Blog - Scheepvaart

Pensioen Rijn- en Binnenvaart

Pensioen Rijn- en Binnenvaart: een zinkend schip?

Door: Redactie SAA Verzekeringen  |  juli 2020  |  Leestijd: 4 minuten

Senior pensioenjurist van SAA Verzekeringen, Rob Uittenbosch, bezocht onlangs een bijeenkomst over pensioencommunicatie. Hier werden de resultaten uit een onderzoek gepresenteerd, waaruit bleek dat deelnemers onbewust positiever reageerden op het woord baksteen dan pensioen. Pensioenzaken worden gezien als stoffig en complex. Dat begrijpen wij. Toch zijn pensioenzaken wel erg belangrijk voor u als ondernemer. Daarom geven wij u graag antwoord op vijf vragen over pensioenregelingen.


1. De pensioenontwikkelingen: wat zijn de laatste trends? 

In pensioenland zijn het momenteel roerige tijden. Nederland heeft al jaren een van de beste pensioensystemen van de wereld; nergens is zoveel gespaard als bij ons. Toch is er door de lage rentestand geen ruimte voor pensioenverhogingen. De pensioenfondsen beschikken niet over voldoende vermogen. Daardoor is er eerder sprake van een dreiging van het verlagen van pensioenen. 

In het Pensioenakkoord 2019 zijn namelijk afspraken gemaakt over het veranderen van het pensioenstelsel. Hoe dit stelsel er concreet uit gaat zien, is vooralsnog niet bekend. Wel moet een van de gevolgen van de verandering zijn dat er minder ‘gekort’ hoeft te worden, zodat pensioenen dus niet drastisch omlaag gaan.

Bij 99% van de pensioenfondsen wordt bij een gelijk salaris hetzelfde pensioen opgebouwd ongeacht de leeftijd. Maar als gevolg van het veranderen van pensioenstelsel, lijkt het er nu op dat een oudere werknemer minder pensioen opbouwt dan een jongere met hetzelfde salaris. Met andere woorden: iemand van 25 jaar bouwt meer kapitaal op dan iemand van 55 jaar. De ‘ouderen’ zullen voor deze versobering wel gecompenseerd moeten worden, door bijvoorbeeld het ontvangen van een salarisverhoging. Een lichtpuntje is dat de pensioenlasten voor ouderen hierdoor wel gaan dalen.2. Blijft pensioenregeling Rijn- en Binnenvaart verplicht?

Binnen de Rijn- en Binnenvaart kunnen werknemers verplicht een pensioensregeling voorgeschreven krijgen wanneer minimaal 55% van de werknemers werkzaam is voor een werkgever die aangesloten is bij het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart of BLN-Schuttevaer. Het Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan de verplichtstelling intrekken wanneer deze 55% niet behaald wordt tijdens het toetsmoment voor de sector dat binnenkort plaatsvindt. Als werkgever bent u in dat geval niet meer verplicht uw werknemers aan te melden bij het Bedrijfstakpensioenfonds.

3. Medewerkers verzekeren van een pensioenregeling?

Doordat dat de huidige pensioenregeling bij Rijn- en Binnenvaart van rechtswege tot stand is gekomen, bent u niet verplicht om uw medewerkers te verzekeren van een pensioenregeling. Toch getuigt het van goed werkgeverschap als u uw werknemers voorziet van een goede pensioenregeling. Let wel dat als u eerder een pensioenregeling heeft toegezegd is het zomaar stoppen ervan niet zo eenvoudig.

4. Mag ik tussentijds pensioenafspraken aanpassen?

In enkele gevallen mag u tussentijds pensioensregelingen wijzigen voor uw werknemers. Als u het wijzigt in het nadeel van de werknemer, dan kan dat alleen in uitzonderlijke situaties. Bijvoorbeeld als de financiële situatie van de onderneming wijzigt, waardoor het niet mogelijk is de pensioensregeling voort te zetten. Een wijziging in de pensioensregeling voor de toekomst is daarentegen wel mogelijk.

Het is altijd goed om als ondernemer over de volgende punten na te denken wanneer u uw werknemers wilt verzekeren van een pensioensregeling:
- Welke pensioensregeling past bij mijn onderneming? Welke risico’s wil ik lopen en welke niet?
- Wat is het budget?
- Wie gaat welk deel van de kosten betalen? Dit is namelijk niet zomaar weer aan te passen. 


5. Pensioenregelingen en -uitvoerders: welke moet ik kiezen?

Wij kennen de verplicht gestelde Bedrijfstakpensioenfondsen, zoals het BPF Rijn- en Binnenvaart. Daarnaast zijn er ook nog de volgende pensioenuitvoerders: Algemeen Pensioenfonds, Premie Pensioeninstelling en de verzekeraars. 

Er zijn in Nederland op dit moment twee soorten pensioenregelingen die het meest worden toegezegd: 

De salaris/diensttijdregeling

Deze pensioentoezegging komt het meest voor bij bedrijfstakpensioenfondsen, zoals het BDF Rijn- en Binnenvaart. Het kenmerk van deze regeling is dat de werkgever een pensioenuitkering toezegt aan de werknemer. Het voordeel van deze regeling is dat de werknemer precies weet wat voor pensioenuitkering hij krijgt op zijn pensioendatum. Het nadeel van deze regeling is dat de kosten erg hoog zijn door de lage rente.

Premieregeling bepalend budget

Bij deze regeling weet u als werkgever precies wat de jaarlijkse kosten zijn, dat is uw voordeel. De werknemer weet daarentegen pas op de pensioendatum wat de hoogte is van zijn pensioenuitkering. Dat is het nadeel. Deze uitkering is namelijk afhankelijk van de hoogte van het opgebouwde pensioenkapitaal, de rentestand en de levensverwachting op de individuele pensioendatum.


Lees ook...

Uw sessie verloopt binnenkort. U wordt binnen {{countDown}} seconden automatisch uitgelogd.