Binnenvaart

Uw continuïteit gewaarborgd

Binnenvaart

De binnenvaart is over de hele wereld een belangrijk transportmiddel. De Nederlandse vloot telt rond de 7000 binnenvaartschepen en is één van de vooroplopers in techniek binnen Europa. Er zijn binnenvaarschepen waarbij tot wel 16.000 ton vervoerd kan worden. Bij het vervoeren van de diverse ladingen komt een hoop kijken. SAA Verzekeringen ondersteunt de vervoerder door het samenstellen van de juiste verzekering en de vervoerders te ontzien indien er een schade ontstaat. 
  • Al 37 jaar 100% onafhankelijk
  • 375.025 klanten gingen u voor
  • 8,3 voor klantvriendelijkheid
  • 11 inloop advieskantoren


Dekkingen

Binnenvaartcasco

Een Binnenvaart Cascoverzekering dekt de schade die wordt veroorzaakt aan uw binnenvaartschip. Hieronder valt ook de schade die u zelf heeft veroorzaakt, schade aan voortstuwingsinstallaties, de apparatuur van het schip en de bijboten. Gezien de waarde van een binnenvaartschip is het raadzaam om een Binnenvaart Cascoverzekering af te sluiten. 
Meer informatie >


Protection & Indemnity

Naast aansprakelijkheid voor schade aan derden als gevolg van aanvaring, loopt de scheepvaartondernemer het risico aansprakelijk gesteld te worden voor letselschade aan boord, schade aan de lading (vervoerdersaansprakelijkheid), schade door milieuverontreiniging, wrak opruimingskosten en zelfs voor excedent schade aan derden, in het geval de cascoverzekering niet voldoende dekking biedt.
Meer informatie >


Bedrijfsschade

Niet alleen de schade aan het schip kan voor een financiële strop zorgen, ook de derving van inkomsten gedurende de periode dat het schip voor reparatie uit de vaart moet, kan een gevoelige wissel trekken op de financiële positie van de scheepvaartondernemer. Dit risico is te verzekeren door middel van een bedrijfsschade (of verlette tijd) verzekering. De bedrijfsschade moet een direct gevolg zijn van een schadegeval, welke verzekerd is onder de casco & machinerieënverzekering.


Rechtsbijstand

Als ondernemer loopt u het risico dat u wordt geconfronteerd met schaden die anderen aan uw bezittingen of vermogen toebrengen. Daarnaast kunt u te maken krijgen met ontslagprocedures, incassoclaims, claims van rechtswege, etcetera. Indien u in dergelijke zaken uw recht wilt halen, is het prettig als er een rechtsbijstandsverzekering loopt. U kunt deze verzekering gebruiken om anderen, die u schade hebben berokkend, in rechte aan te spreken.

In het algemeen legt u, als u geconfronteerd wordt met een (juridisch) geschil, de zaak voor aan een jurist van de verzekeraar, die uw schade vervolgens beoordeelt c.q. begeleidt. Indien de verzekeraar een bepaalde expertise niet in huis heeft, wijst zij over het algemeen, een gespecialiseerde advocaat toe.


Overige aansprakelijkheid / ongevallen

   

-  Bedrijfsaansprakelijkheid
-  Ladingaansprakelijkheid
-  Extra kosten
-  WEGAS
-  Ongevallen
-  Charterers Liability

Meer informatie >


Binnenvaart scan

Vergelijken en bemiddelen, met de zekerheid van een optimale dekking en vlotte schaderegeling.
Meer informatie >