Corona update

MS Amlin verruimt dekkingen

MS Amlin verruimt dekkingen van bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen  

In deze tijden van de coronacrisis heeft MS Amlin de dekkingen van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen verruimd. De wereld om ons heen staat stil, maar ondernemers zoeken volop naar creatieve manieren om hun omzet nog enigszins op peil te houden. Er ontstaan nu allemaal nieuwe initiatieven en ideeën. Als ‘partner in business’ denken Amlin en wij graag met u mee.

  • Tot 1 juli 2020 breidt Amlin de aansprakelijkheidsverzekering uit
  • Tot 1 juli 2020 breidt Amlin de beroepsaansprakelijkheidsverzekering uit

Tot 1 juli 2020 verruimt Amlin de aansprakelijkheidsverzekering

Voor de periode tot 1 juli 2020 verzekert Amlin de bezorgactiviteiten van alle verzekerden die bij ons een aansprakelijkheidsverzekering hebben gesloten, mee. Zij doen dit niet alleen voor de klanten in de horeca. Het geldt voor al hun relaties die bezorgactiviteiten uitvoeren. Ook is er geen beperking of de bezorging plaatsvindt met een gewone fiets, e-bike of motorrijtuig. Amlin vindt het daarbij niet meer dan logisch dat zij deze dekking zonder premietoeslag aanbieden. Naast bezorgactiviteiten, steunt Amlin ook de verzekerden die sinds de uitbraak van het Coronavirus “webwinkel - online” activiteiten ontplooien met een uitbreiding op de aansprakelijkheidsverzekering.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de aansprakelijkheidsverzekering m.b.t motorrijtuigen:
Voor deze AVB + Wegam dekking voor de duur van 3 maanden zijn de volgende regels van toepassing:

  • De regel geldt voor maximaal 5 bezorgers;
  • De regel geldt voor maximaal 2 vestigingen;
  • Indien uit de gebeurtenis zaakschade voortvloeit wordt daarin een eigen bijdrage gevraagd van € 1.000;
  • Minimum leeftijd van de verzekerde is 18 jaar.
  • De nieuwe polisvoorwaarden hebben geen invloed op de hoogte van de premie. De premie kan wel wijzigen als voor de polis een individueel verlengingsvoorstel wordt uitgebracht. Hiervoor nemen wij apart contact met u op.

Hoe zit het met het werkgeversrisico?
Voor het risico dat u als werkgever loopt voor aansprakelijkheid van schade van ondergeschikten die een motorrijtuig besturen, zal de WEGAM-risico bepaling van kracht zijn. Ook hierbij geldt dat indien uit de gebeurtenis zaakschade voortvloeit, wordt een eigen bijdrage van € 1.000; gevraagd.

WEGAM-risico bepaling:
In afwijking van het bepaalde in de Productvoorwaarden in artikel 3.2 Motorrijtuigen en in de Bijzondere voorwaarden in artikel 11.2 Goed werkgeverschap, is meeverzekerd de aansprakelijkheid van verzekerde op grond van artikel 7:658 BW en/of  7:611 BW voor schade van een ondergeschikte als gevolg van een ongeval met een motorrijtuig waarvan de ondergeschikte de bestuurder was, mits de schade is ontstaan tijdens de geldigheidsduur van de verzekering.

Uitsluitingen op de uitbreiding van de aansprakelijkheidsverzekering:
De volgende uitsluitingen zijn geldend voor de uitbreiding van de aansprakelijkheidsverzekering:

- Snelheidsritten en dergelijke
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het deelnemen aan snelheidsritten en -wedstrijden en alle andere wedstrijden, met uitzondering van betrouwbaarheids-, puzzel-, oriëntatie-, regelmatigheids- en behendigheidsritten, waarbij het snelheidselement niet bepalend is, die uitsluitend binnen Nederland worden gehouden en waarvan de duur niet langer is dan 24 uur.

- Rijbewijs
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt terwijl de ondergeschikte of niet in het bezit is van een voor het besturen van het motorrijtuig voorgeschreven rijbewijs of op grond van een rechterlijke uitspraak niet tot het besturen van het motorrijtuig bevoegd is.

- Alcohol en dergelijke
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade ontstaan terwijl de ondergeschikte ten tijde van het verkeersongeval krachtens artikel 8 WVW (gebruik van alcohol of van een andere stof die de rijvaardigheid beïnvloedt) verboden was of zou zijn het motorrijtuig te besturen. MS Amlin zal op deze uitsluiting geen beroep doen indien het Openbaar Ministerie op grond van de richtlijnen voor het strafvervolgingsbeleid de ondergeschikte een transactievoorstel doet of zou hebben gedaan.

Tot 1 juli verruimt Amlin de beroepsaansprakelijkheid voor medische instellingen of beroepen

Amlin verruimt de beroepsaansprakelijkheid voor medische instellingen en beroepen met de volgende punten:

-  De dekking voor paramedici en zorgverleners zonder BIG-registratie
Om de continuïteit van zorg te waarborgen, heeft voormalig minister Bruins besloten dat artsen en verpleegkundigen van wie de registratie in het BIG-register is verlopen na 1 januari 2018, bij uitzondering weer aan de slag mogen in de zorg zonder dat een registratie is vereist. Deze noodmaatregel is sinds 18 maart 2020 van kracht en geldt tot nader order. Amlin geeft in lijn met deze noodmaatregel dekking voor artsen en verpleegkundigen waarvan de BIG-inschrijving na 1 januari 2018 is verlopen en die actief zijn binnen een bij MS Amlin voor aansprakelijkheid verzekerde medische instelling of praktijk.


-  De dekking voor geneeskunde studenten of herintreders

MS Amlin biedt hiernaast ook dekking voor geneeskunde studenten of herintreders die werkzaamheden verrichten in het kader van de noodsituatie rondom COVID-19 (coronavirus). De dekking geldt alleen als zij onder de verantwoordelijkheid en op aanwijzingen van verzekerden met een BIG-registratie deze werkzaamheden verrichten. Deze dekking valt ook binnen de aansprakelijkheidsverzekeringen voor medische instellingen of beroepen.

De verruimde dekkingen van hun bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen zijn van toepassing zolang de noodmaatregel van toepassing is.Uw sessie verloopt binnenkort. U wordt binnen {{countDown}} seconden automatisch uitgelogd.