelen naar het buitenland, dan krijgen wij ook te maken met Europese verordeningen die ook weer vele douane- en overheidsinspecties met zich meebrengen.”


“De recyclingbranche zelf heeft niet een al te beste naam. Alhoewel de populariteit van de circulaire economie in Nederland steeds meer toeneemt, wordt afval door de meeste consumenten niet gezien als een mooi product,” zegt Roger Geurtz. Als je de branche in zijn algemeenheid bekijkt, krijgen recyclebedrijven zoals Collin allerlei richtlijnen mee om ethisch te handelen. Daardoor is Roger van mening dat het negatieve beeld dat men nog wel eens heeft over recycling, voornamelijk de verwerking van kunststof, geheel onterecht is. Collin zorgt er juist voor dat plastic op een zeer verantwoorde behandelingswijze een nieuw leven krijgt.

“Naast het feit dat onze branche niet al te ‘sexy’ is, speelt er ook enorme uitdaging wat betreft het verzekeren van reststoffen (afval): ons beginproduct.” Binnen de bedrijfsvoering van Collin hebben ze te maken met een aantal specifieke risico’s, waaronder het brandrisico. Er zit altijd al een verhoogd brandrisico op reststoffen. "Bepaalde materialen worden apart opgeslagen. Sommige van deze materialen kunnen broeien en uit zichzelf ontvlammen. In zo’n geval spreken wij van een spontane ontbranding. Zeker in de warmere periodes kan dit zich voordoen. Daarnaast zijn wij helaas een aantal keer getroffen door brandstichting, waardoor dit ook een risico vormt. Hierbij was voornamelijk houtmateriaal in rook opgegaan. Gelukkig dat de reststoffen in tact zijn gebleven. Als dat niet het geval was geweest, kregen wij te maken met hele andere vraagstukken ten aanzien van het milieu en de bijbehorende risico’s.”


“Verder werken wij veel met kranen, heftrucks en persmachines, waardoor bedrijfsongevallen ook een risico zijn binnen onze organisatie. Al met al zijn de risico’s binnen de recycling erg breed. SAA helpt ons om deze risico’s in kaart te brengen en af te dekken”, aldus Roger Geurtz.Van ondernemer tot ondernemer

“Ik denk dat het belangrijk is om duurzaamheid top of mind te hebben en dit in de praktijk te brengen. Het staat bij de meeste bedrijven al hoog op de agenda, maar de invulling en uitvoering daarvan is iets wat wij als ondernemers nog eens goed onder de loep moeten nemen. Je ziet in de praktijk dat duurzame oplossingen over het algemeen meer kosten dan andere oplossingen. Het gevolg hiervan is dat bedrijven - vanuit een commercieel oogpunt - juist kiezen voor de oplossingen die minder duurzaam zijn. Uiteindelijk zijn duurzame oplossingen juist een investering die hun vruchten zal afwerpen.”


Collin over SAA

Roger Geurtz: “SAA is onze kennispartner waarmee wij onze bedrijfsrisico’s zo goed mogelijk in kaart brengen en afdekken. Wij zien dat SAA een proactieve houding heeft met betrekking tot de ontwikkelingen in de markt en de eventuele schadegevolgen. SAA weet in geval van schade exact hoe daarmee om te gaan om vervolgens tot een oplossing te komen.”


Herkent u deze uitdaging?

Wij helpen u met het vinden van een passende verzekeringsoplossing, ook voor u als ondernemer in de recyclingindustrie. Neem contact op met een van onze adviseurs, en wij helpen u graag verder.

Conny, Directeur  zakelijk


Uw sessie verloopt binnenkort. U wordt binnen {{countDown}} seconden automatisch uitgelogd.