Binnenvaart

Uw continuïteit gewaarborgd

Binnenvaart Cascoverzekering

De binnenvaart is over de hele wereld een belangrijk transportmiddel. De Nederlandse vloot telt rond de 7000 binnenvaartschepen en is één van de voorlopers in techniek binnen Europa.

Er zijn binnenvaarschepen waarbij tot wel 16.000 ton vervoerd kan worden. Bij het vervoeren van de diverse ladingen komt een hoop kijken. SAA Verzekeringen ondersteunt de vervoerder door het samenstellen van de juiste verzekering en de vervoerders te ontzien indien er een een schade ontstaat.

Voor een volledige dekking van het schip is de Binnenvaart Cascoverzekering in het leven geroepen.


 
 • Al 37 jaar 100% onafhankelijk
 • 375.025 klanten gingen u voor
 • 8,3 voor klantvriendelijkheid
 • 11 inloop advieskantoren


Dekkingen

Casco & machinerieën

De Cascoverzekering biedt u zekerheid over de financiële gevolgen die ontstaan door schade aan het schip en/of machinerieën.

Een schip in de vaart staat aan alle denkbare risico’s bloot, zoals aanvaring, brand, stranden, zinken, omslaan, machineschade, enzovoort. De waarde van een schip is van dien aard, dat geen enkele ondernemer een totaalverlies of een forse particuliere averij zelf dragen kan. Het is daarom onontbeerlijk om een schip goed te verzekeren, daarbij inbegrepen de schade aan casco, motorinstallaties, scheepsinventaris, elektrische installaties, elektronische en/of nautische apparatuur en aansprakelijkheid voor schade aan derden als gevolg van aanvaring (of daarmee gelijkgesteld).


Inboedel

Praktisch alle binnenvaartondernemers werken én wonen aan boord, al dan niet met het gezin, voor een deel van het jaar óf het hele jaar door. De inboedel doet daardoor niet onder van de gemiddelde inboedel aan de wal. De hierboven genoemde risico’s, alsmede schade als gevolg van storm, blikseminslag, water, storm, rook- en roet, inbraak en diefstal, kunnen ook aanzienlijke schade aan de inboedel veroorzaken, en ook hiervoor geldt, dat de eigenaar deze schade niet zelf kan dragen. Naast de casco & machinerieën is het dan ook raadzaam om de inboedel goed te verzekeren.


Last

De Lastverzekering biedt u zekerheid over de financiële gevolgen die ontstaan door schade aan uw last en/of de last van een derde.

Met de autokraan worden regelmatig auto’s en andere zaken, met name scheepsbenodigdheden, aan- en van boord getakeld. Wanneer het niet mogelijk is om het takelrisico van de auto te verzekeren op de motorrijtuigenverzekering, bijvoorbeeld omdat er slechts sprake is van een WA-dekking, of omdat het een auto met een buitenlands kenteken betreft, kan een lastverzekering (transport/goederen) worden afgesloten.

In geval van takelschade aan auto’s van derden kan de eigenaar van het schip aansprakelijk worden gesteld, ongeacht of het takelrisico van de auto van een derde gedekt is onder de autopolis van betrokken derde. Ook hiervoor biedt de lastverzekering dekking.

Alle zaken die als aan- en/of toebehoren van het schip aangemerkt kunnen worden, vallen in principe onder de cascodekking van het schip. Wel moet men dan rekening houden met de op het onderdeel van toepassing zijnde eigen risico’s cq. (minimum) aftrek nieuw voor oud. Ook hiervoor geldt dan weer dat een separate lastverzekering een oplossing kan bieden.


Aanbouw & Garantie

Aanbouw & Garantie biedt u zekerheid over de financiële gevolgen die ontstaan door schade aan het schip tijdens de aanbouwperiode.

Schepen, die af- of verbouwd worden, lopen niet minder risico’s dan varende schepen. Gedurende de afbouw is het gevaar van schade door met name zogenaamde brandgevaarlijke werkzaamheden vele malen groter dan wanneer het schip in de vaart is gebracht. Dikwijls liggen meerdere in afbouw zijnde schepen bij elkaar, wat weer het risico van schade door overslaande brand groter maakt.

Tijdens de afbouw bestaat het risico, dat onderdelen tijdens transport of gedurende een periode van opslag, beschadigd raken. Tenslotte kan er tijdens de proefvaart ook nog van alles misgaan.

Deze risico’s kunnen worden verzekerd middels een afbouwverzekering, waarbij ook de diverse (onder-)aannemers als verzekerden op de polis (kunnen) worden aangetekend.


Molest

Molest is de verzamelnaam van oorlog- en stakersrisico. Hieronder vallen allerlei gewelduitingen, zoals (burger)oorlog, binnenlandse onlusten, oproer, opstand, muiterij, gewapend conflict, stakers, relletjes en terrorisme. Schade, als gevolg van deze risico’s, is op praktisch alle verzekeringen expliciet uitgesloten.

Alhoewel de meeste landen in Europa de langstdurende aaneengesloten vredesperiode ooit meemaken, is er, sinds de aanslagen op het WTC in New York en de mondiale reacties die daarop volgden, het algehele besef dat er een reële kans is, dat de huidige situatie ook kan veranderen.

Schepen komen in havens, o.a. bij raffinaderijen, graanoverslag- en containerbedrijven, waar het zogenaamde terrorisme risico danig wordt onderkend. Voor zeevarende schepen is het risico van molest evident, omdat deze schepen vaker in de buurt kunnen komen van zogenaamde risicogebieden.

Een molestverzekering geeft dekking voor schade aan het schip, als gevolg van deze geweldsrisico’s.


Wat is een Binnenvaart Cascoverzekering?

Een Binnenvaart Cascoverzekering dekt de schade die wordt veroorzaakt aan uw schip. Hieronder valt ook de schade die u zelf heeft veroorzaakt, schade aan voortstuwingsinstallaties, de apparatuur van het schip en de bijboten.

Gezien de waarde van een binnenvaartschip is het in veel gevallen raadzaam om een Binnenvaart Cascoverzekering af te sluiten.

Voor uw Binnenvaart Cascoverzekering kunt u terecht bij SAA Verzekeringen
Vergelijken, bemiddelen, de zekerheid van een optimale dekking en een vlotte schaderegeling kenmerkt SAA Verzekeringen. Wat ons onderscheidt is dat wij een vergelijking maken van verschillende aanbieders van de Binnenvaart Cascoverzekering.

 

Welke vaartuigen kunt u verzekeren binnen de Binnenvaart Cascoverzekering?

Bijgaand vindt u een overzicht van vaartuigen welke u kunt verzekeren bij de Binnenvaart Cascoverzekering. SAA Verzekeringen heeft altijd oplossingen waardoor onderstaand overzicht niet limitatief is:

 • Vrachtschepen
 • Motorschepen
 • Passagiersschepen
 • Veerboten
 • Sleepschepen
 • Duwboten
 • Baggerschepen
 • Visserijschepen
 • Tankschepen

Veelgestelde vragen


Wat zijn de voordelen van een Binnenvaart Cascoverzekering?

Met een Binnenvaart Cascoverzekering bent u verzekerd tegen schade aan uw eigen schip. U kunt hierbij denken aan het ontstaan van schade door aanvaring, diefstal en verlies. Ook de voorstuwinstallaties, de apparatuur en de bijboten van het verzekerde vaartuig vallen onder de Binnenvaart Cascoverzekering.

Wat kost een Binnenvaart Cascoverzekering?
SAA Verzekeringen heeft de binnenvaartscan gelanceerd waarmee u vrijblijvend een offerte kunt aanvragen. Bij deze binnenvaartscan wordt de Binnenvaart Cascoverzekering bij meerdere maatschappijen vergeleken. Dit brengt niet alleen de verschillen in prijs in kaart, maar ook de gedekte schade. Op deze manier kan voor ieder zijn situatie een oplossing op maat gemaakt worden.