Aansprakelijkheid in de binnenvaart

Uw continuïteit gewaarborgd

Overige aansprakelijkheid / ongevallen


Bedrijfsaansprakelijkheid

Ondernemers lopen, net als iedereen, het risico aansprakelijk te worden gesteld voor materiële of letselschade, zowel door hen zelf toegebracht als door hun personeel. Daarnaast lopen ondernemers ook het zgn. werkgevers aansprakelijkheidsrisico voor schade die het personeel loopt tijdens de uitoefening van hun beroep. De werknemer bevindt zich hierbij in een bijzonder beschermde positie.

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor deze risico’s en is één van de meest elementaire verzekeringen, die een ondernemer dient af te sluiten.


Charterers Liability

Het komt regelmatig voor, dat een schip wordt gehuurd om het vervolgens wel zelf te exploiteren. De huurder (charterer) loopt dezelfde en soms hogere aansprakelijkheidsrisico’s als de eigenaar van het schip, wanneer deze laatste zelf met het schip vaart. Daarnaast kan de huurder ook nog eens door de eigenaar aansprakelijk worden gesteld voor schade toegebracht aan het schip zelf.

Deze aansprakelijkheidrisico’s kan een huurder verzekeren onder een zogenaamde Charterers Liability verzekering.

 


Ladingaansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor schade aan de lading (waterschade, contaminatie, etc.) is één van de meest voorkomende risico’s, die de scheepvaartondernemer loopt, de zogenaamde vervoerdersaansprakelijkheid.

Dikwijls wordt dit risico verzekerd op een P&I-verzekering, echter adviseren wij meestal om dit risico (voor een deel) te verzekeren op een aparte ladingaansprakelijkheidsverzekering.

Extra kosten
Op grond van contractuele of wettelijke bepalingen, kan een vervoerder aansprakelijk worden gesteld voor het niet tijdig leveren van lading, ook in het geval dat de vertraging het gevolg is van een schade, welke onder de dekking van de cascopolis valt. De extra kosten, om de lading toch op tijd op de plaats van bestemming te krijgen, kunnen worden verzekerd onder een extra kostenverzekering. Alhoewel dit in feite geen aansprakelijkheidsverzekering is, noemen we dit risico en deze verzekeringsmogelijkheid onder de rubriek aansprakelijkheid, omdat het voorkomen van een aansprakelijkheidsclaim ten grondslag aan deze verzekeringsvorm ligt.


WEGAS

Krijgt een werknemer een ongeval tijdens uitoefening van werkzaamheden, dan wordt de werkgever vaak aansprakelijk gesteld en geconfronteerd met omvangrijke kosten. Het ongeval kan plaatsvinden op de werkvloer of op locatie, maar ook tijdens verkeersdeelname voor werk, woon-werkverkeer en andere werkgerelateerde activiteiten. Met name claims voor letselschade kunnen erg hoog oplopen. Een motorrijtuigenverzekering of aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven biedt hiervoor niet altijd voldoende dekking.

Een WEGAS verzekering geeft de perfecte oplossing voor iedere werkgever. U verzekerd niet alleen datgene waarvoor u volgens de wet of jurisprudentie schadevergoedingsplichtig voor bent, maar er zijn ook mogelijkheden voor eventuele overige schade die de werknemer is toegebracht.


Ongevallen

Een ongeval zit in een klein hoekje en is zo gebeurd! De ongevallenverzekering geeft een uitkering bij overlijden of bij (gedeeltelijk) blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval. Een ongevallenverzekering keert ongeacht wie de aansprakelijk is een vast bedrag uit als iemand iets overkomt.

Deze dekking bieden wij standaard voor vier opvarenden op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor ongevallen aan boord.

Uw sessie verloopt binnenkort. U wordt binnen {{countDown}} seconden automatisch uitgelogd.