Meestgestelde vragen over het coronavirus en het bedrijfs- en werkleven 

In december 2019 is het coronavirus (COVID-19) voor het eerst vastgesteld in regio Wuhan in China. Het aantal besmettingen loopt sindsdien wereldwijd op. Er is sprake van een pandemie. Nu het coronavirus voor aardig wat opschudding zorgt, roept het ook veel verzekeringsvragen op. Het Verbond voor Verzekeraars geeft antwoord op de meestgestelde vragen over het reizen en werken in combinatie met het coronavirus. Ook vindt u hier wat u kunt doen als u het virus zelf heeft opgelopen.

Het calamiteitenfonds en het coronavirus

Vooraf willen wij graag meegeven dat het Calamiteitenfonds geen dekking biedt voor ziektes. Een calamiteit is: “een door molest of een natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.” Bij ziektes en epidemieën is daarvan geen sprake.
Klik hier om hier meer over te lezen. 


Vragen en antwoorden over het reizen van en naar een corona besmet gebied

reisverzekering corona

 1. Een klant heeft een reis gepland naar een gebied waar het coronavirus geconstateerd is. Kan de klant een beroep doen op zijn/haar annuleringsverzekering? Nee, de annuleringsverzekering richt zich alleen op risico’s van de verzekerde zelf en zijn directe omgeving (hij/zij wordt ziek of één van de ouders overlijdt). Wat er op uw bestemming gebeurt, vormt dus meestal geen geldige reden om te mogen annuleren. Er zijn wel ‘allrisk’ annuleringsverzekeringen die wellicht dekking bieden.

 2. Als er in Nederland een gebied wordt afgesloten door het virus, maar de klant heeft een weekendje weg geboekt in dit gebied, kan hij/zij dan wel een beroep doen op zijn/haar annuleringsverzekering? Nee, bij een annuleringsverzekering maakt het niet uit of de bestemming zich in het buitenland of in Nederland bevindt. Een annuleringsverzekering richt zich doorgaans alleen op risico’s van de verzekerde zelf en zijn directe omgeving (hij/zij wordt ziek of één van de ouders overlijdt). Wat er op bestemming gebeurt, vormt dus meestal geen geldige reden om te mogen annuleren. Er zijn wel ‘allrisk’ annuleringsverzekeringen die wellicht dekking bieden.

 3. De klant is in een gebied waar het coronavirus actief is. Word hij/zij gerepatrieerd door zijn/haar reisverzekeraar? Nee, repatriëring zit niet in de basisdekking van een reisverzekering. Repatriëring door medische redenen valt wel onder de dekking. Dat wil zeggen dat de klant terug naar Nederland wordt gehaald bij een medisch ongeval omdat de hulpdiensten in het buitenland u onvoldoende kunnen verzorgen/helpen.

 4. Het reisadvies is veranderd naar oranje/rood. Is de klant nu niet meer verzekerd? De klant is nog steeds verzekerd. Het reisadvies is namelijk veranderd terwijl hij/zij al in het gebied aanwezig was.

 5. De klant wordt in quarantaine geplaatst en moet langer in het gebied blijven. Kan hij/zij een beroep doen op zijn/haar reisverzekering? Extra reis-, verblijf- en telefoonkosten vallen in zo’n geval bij veel reisverzekeraars doorgaans niet onder de dekking. Als het wel onder de dekking valt, dan zijn de kosten gemaximeerd. 

 6. De klant wordt in quarantaine geplaatst en dreigt daardoor zijn/haar volgende reis te missen. Kan hij/zij een beroep doen op zijn/haar annuleringsverzekering? Nee. Als de klant niet ziek is, kan hij/zij geen beroep doen op de annuleringsverzekering. Als de klant wel ziek is, dan valt het onder de dekking. 


Vragen en antwoorden over het oplopen van het coronavirus

annuleringsverzekering corona

 1. De klant heeft het virus. Kunnen andere mensen de klant aansprakelijk stellen als zij door hem/haar besmet raken? Waarschijnlijk niet. Om iemand daarvoor aansprakelijk te stellen, moet de klant kunnen aantonen dat hij/zij een onrechtmatige daad heeft gepleegd, die hem/haar kan worden toegerekend en dat daardoor de schade is veroorzaakt. Dat zal in de praktijk erg lastig worden om aan te tonen.

 2. De klant heeft het virus opgelopen op het vliegveld/in het hotel. Kan hij/zij het hotel/vliegveld aansprakelijk stellen? Om iemand daarvoor aansprakelijk te stellen, moet de klant kunnen aantonen dat hij/zij een onrechtmatige daad heeft gepleegd, die hem haar kan worden toegerekend en dat daardoor de schade is veroorzaakt. Dat zal in de praktijk erg lastig worden om aan te tonen.

 3. De klant heeft het virus opgelopen en kan daardoor niet meer op reis. Kan hij/zij een beroep doen op zijn/haar annuleringsverzekering? Dat zou kunnen. Het verschilt per reisverzekering. Bekijk hiervoor de voorwaarden van de verzekeraar.

 4. De klant heeft het virus opgelopen en is daardoor in quarantaine geplaatst. Daardoor kan hij/zij niet meer op reis. Kan hij/zij een beroep doen op de annuleringsverzekering? Ja, dat kan omdat de klant ziek is. De klant moet wel een doktersverklaring kunnen overhandigen.

 5. Stel dat er iemand overlijdt aan het coronavirus. Hoe zit het dan met levensverzekeringen, uitvaartverzekeringen en nabestaandenpensioen? Het feit dat iemand overleden is door het coronavirus zorgt er niet voor dat er niet uitgekeerd wordt. Eventuele uitsluitingen in polisvoorwaarden met betrekking tot verblijven in gebieden waar een negatief reisadvies geldt zijn niet bedoeld voor een situatie zoals deze nu met het virus aan de hand is. Wij verwachten dan ook dat verzekeraars gewoon zullen uitkeren. 


Vragen en antwoorden over corona en de verzuimverzekering

1. In hoeverre is er bij de verzuimverzekering dekking van ziekte als gevolg van het coronavirus en/of het thuis moeten blijven van personeel, bijvoorbeeld als voorzorgsmaatregel? 
In de voorwaarden is niets specifiek geregeld over (corona)virussen of welk virus dan ook. Voorwaarde voor het recht op uitkering is: “de ziekte en of het gebrek waardoor men niet in staat is de bedongen arbeid te verrichten”. Coronavirus en de verzuimverzekering.

Uw sessie verloopt binnenkort. U wordt binnen {{countDown}} seconden automatisch uitgelogd.