Blog - SAA Zakelijk

Coronavirus: wat zijn uw rechten en plichten?

Coronavirus (COVID-19)

Door: Redactie SAA Verzekeringen |  16 maart 2020   |  Leestijd: 2 minuten

Nu het coronavirus zich ontwikkelt en het aantal slachtoffers toeneemt in Nederland, is er veel aandacht in het nieuws en roept het veel vragen op bij werkgevers. In dit artikel leest u over de rechten en plichten van zowel de werkgever als werknemer. Dit zijn de veelgestelde vragen over de verzuimverzekering met betrekking tot het coronavirus:

 1. Mijn bedrijf loopt inkomsten mis door het coronavirus. Kan ik een beroep doen op een verzekering?
  Nee, dit is bedrijfsschade en dat risico wordt alleen gedekt door bedrijfsschadeverzekeringen mits er sprake is van materiƫle schade en dat is hier niet het geval.

 2. Ik heb als werkgever een WGA-verzekering. Mijn personeel is ziek geworden door het coronavirus. Kan ik een beroep doen op deze verzekering?
  Ja, de oorzaak van de ziekte is niet relevant.

 3. Keert een verzuimverzekering uit als mijn werknemer wegens ziekte door het virus niet in staat is om zijn werk te verrichten?
  Ja, de oorzaak van de ziekte is niet relevant.

 4. Keert een verzuimverzekering uit als mijn werknemer niet in staat is om zijn werk te verrichten om dat hij in quarantaine geplaatst is?
  Nee, een verzuimverzekering dekt de loondoorbetalingsverplichting in geval van ziek personeel. Als iemand om een andere reden dan ziekte niet kan werken, bijvoorbeeld omdat een hij/zij om preventieve redenen in quarantaine moet blijven, of een bepaald gebied niet mag verlaten, is er geen dekking voor de eventuele loondoorbetaling. 

 5. Vanwege vrees voor het coronavirus kan ik geen werk verrichten. Keert een arbeidsongeschiktheidsverzekering dan uit?
  Nee, een arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt inkomensverlies ten gevolge van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Daar is in deze situatie geen sprake van.

 6. Ik ben zzp'er, ik ben ziek geworden door het coronavirus en kan daardoor niet werken. Kan ik een beroep doen op mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering?
  Ja.

 7. Ik ben zzp'er, ik ben in quarantaine geplaatst en kan daardoor niet werken. Kan ik een beroep doen op mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering?
  Nee, als iemand om preventieve redenen in quarantaine moet blijven, of een bepaald gebied niet mag verlaten, is er geen dekking.

 8. Ik ben ziek geworden door een collega die het virus heeft opgelopen en daarna op kantoor verschenen is. Kan ik mijn werkgever aansprakelijk stellen?
  Om iemand daarvoor aansprakelijk te stellen, moet u kunnen aantonen dat hij/zij een onrechtmatige daad heeft gepleegd, die hem haar kan worden toegerekend en dat daardoor de schade is veroorzaakt. Dat zal in de praktijk erg lastig worden om aan te tonen.


Heeft u nog meer vragen over uw rechten en plichten?

Mocht u meer vragen hebben over de impact van het coronavirus op uw verzuimverzekering? Onze adviseurs helpen u graag verder.

Patrick, Teamleider Accountmanagement Zakelijk


Uw sessie verloopt binnenkort. U wordt binnen {{countDown}} seconden automatisch uitgelogd.