Alles over verzekeringen voor de aanbouw- en verbouw van schepen

Uw continuïteit gewaarborgd

Aanbouw & Garantie

Bij schepen die afgebouwd of verbouwd worden, zijn de risico’s minstens zo groot als bij varende schepen. Gedurende de afbouw is het gevaar van schade door met name brandgevaarlijke werkzaamheden vele malen groter dan wanneer het schip in de vaart is gebracht. Vaak liggen meerdere in afbouw zijnde schepen bij elkaar, wat weer het risico van schade door overslaande brand groter maakt. Bovendien bestaat tijdens de afbouw het gevaar dat onderdelen tijdens transport of gedurende een periode van opslag beschadigd raken. En ten slotte kan er ook bij de proefvaart nog van alles misgaan.

Deze risico’s kunnen worden verzekerd door middel van een Aanbouw & Garantie-verzekering, waarbij ook de diverse (onder)aannemers als verzekerden op de polis (kunnen) worden aangetekend.

 

Offerte aanvragen

Uw sessie verloopt binnenkort. U wordt binnen {{countDown}} seconden automatisch uitgelogd.